Siirry suoraan sisältöön

Venäjän kulttuurihistorian perusteetLaajuus (5 op)

Tunnus: YYYY00812

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:
- osat nimetä Venäjän kulttuurissa vaikuttaneita virtauksia
- olet tutustunut joihinkin venäläisen kulttuurin ja taiteen merkittäviin edustajiin ja heidän teoksiinsa (kirjallisuus, kuvataide, arkkitehtuuri, muotoilu, elokuva, musiikki, näyttämötaide)
- tunnistat venäläisen populaarikulttuurin edustajia ja arjen ilmiöitä

Sisältö

- Mitä on venäläinen korkeakulttuuri ja taide?
- Mitä tarkoittaa avantgarde?
- Millaista on venäläinen populaarikulttuuri?
- Millaisia ovat venäläisen kulttuurin artefaktit (kirjallisuus, kuvataide, arkkitehtuuri, muotoilu, elokuva, musiikki, teatteri, baletti, ruokakulttuuri, uskonnollinen kulttuuri)?
- Mitä tarkoittaa kulttuurinen itä-länsi -vuorovaikutus venäläisessä kontekstissa?

Esitietovaatimukset

Ei edeltävää osaamista.

Oppimateriaalit

Muut Venäjä-opinnot.

Lisätiedot

Leena Muotio, Xamk

Ilmoittautumisaika

09.08.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 31.12.2021

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 20

Opettaja
  • Jaana Hermunen
Vastuuopettaja

Jaana Hermunen

Ryhmät
  • Master_eKampus
    Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:
- osat nimetä Venäjän kulttuurissa vaikuttaneita virtauksia
- olet tutustunut joihinkin venäläisen kulttuurin ja taiteen merkittäviin edustajiin ja heidän teoksiinsa (kirjallisuus, kuvataide, arkkitehtuuri, muotoilu, elokuva, musiikki, näyttämötaide)
- tunnistat venäläisen populaarikulttuurin edustajia ja arjen ilmiöitä

Sisältö

- Mitä on venäläinen korkeakulttuuri ja taide?
- Mitä tarkoittaa avantgarde?
- Millaista on venäläinen populaarikulttuuri?
- Millaisia ovat venäläisen kulttuurin artefaktit (kirjallisuus, kuvataide, arkkitehtuuri, muotoilu, elokuva, musiikki, teatteri, baletti, ruokakulttuuri, uskonnollinen kulttuuri)?
- Mitä tarkoittaa kulttuurinen itä-länsi -vuorovaikutus venäläisessä kontekstissa?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson suoritettuasi:
- osat nimetä Venäjän kulttuurissa vaikuttaneita virtauksia
- olet tutustunut joihinkin venäläisen kulttuurin ja taiteen merkittäviin edustajiin ja heidän teoksiinsa (kirjallisuus, kuvataide, arkkitehtuuri, muotoilu, elokuva, musiikki, näyttämötaide)
- tunnistat venäläisen populaarikulttuurin edustajia ja arjen ilmiöitä
Sisältö:
- korkeakulttuuri, taide
- avantgarde
- populaarikulttuuri
- artefaktit (kirjallisuus, kuvataide, arkkitehtuuri, muotoilu, elokuva, musiikki, teatteri, baletti, ruokakulttuuri, uskonnollinen kulttuuri)
- kulttuurinen itä-länsi -vuorovaikutus.

Opiskelijan työmäärä

Opintojaksolla on noin yksi tehtävä kuukaudessa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen tasolla 3 osaat
a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti tietoa venäläisestä kulttuurista
b. ratkaista venäläisen kulttuurin erityiskysymyksia kurssin tehtävissä
d. kehittää tietouttaan venäläisestä kulttuurista itsenäisesti
g. viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä, raportointi- ja lähdeviitetekniikan halliten

Esitietovaatimukset

Ei edeltävää osaamista.

Lisätiedot

Leena Muotio, Xamk