Siirry suoraan sisältöön

Tulevaisuuden haltuunoton menetelmätLaajuus (5 op)

Tunnus: BY2530036

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat kuvata tulevaisuudentutkimuksen keskeiset käsitteet ja suuntaukset.
Osaat käyttää tulevaisuudentutkimuksen keskeisiä menetelmiä työelämän kehittämisessä.
Osaat hahmottaa ennakoinnin merkityksen oman toimialasi ja organisaatiosi kehittämisessä.

Sisältö

Mitä ovat tulevaisuudentutkimuksen keskeiset käsitteet ja menetelmät?
Miten käytät tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä työelämän kehittämisessä?
Mikä on ennakoinnin tarve ja merkitys oman toimialasi kehittämisessä?

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja