Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön toteutusLaajuus (10 op)

Tunnus: YO00CV20

Laajuus

10 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Tarja Turtiainen
 • Kati Vapalahti
 • Maija Vihervirta
 • Johanna Hirvonen
Opiskelijaryhmät
 • SJMI22KY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Opiskelumateriaali

Opiskelijan itse hakemnsa materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija etenee suunnitelmansa mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

30 op

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

07.03.2022 - 27.05.2022

Laajuus

10 op

T&K-osuus

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in International Business Management
Opettaja
 • Atte Reijonen
 • Katariina Palmu
 • Satu Peltola
Vastuuhenkilö

Satu Peltola

Opiskelijaryhmät
 • MBKV21KY
  International business management, master studies

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ajoitus

15.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

8 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Business Management
Opettaja
 • Tommi Salmela
 • Satu Peltola
Vastuuhenkilö

Satu Peltola

Opiskelijaryhmät
 • MBKV20SY
  International business management, master studies

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Terveyden edistämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Virpi Maijala
Opiskelijaryhmät
 • TEKT20SY
  Terveyden edistäminen, yamk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Tarja Turtiainen
 • Johanna Hirvonen
Opiskelijaryhmät
 • SJSA21KY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Opiskelumateriaali

Tiedonhaku opinnäytetyöhön.

Yksilölliset oppimisväylät

Opinnäytetyön porsessi etenee yksilöllisesti Xamkin opinnäytetyön ohjeiden mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen tutkimuksellinen kehittämistyö.

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
 • Riitta Tuikkanen
Opiskelijaryhmät
 • MRMI20SY
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Opiskelumateriaali

Learn-alustan Opinnäytetyö-restonomi_YAMK materiaalit.
Studentin Opinnäytetyösivuston materiaalit.
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmäopintojaksojen materiaalit.
Omaan opinnäytetyöhön liittyvä tutkimuskirjallisuus.

Yksilölliset oppimisväylät

Toteutus on yksilöllinen, kunkin opiskelijan oman opinnäytetyön suunnitelman mukaisesti.
Alat kirjoittamaan opinnäytetyöraportin tekstiä. Perehdyt vielä syvällisemmin opinnäytetyösi teoriataustaan ja kirjoitat siitä ja opinnäytetyön toteutuksen vaiheista opinnäytetyöraporttiin.
Keräät ja analysoit tutkimusaineistosi tai toteutat kehittämisprosessisi ja kirjoitat niistä opinnäytetyöhösi tekstiä. Pyydät kommentteja raporttiin ohjaajaltasi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö toteutetaan työelämän toimeksiantajalle tai oman yrityksen kehittämiseksi tai käynnistämiseksi.

Tentit ja muut määräajat

Opinnäytetyöpäivä 2.9.2021. Yksilöllisesti sovitut tapaamiset ohjaajan ja tilaajan kanssa.

Toteutuksen osien kuvaus

270 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aineistokeruuta ja tutkimus- ja kehittämisprosessia viety eteenpäin aktiivisesti. Opinnäytetyön kirjallisen tuotoksen perusteella ohjaaja kirjaa sinulle 10 op suorituksen (H) toteutusjaksosta.

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Hilla Nordquist
Vastuuhenkilö

Hilla Nordquist

Opiskelijaryhmät
 • EHKT21KY
  Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, yamk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

31.07.2021

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Hyvinvoinnin edistämisen koulutus (ylempi amk)
Opiskelijaryhmät
 • SOKV20SY
  Sosiaaliala, yamk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

05.10.2020 - 15.10.2020

Ajoitus

01.03.2021 - 31.10.2021

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

8 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Palvelumuotoilun koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Marjo Suviranta
 • Sanna Haapanen
 • Anu Vainio
Vastuuhenkilö

Marjo Suviranta

Opiskelijaryhmät
 • PAKV20SY
  Palvelumuotoilu, yamk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 02.05.2021

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Akuutin hoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Niina Ervaala
Opiskelijaryhmät
 • AHKT20SY
  Akuutti hoitotyö, yamk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2020 - 15.10.2020

Ajoitus

01.01.2021 - 31.12.2021

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Monialaisen toimintakyvyn edistämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Outi Ilves
 • Merja Reunanen
 • Tarja Turtiainen
 • Johanna Hirvonen
Opiskelijaryhmät
 • MOSA20SY
  Monialainen toimintakyvyn edistäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 31.07.2021

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kestävän rakentamisen ja muotoilun koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Vertti Vallenius
Vastuuhenkilö

Vertti Vallenius

Opiskelijaryhmät
 • KRKV20SY
  Kestävä rakentaminen ja muotoilu, yamk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 31.07.2021

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Pekka Penttinen
 • Sari Miettinen
 • Laura Hokkanen
 • Katja Komonen
Vastuuhenkilö

Katja Komonen

Opiskelijaryhmät
 • NKMI20SY
  Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Jari Huotari
 • Maija Vihervirta
 • Sari Laanterä
 • NN SAKO_Savonlinna
 • Paula Mäkeläinen
 • Päivi Lifflander
 • Riitta Riikonen
 • Merja Reunanen
 • Pirjo Oikarinen
 • Anne Ulmanen
 • Tarja Turtiainen
 • Riitta-Liisa Jukarainen
 • Johanna Hirvonen
 • Olli Rissanen
 • Leila Pihlaja
 • Susanna Suvimaa
Vastuuhenkilö

Johanna Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • SJMI20KY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Master's Degree Programme in International Business Management
Opettaja
 • Harrison Okuogume
 • Tommi Salmela
 • Satu Peltola
Vastuuhenkilö

Satu Peltola

Opiskelijaryhmät
 • MBKV19SY
  International business management, master studies

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Hyvinvoinnin edistämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tuija Suikkanen-Malin
 • Miia Heikkinen
Vastuuhenkilö

Tuija Suikkanen-Malin

Opiskelijaryhmät
 • SOKV19SY
  Sosiaaliala, yamk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opinnäytetyön ryhmäohjauksen mukainen opinnäytetyön työstäminen.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Opinnäytetyö on läpäissyt esitarkastuksen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Hilla Nordquist
 • EnsihoitoYAMK Virtuaali
Vastuuhenkilö

Hilla Nordquist

Opiskelijaryhmät
 • EHKT20KY
  Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, yamk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

31.07.2020 - 31.07.2021

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Tekniikan ja liikenteen ala)
Opettaja
 • Paula Mäkeläinen
 • Riitta Riikonen
 • Pirjo Oikarinen
 • Kirsi Jurvanen
 • Riitta-Liisa Jukarainen
 • Sari Laanterä
 • Johanna Hirvonen
 • Eija Karjalainen
 • Leila Pihlaja
Vastuuhenkilö

Paula Mäkeläinen

Opiskelijaryhmät
 • DHMI19SY_60
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi
 • DHMI19SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

03.01.2020 - 03.06.2020

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

7 op

T&K-osuus

9 op

Toteutustapa

30 % Lähiopetus, 70 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Palvelumuotoilun koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Leena Muotio
 • Sanna Haapanen
 • Marjo Suviranta
 • Anu Vainio
Vastuuhenkilö

Leena Muotio

Opiskelijaryhmät
 • PAKV19SY
  Palvelumuotoilu, yamk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 31.05.2021

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Paula Mäkeläinen
 • Riitta Riikonen
 • Pirjo Oikarinen
 • Anne Ulmanen
 • Elina Jouppila
 • Sari Laanterä
 • Olli Rissanen
 • Riitta Kuismin
 • Susanna Suvimaa
Vastuuhenkilö

Paula Mäkeläinen

Opiskelijaryhmät
 • KAMI19SY
  Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Ilmoittautumisaika

02.12.2019 - 31.12.2019

Ajoitus

01.01.2020 - 31.07.2020

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
 • Riitta Tuikkanen
Opiskelijaryhmät
 • MRMI19SY
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 31.07.2020

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Akuutin hoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Niina Ervaala
Opiskelijaryhmät
 • AHKT19SY
  Akuutti hoitotyö, yamk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

16.03.2020 - 31.03.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 31.07.2020

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Monialaisen toimintakyvyn edistämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Mauno Saksio
 • Merja Reunanen
 • Tarja Turtiainen
 • Johanna Hirvonen
 • Eija Karjalainen
Opiskelijaryhmät
 • MOSA19SY
  Monialainen toimintakyvyn edistäminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 31.07.2020

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Pekka Penttinen
 • Sari Miettinen
 • Laura Hokkanen
 • Katja Komonen
Vastuuhenkilö

Katja Komonen

Opiskelijaryhmät
 • NKMI19SY
  Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2019 - 15.10.2019

Ajoitus

01.01.2020 - 18.12.2020

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Projekti- ja myyntijohtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Matti Koivisto
Vastuuhenkilö

Matti Koivisto

Opiskelijaryhmät
 • MJ19SY
  Projekti- ja myyntijohtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 31.07.2020

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Hilla Nordquist
 • Patrik Nyström
Vastuuhenkilö

Hilla Nordquist

Opiskelijaryhmät
 • EHKT19SY
  Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, yamk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 31.07.2020

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ympäristöteknologian koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Arto Sormunen
Vastuuhenkilö

Arto Sormunen

Opiskelijaryhmät
 • YTMI19SY
  Ympäristöteknologia, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 31.07.2020

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Joel Paananen
 • Tapani Salmenhaara
 • Joni Hietakangas
Vastuuhenkilö

Tapani Salmenhaara

Opiskelijaryhmät
 • MHKT19SY
  Merenkulun johtaminen, yamk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

28.09.2018 - 12.10.2018

Ajoitus

01.01.2019 - 30.12.2020

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Paula Mäkeläinen
 • Riitta Riikonen
 • Aila Friis
 • Helka Sarén
 • Kirsi Jurvanen
 • Päivi Sajaniemi
 • Leila Pekonen
 • Anna Reinikainen
 • Sari Laanterä
 • Johanna Hirvonen
Vastuuhenkilö

Paula Mäkeläinen

Opiskelijaryhmät
 • DHMI18SY_60
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi
 • DHMI18SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Ilmoittautumisaika

29.09.2017 - 13.10.2017

Ajoitus

01.01.2018 - 31.12.2020

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Janne Turunen
 • Kirsi Jurvanen
 • Jari Kortelainen
 • Miia Liukkonen
 • Jukka Selin
Opiskelijaryhmät
 • SAMI18KY
  Sähköinen asiointi ja arkistointi, ylempi

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.