Siirry suoraan sisältöön

Rahoituksen johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: TL00CV25

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Anna-Mari Kämppi

Osaamistavoitteet

Ymmärrät digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia erilaisten ansaintamallien suunnittelussa.
Ymmärrät rahoituksen strategisen merkityksen liiketoiminnalle ja sen johtamiselle.
Perehdyt rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteisiin ja osaat vertailla sopivia rahoitusinstrumentteja pk-yritysten tarpeisiin.
Ymmärrät rahoitussuunnittelun tärkeyden osana yrityksen johtamista.

Sisältö

Miten digitaalisuutta voi hyödyntää erilaisissa ansaintamalleissa?
Millainen on rahoituksen merkitys liiketoiminnan strategisten tavoitteiden saavuttamisessa?
Miten rahoitusmarkkinat toimivat?
Millainen on rahoitusinstrumenttien jaottelu ja miten erilaisia pk-yrityksille sopivia rahoitusinstrumentteja käytetään?
Mitä tulee huomioida rahoituksen suunnittelussa?

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Yrityksen talouden johtaminen 5 op

Lisätiedot

Verkkokurssi

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Anna-Mari Kämppi
Vastuuhenkilö

Heli Kesämaa

Tavoitteet

Ymmärrät digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia erilaisten ansaintamallien suunnittelussa.
Ymmärrät rahoituksen strategisen merkityksen liiketoiminnalle ja sen johtamiselle.
Perehdyt rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteisiin ja osaat vertailla sopivia rahoitusinstrumentteja pk-yritysten tarpeisiin.
Ymmärrät rahoitussuunnittelun tärkeyden osana yrityksen johtamista.

Sisältö

Miten digitaalisuutta voi hyödyntää erilaisissa ansaintamalleissa?
Millainen on rahoituksen merkitys liiketoiminnan strategisten tavoitteiden saavuttamisessa?
Miten rahoitusmarkkinat toimivat?
Millainen on rahoitusinstrumenttien jaottelu ja miten erilaisia pk-yrityksille sopivia rahoitusinstrumentteja käytetään?
Mitä tulee huomioida rahoituksen suunnittelussa?

Opiskelumateriaali

Yritysrahoitus. Niskanen & Niskanen. uusin painos
Learnin materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkko-opintoina suoritettava opintojakso. Ei ryhmätöitä. Mahdollisia vapaaehtoisia Teams-tapaamisia.

Opintojakson voi suorittaa myös nopeutetusti eli voit tehdä arviointiin vaikuttavat tentit oman aikataulusi mukaan opintojakson toteutusaikana.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tämä väylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Lisätiedot

Verkkokurssi

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

07.03.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Marika Vartiainen
Vastuuhenkilö

Marika Vartiainen

Opiskelijaryhmät
 • TLMI21SY
  Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Ymmärrät digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia erilaisten ansaintamallien suunnittelussa.
Ymmärrät rahoituksen strategisen merkityksen liiketoiminnalle ja sen johtamiselle.
Perehdyt rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteisiin ja osaat vertailla sopivia rahoitusinstrumentteja pk-yritysten tarpeisiin.
Ymmärrät rahoitussuunnittelun tärkeyden osana yrityksen johtamista.

Sisältö

Miten digitaalisuutta voi hyödyntää erilaisissa ansaintamalleissa?
Millainen on rahoituksen merkitys liiketoiminnan strategisten tavoitteiden saavuttamisessa?
Miten rahoitusmarkkinat toimivat?
Millainen on rahoitusinstrumenttien jaottelu ja miten erilaisia pk-yrityksille sopivia rahoitusinstrumentteja käytetään?
Mitä tulee huomioida rahoituksen suunnittelussa?

Opiskelumateriaali

Learnin alustalla oleva materiaali ja alustalla ilmoitettu kirjallisuus.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson voi suorittaa nopeutetussa aikataulussa itsenäisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävät ovat työelämälähtöisiä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa noin 135 tunnin työskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opettaja Marika Vartiainen, marika.vartiainen@xamk.fi, p. 050 3425 451

Arviointiasteikko

1-5

Lisätiedot

Verkkokurssi

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

08.03.2021 - 31.05.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Anna-Mari Kämppi
Vastuuhenkilö

Anna-Mari Kämppi

Opiskelijaryhmät
 • TLMI20SY
  Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Ymmärrät digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia erilaisten ansaintamallien suunnittelussa.
Ymmärrät rahoituksen strategisen merkityksen liiketoiminnalle ja sen johtamiselle.
Perehdyt rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteisiin ja osaat vertailla sopivia rahoitusinstrumentteja pk-yritysten tarpeisiin.
Ymmärrät rahoitussuunnittelun tärkeyden osana yrityksen johtamista.

Sisältö

Miten digitaalisuutta voi hyödyntää erilaisissa ansaintamalleissa?
Millainen on rahoituksen merkitys liiketoiminnan strategisten tavoitteiden saavuttamisessa?
Miten rahoitusmarkkinat toimivat?
Millainen on rahoitusinstrumenttien jaottelu ja miten erilaisia pk-yrityksille sopivia rahoitusinstrumentteja käytetään?
Mitä tulee huomioida rahoituksen suunnittelussa?

Opiskelumateriaali

Yritysrahoitus. Niskanen & Niskanen. uusin painos
Moderni rahoitus. Knüpfer & Puttonen. uusin painos

Arviointiasteikko

1-5

Lisätiedot

Verkkokurssi

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

09.03.2020 - 31.05.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Anna-Mari Kämppi
Vastuuhenkilö

Anna-Mari Kämppi

Opiskelijaryhmät
 • TLMI19SY
  Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Ymmärrät digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia erilaisten ansaintamallien suunnittelussa.
Ymmärrät rahoituksen strategisen merkityksen liiketoiminnalle ja sen johtamiselle.
Perehdyt rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteisiin ja osaat vertailla sopivia rahoitusinstrumentteja pk-yritysten tarpeisiin.
Ymmärrät rahoitussuunnittelun tärkeyden osana yrityksen johtamista.

Sisältö

Miten digitaalisuutta voi hyödyntää erilaisissa ansaintamalleissa?
Millainen on rahoituksen merkitys liiketoiminnan strategisten tavoitteiden saavuttamisessa?
Miten rahoitusmarkkinat toimivat?
Millainen on rahoitusinstrumenttien jaottelu ja miten erilaisia pk-yrityksille sopivia rahoitusinstrumentteja käytetään?
Mitä tulee huomioida rahoituksen suunnittelussa?

Opiskelumateriaali

Yritysrahoitus. Niskanen & Niskanen (uusin painos)
Moodlen materiaali sekä mahdollinen muu myöhemmin ilmoitettava materiaali.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja on Anna-Mari Rossi, Anna-Mari.rossi@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Lisätiedot

Verkkokurssi