Skip to main content

Master's Degree Programme in Future Business Operations Management

Degree:
Master of Business Administration

Degree title:
tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Credits:
90 ects

Objectives

Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen -koulutus on suunnattu erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työskenteleville asiantuntijoille, jotka haluavat kehittyä ja edetä urallaan.
Koulutuksen pääteema on liiketoimintaosaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelu yhdistää liike-elämän eri alojen asiantuntijoita ja avaa uusia näkökulmia opiskelijoille. Koulutuksessa opit, kuinka pk-yrityksen liiketoimintaa uudistetaan jatkuvasti.
Opinnoissasi
• syvennät liiketoiminta- ja talousosaamista
• kehität tiedonhankinnan, analysoinnin ja päätöksenteon taitojasi
• suunnittelet ja toteutat kehittämishankkeita.
Oman työn tai yrityksen kehittäminen kytketään opintoihin heti alusta alkaen. Opintojen jälkeen voit luoda uusia urapolkuja liike-elämässä tai saada nostetta omaan yritystoimintaasi. Tutkinnon suoritettuasi voit edetä ja työskennellä esimerkiksi
• yritysten johtotehtävissä tai yrittäjänä
• kehittämisprojektien johtajana
• esimiehenä
• asiantuntijana.

Degree programme description

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op):
Ydinosaaminen (30 op)
• Liiketoiminnan kilpailukenttä
• Multichannel strategies
• Yrityksen talouden johtaminen
• Rahoituksen johtaminen
• Työyhteisötaitojen johtaminen
Kaikki suorittavat ydinosaamisen opinnot.
Ydinopinnoissa tarkastellaan liiketoiminnan muuttuvaa toimintaympäristöä ja tiedonhankintaa, talouden johtamista, monikanavaista asiakkaiden palvelua sekä työyhteisötaitojen yhteyttä tuottavuuteen. Sisällöissä ovat vahvasti läsnä innovatiivinen kehittämisote ja tulevaisuusnäkökulma. Vähintään yksi opintojaksoista on englanninkielinen.
Täydentävän osaamisen opinnot
Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.
Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.
Voit rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tutkimus- ja kehittämisopintoja on suoritettava kuitenkin 10 op.
Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:
• tutkimus ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• tieto, digitaalisuus ja verkostot.
Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai yliopistojen maisteriohjelmat).
Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.
Opinnäytetyö (30 op)
Lisätietoa opetuskielistä
Opetus on pääosin suomenkielistä. Opetusmateriaalit voivat olla sekä suomen- että englanninkielisiä. Vähintään yksi syventävistä opintojaksoista opiskellaan englanniksi, ja opintojaksoilla voi olla myös vierailevia ulkomaalaisia luennoitsijoita. Opinnäytetyö suositellaan tehtäväksi suomenkielisenä.

Implementation of studies and flexible learning tracks

Opiskele joustavasti työn ohella
Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät jonkin verran lähiopetusta arkisin, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Jos suoritat esimerkiksi 15 opintopistettä lukukaudessa (kevät tai syksy), työmääräsi on noin 400 tuntia.
Lähipäivät ovat yhteisen tekemisen ja oppimisen tilaisuuksia. Lähipäiviä on yhden lukukauden aikana 4–8. Lähipäivien opiskelu järjestetään arkisin klo 9–16. Määrä riippuu myös oman opiskelusuunnitelmasi (HOPS) valinnoista. Lähipäivät ovat pääsääntöisesti Mikkelin kampuksella. Osa opintojaksoista toteutetaan ohjattuina verkko-opintoina ilman lähipäiviä.

RDI and cooperation with world of work

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat alueen yritykset, Kauppakamari ja yrittäjäjärjestöt.

Future Business Operations Management, master studies
Future Business Operations Management, master studies
Future Business Operations Management, master studies
Future Business Operations Management, master studies
Future Business Operations Management, master studies
Enrolment

15.08.2022 - 04.09.2022

Timing

18.08.2022 - 06.11.2022

Credits

5 op

Virtual proportion (cr)

4 op

Mode of delivery

20 % Contact teaching, 80 % Distance learning

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Future Business Operations Management
Teachers
 • Anna-Liisa Immonen
Responsible person

Anna-Liisa Immonen

Student groups
 • TLMI22SY
  Future Business Operations Management, master studies

Objective

You are able to anticipate and identify what key knowledge about business environment is focal for your business.
You are able to evaluate the current situation and future trends regarding customers, competitors, partners and other value network actors in your industry.
You are able to evaluate the implementation of corporate responsibility and sustainability thinking in your company
You are able to apply acquired data and knowledge to develop your business

Content

How do various market players and environmental factors and forces affect a company’s markets and competitive environment?
What opportunities does digitalization enable to your business?
What methods are suitable to acquire and analyze information about company’s markets and competitive environment?
What do corporate responsibility and sustainability thinking mean in business?

Evaluation scale

1-5

Enrolment

15.08.2022 - 04.09.2022

Timing

03.10.2022 - 11.12.2022

Credits

5 op

Virtual proportion (cr)

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Teaching languages
 • English
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Future Business Operations Management
Teachers
 • Heli Kesämaa
Responsible person

Heli Kesämaa

Student groups
 • TLMI22SY
  Future Business Operations Management, master studies

Objective

You can analyze and draw conclusions regarding the effects of the digital competitive environment to the marketing of a company.
You can identify and evaluate customers’ needs for omnichannel service
You can evaluate and plan how to improve business with multichannel strategies.
You can choose and apply various means to produce multichannel customer service and you can justify your choices.

Content

How does the digital competitive environment affect a company’s marketing?
How to utilize multichannel strategies in sales, delivery, communication and customer service?
How to identify customers’ needs and wants for omnichannel service?
What are benefits and challenges of multichannel marketing?

Materials

- Video lectures in Learn (recordings)
- 5 - 6 selected journal articles regarding multichannel strategies
All material are in English.
Fluent reading of journal articles is a useful skill in this course.

Meetings in Teams.

Teaching methods

The student can complete the course at a faster pace as well.

Employer connections

In the analysis task, the theoretical basis is applied to the development of the student's own or another organization. A suitable case organization is required.

Exam schedules

This course is a web course. All assignments and exams need to be carried out according to a given schedule.

The course will be opened in 3 October 2022 and ends in 11 December 2022.

Student workload

Student's workload is approximately 135 hours.

Further information

This course is a web course. All assignments and exams need to be carried out according to a given schedule.

Lecturer: Mia Silvenius, mia.silvenius@xamk.fi
The lecturer will send students a key to Learn course via e-mail approximately one week before the course starts.

There is no contact teaching in this course. In the beginning we'll have a Teams meeting and during the course also a few Teams meetings regarding the contents of the articles (no lectures). The language in Teams discussions is Finnish or English according to the participants. All students are strongly recommended to attend the Teams meetings. The meetings are not recorded.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Evaluation is based on various exams and one analysis assignment in Learn. In this assignment the students will apply the themes of multichannel in their own organization. Evaluation criteria is described in the course description.

Further information

- On-line course
- Instruction language is English.

Enrolment

07.11.2022 - 18.11.2022

Timing

06.03.2023 - 31.05.2023

Credits

5 op

Virtual proportion (cr)

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Future Business Operations Management
Teachers
 • Anna-Mari Kämppi
Responsible person

Heli Kesämaa

Objective

You will comprehend the opportunities of digital economy when planning various revenue models.
You will comprehend the strategic role of funding to business and management.
You will become familiar with the functionality principles of financial markets and compare suitable financial instruments for a business.
You will comprehend the importance of financial planning as a part of managing a business.

Content

How digital economy can promote development of revenue models?
What is the role of funding in achieving strategic goals of a business?
How do financial markets function?
How can different financial instruments be used?
What factors should be considered in financial planning?

Evaluation scale

1-5

Further information

On-line course

Enrolment

07.11.2022 - 18.11.2022

Timing

13.02.2023 - 14.05.2023

Credits

5 op

Virtual proportion (cr)

4 op

Mode of delivery

20 % Contact teaching, 80 % Distance learning

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Future Business Operations Management
Teachers
 • Maria Kangasniemi-Haapala
Responsible person

Maria Kangasniemi-Haapala

Objective

You are able to evaluate and justify the importance of workplace community skills (OCB) from the viewpoint of working environment, performance and profitability.
You are able to promote constructive attitude towards workplace activities, atmosphere and fluent co-operation.
You are able to recognize, describe and evaluate your characteristics as a manager and a colleague.
You are able to define responsibilities and authority issues of the members of workplace community.

Content

What are workplace community (OCB) skills?
How do workplace community skills affect the profitability of a company? ? ? ? ?
How to manage and develop workplace community skills?
How you should be managed – how do you act as a subordinate?
What do you expect from co-operation – how do you act as a colleague?
How to get results - alone or in cooperation?
What is the influence of interaction among the members of work community and how to influence wisely?

Evaluation scale

1-5

Enrolment

15.08.2022 - 04.09.2022

Timing

05.09.2022 - 30.11.2022

Credits

5 op

Virtual proportion (cr)

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Future Business Operations Management
Teachers
 • Kristiina Kinnunen
Responsible person

Kristiina Kinnunen

Student groups
 • TLMI22SY
  Future Business Operations Management, master studies

Objective

You will familiarise yourself with the role of accounting in the strategic process of a company.
You will be able to make use of financial data in the management, planning, monitoring and reporting of a company’s finances.
You will comprehend the basics of taxation in the financial planning of a company.

Content

What is the role of accounting in the strategic process of a company?
How can financial data be utilised in the financial management of a company?
Which taxational factors are to be considered in the financial planning of a company?

Evaluation scale

1-5

Further information

On-line course