Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön toteutusLaajuus (10 op)

Tunnus: YO00CV20

Laajuus

10 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Ryhmät
 • EHKT23KY
  Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Tarja Turtiainen
 • Kati Vapalahti
 • Maija Vihervirta
 • Johanna Hirvonen
Ryhmät
 • SJMI22KY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Opiskelumateriaali

Opiskelijan itse hakemnsa materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija etenee suunnitelmansa mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

30 op

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

07.03.2022 - 27.05.2022

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Master's Degree Programme in International Business Management
Opettaja
 • Atte Reijonen
 • Katariina Palmu
 • Satu Peltola
Vastuuopettaja

Satu Peltola

Ryhmät
 • MBKV21KY
  International business management, master studies

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2021 - 31.12.2021

Ajoitus

01.01.2022 - 31.07.2022

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkövoimatekniikan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Juha Korpijärvi
Vastuuopettaja

Juha Korpijärvi

Ryhmät
 • SVMI21SY
  Sähkövoimatekniikka, ylempi

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

15.09.2021 - 31.12.2021

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

8 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Koulutus
 • Degree Programme in Business Management
Opettaja
 • Tommi Salmela
 • Satu Peltola
Vastuuopettaja

Satu Peltola

Ryhmät
 • MBKV20SY
  International business management, master studies

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveyden edistämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Virpi Maijala
Ryhmät
 • TEKT20SY
  Terveyden edistäminen, yamk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Tarja Turtiainen
 • Johanna Hirvonen
Ryhmät
 • SJSA21KY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Opiskelumateriaali

Tiedonhaku opinnäytetyöhön.

Yksilölliset oppimisväylät

Opinnäytetyön porsessi etenee yksilöllisesti Xamkin opinnäytetyön ohjeiden mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen tutkimuksellinen kehittämistyö.

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tiina Tuovinen
 • Riitta Tuikkanen
Ryhmät
 • MRMI20SY
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Opiskelumateriaali

Learn-alustan Opinnäytetyö-restonomi_YAMK materiaalit.
Studentin Opinnäytetyösivuston materiaalit.
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmäopintojaksojen materiaalit.
Omaan opinnäytetyöhön liittyvä tutkimuskirjallisuus.

Yksilölliset oppimisväylät

Toteutus on yksilöllinen, kunkin opiskelijan oman opinnäytetyön suunnitelman mukaisesti.
Alat kirjoittamaan opinnäytetyöraportin tekstiä. Perehdyt vielä syvällisemmin opinnäytetyösi teoriataustaan ja kirjoitat siitä ja opinnäytetyön toteutuksen vaiheista opinnäytetyöraporttiin.
Keräät ja analysoit tutkimusaineistosi tai toteutat kehittämisprosessisi ja kirjoitat niistä opinnäytetyöhösi tekstiä. Pyydät kommentteja raporttiin ohjaajaltasi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö toteutetaan työelämän toimeksiantajalle tai oman yrityksen kehittämiseksi tai käynnistämiseksi.

Tentit ja muut määräajat

Opinnäytetyöpäivä 2.9.2021. Yksilöllisesti sovitut tapaamiset ohjaajan ja tilaajan kanssa.

Toteutuksen osien kuvaus

270 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aineistokeruuta ja tutkimus- ja kehittämisprosessia viety eteenpäin aktiivisesti. Opinnäytetyön kirjallisen tuotoksen perusteella ohjaaja kirjaa sinulle 10 op suorituksen (H) toteutusjaksosta.

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Hilla Nordquist
Vastuuopettaja

Hilla Nordquist

Ryhmät
 • EHKT21KY
  Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, yamk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

31.07.2021

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Hyvinvoinnin edistämisen koulutus (ylempi amk)
Ryhmät
 • SOKV20SY
  Sosiaaliala, yamk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

05.10.2020 - 15.10.2020

Ajoitus

01.03.2021 - 31.10.2021

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

8 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Palvelumuotoilun koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Marjo Suviranta
 • Sanna Haapanen
 • Anu Vainio
Vastuuopettaja

Marjo Suviranta

Ryhmät
 • PAKV20SY
  Palvelumuotoilu, yamk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 02.05.2021

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Akuutin hoitotyön koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Niina Ervaala
Ryhmät
 • AHKT20SY
  Akuutti hoitotyö, yamk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2020 - 15.10.2020

Ajoitus

01.01.2021 - 31.12.2021

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Monialaisen toimintakyvyn edistämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Outi Ilves
 • Merja Reunanen
 • Tarja Turtiainen
 • Johanna Hirvonen
Ryhmät
 • MOSA20SY
  Monialainen toimintakyvyn edistäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 31.07.2021

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kestävän rakentamisen ja muotoilun koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Vertti Vallenius
Vastuuopettaja

Vertti Vallenius

Ryhmät
 • KRKV20SY
  Kestävä rakentaminen ja muotoilu, yamk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 31.07.2021

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Pekka Penttinen
 • Sari Miettinen
 • Laura Hokkanen
 • Katja Komonen
Vastuuopettaja

Katja Komonen

Ryhmät
 • NKMI20SY
  Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

31.07.2020 - 31.07.2021

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Tekniikan ja liikenteen ala)
Opettaja
 • Paula Mäkeläinen
 • Riitta Riikonen
 • Pirjo Oikarinen
 • Kirsi Jurvanen
 • Riitta-Liisa Jukarainen
 • Sari Laanterä
 • Johanna Hirvonen
 • Eija Karjalainen
 • Leila Pihlaja
Vastuuopettaja

Paula Mäkeläinen

Ryhmät
 • DHMI19SY_60
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi
 • DHMI19SY_90
  Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 31.05.2021

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Paula Mäkeläinen
 • Riitta Riikonen
 • Pirjo Oikarinen
 • Anne Ulmanen
 • Elina Jouppila
 • Sari Laanterä
 • Olli Rissanen
 • Riitta Kuismin
 • Susanna Suvimaa
Vastuuopettaja

Paula Mäkeläinen

Ryhmät
 • KAMI19SY
  Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.