Siirry suoraan sisältöön

Liiketoiminnan kilpailukenttäLaajuus (10 op)

Tunnus: TL00CV22

Laajuus

10 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Heli Kesämaa

Osaamistavoitteet

Osaat ennakoida ja tunnistaa millainen toiminta- ja kilpailuympäristöä koskeva tieto on yrityksesi liiketoiminnan kannalta keskeistä
Osaat arvioida toimialan asiakkaiden, kilpailijoiden, kumppanien ja muiden arvoverkoston toimijoiden nykytilannetta ja tulevaa kehitystä
Osaat tunnistaa ja arvioida digitalisaation tuottamia mahdollisuuksia liiketoimintasi kehittämiseen
Osaat tunnistaa kehittämistarpeita, suunnitella tutkimuksellisen kehittämisprosessin ja valita ja soveltaa erilaisia systemaattisia tiedonhankinnan menetelmiä
Osaat soveltaa hankkimaasi tietoa organisaation toiminnan kehittämisessä

Sisältö

Miten eri toimijat, tekijät ja voimat vaikuttavat yrityksen toiminta- ja kilpailuympäristöön?
Mitä mahdollisuuksia digitalisaatio tuo liiketoiminnalle?
Millaisilla menetelmillä ja keinoilla voidaan hankkia ja analysoida yrityksen toiminta- ja kilpailuympäristöön liittyvää tietoa?
Miten suunnittelet tutkimuksellisen kehittämisprosessin?

Ilmoittautumisaika

09.08.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

19.08.2021 - 05.12.2021

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tommi Salmela
 • Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala
 • Anna-Liisa Immonen
 • Ulla Korvenpää
Vastuuhenkilö

Anna-Liisa Immonen

Opiskelijaryhmät
 • TLMI21SY
  Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat ennakoida ja tunnistaa millainen toiminta- ja kilpailuympäristöä koskeva tieto on yrityksesi liiketoiminnan kannalta keskeistä
Osaat arvioida toimialan asiakkaiden, kilpailijoiden, kumppanien ja muiden arvoverkoston toimijoiden nykytilannetta ja tulevaa kehitystä
Osaat tunnistaa ja arvioida digitalisaation tuottamia mahdollisuuksia liiketoimintasi kehittämiseen
Osaat tunnistaa kehittämistarpeita, suunnitella tutkimuksellisen kehittämisprosessin ja valita ja soveltaa erilaisia systemaattisia tiedonhankinnan menetelmiä
Osaat soveltaa hankkimaasi tietoa organisaation toiminnan kehittämisessä

Sisältö

Miten eri toimijat, tekijät ja voimat vaikuttavat yrityksen toiminta- ja kilpailuympäristöön?
Mitä mahdollisuuksia digitalisaatio tuo liiketoiminnalle?
Millaisilla menetelmillä ja keinoilla voidaan hankkia ja analysoida yrityksen toiminta- ja kilpailuympäristöön liittyvää tietoa?
Miten suunnittelet tutkimuksellisen kehittämisprosessin?

Opiskelumateriaali

Julkaistaan Learnissa opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

270 h

Toteutuksen osien kuvaus

Immonen Anna-Liisa 4 op (Liiketoiminnan toimintaympäristö)
Neuvonen-Rauhala Marja-Liisa 4 op (tutkimuksellinen kehittäminen ja laadullinen tutkimus, yhteiskehittämisen menetelmät)
Salmela Tommi 1 op (määrällinen tutkimus)
Korvenpää Ulla 1 op (raportointi, akateeminen kirjoittaminen, lähdemerkinnät ym.)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson lähipäivät:
20.8., 10.9., 15.10. ja 26.11.2021

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

20.08.2020 - 13.12.2020

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tommi Salmela
 • Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala
 • Anna-Liisa Immonen
 • Ulla Korvenpää
Vastuuhenkilö

Anna-Liisa Immonen

Opiskelijaryhmät
 • TLMI20SY
  Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat ennakoida ja tunnistaa millainen toiminta- ja kilpailuympäristöä koskeva tieto on yrityksesi liiketoiminnan kannalta keskeistä
Osaat arvioida toimialan asiakkaiden, kilpailijoiden, kumppanien ja muiden arvoverkoston toimijoiden nykytilannetta ja tulevaa kehitystä
Osaat tunnistaa ja arvioida digitalisaation tuottamia mahdollisuuksia liiketoimintasi kehittämiseen
Osaat tunnistaa kehittämistarpeita, suunnitella tutkimuksellisen kehittämisprosessin ja valita ja soveltaa erilaisia systemaattisia tiedonhankinnan menetelmiä
Osaat soveltaa hankkimaasi tietoa organisaation toiminnan kehittämisessä

Sisältö

Miten eri toimijat, tekijät ja voimat vaikuttavat yrityksen toiminta- ja kilpailuympäristöön?
Mitä mahdollisuuksia digitalisaatio tuo liiketoiminnalle?
Millaisilla menetelmillä ja keinoilla voidaan hankkia ja analysoida yrityksen toiminta- ja kilpailuympäristöön liittyvää tietoa?
Miten suunnittelet tutkimuksellisen kehittämisprosessin?

Toteutuksen osien kuvaus

Immonen Anna-Liisa 4 op (Liiketoiminnan toimintaympäristö)
Neuvonen-Rauhala Marja-Liisa 4 op (tutkimuksellinen kehittäminen ja laadullinen tutkimus, yhteiskehittämisen menetelmät)
Salmela Tommi 1 op (määrällinen tutkimus)
Korvenpää Ulla 1 op (raportointi, akateeminen kirjoittaminen, lähdemerkinnät ym.)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson lähipäivät:
20.8., 4.9., 14.10., 15.10. ja 27.11.2020
14.10.2020 monialainen "minihackathon" Mikkeli kampuksella.

Arviointiasteikko

1-5