Siirry suoraan sisältöön

YAMK Xackathon virtuaalinen yhteiskehittäminenLaajuus (5 op)

Tunnus: BY00EG96

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat hyödyntää yhteiskehittämisen menetelmiä ja välineitä tietoverkkojen välityksellä
Osaat suunnitella ja toteuttaa yhteiskehittämisen projektin pienryhmän kanssa
Osaat arvioida kehittämisen prosessia ja sen tuloksia

Sisältö

Mitkä ovat yhteiskehittämisen periaatteet ja menetelmät?
Miten suunnittelet yhteiskehittämisen projektin?
Millaisia virtuaalisia välineitä on viestintään ja fasilitointiin?
Miten projektin tuloksia esitellään?
Yhteiskehittämisen projektin suunnittelu, toteuttaminen ja esittely virtuaalisesti yhdessä pienryhmän kanssa.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.10.2020 - 09.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
  • Liiketalouden koulutus
Opettaja
  • Kirsi Jurvanen
  • Heli Kesämaa
Vastuuhenkilö

Heli Kesämaa

Opiskelijaryhmät
  • VV2020-2021
    Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat hyödyntää yhteiskehittämisen menetelmiä ja välineitä tietoverkkojen välityksellä
Osaat suunnitella ja toteuttaa yhteiskehittämisen projektin pienryhmän kanssa
Osaat arvioida kehittämisen prosessia ja sen tuloksia

Sisältö

Mitkä ovat yhteiskehittämisen periaatteet ja menetelmät?
Miten suunnittelet yhteiskehittämisen projektin?
Millaisia virtuaalisia välineitä on viestintään ja fasilitointiin?
Miten projektin tuloksia esitellään?
Yhteiskehittämisen projektin suunnittelu, toteuttaminen ja esittely virtuaalisesti yhdessä pienryhmän kanssa.

Opiskelumateriaali

- Tämä on verkkokurssi ja opiskelumateriaalit (videoluennot, verkkomateriaalit ja muu materiaali) ovat pääosin Learn-alustalla.
- Mukana on mm. inspiraatiopuhujana professori, aivotutkija Minna Huotilainen, jonka luennon teemana on tulevaisuuden työmuodot aivotutkimuksen näkökulmasta. Huotilainen on palkittu mm. vuoden 2019 koulutusvaikuttajana.

Katso lyhyt esittelyvideo https://youtu.be/0NsW7AJWUsc

Tentit ja muut määräajat

Ilmoittaudu 15.8. -4.9.2020 täydennysilmoittautumisessa.

Opintojakso alkaa 1.10.2020 ja päättyy 9.12.2020.
Opintojakson suoritukset on aikataulutettu tälle aikavälille. Suoritukset ja niiden määräpäivät julkaistaan opintojakson alussa.

Opettaja lähettää osallistujille sähköpostilla kurssin avaimen (Learn) noin 2 viikkoa ennen kurssin alkua.

Opettajat
- Heli Kesämaa, heli.kesamaa@xamk.fi
- Kirsi Jurvanen, kirsi.jurvanen@xamk.fi

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op = opiskelijan työmäärä noin 135 työtuntia
Työskentely tapahtuu monialaisissa pienryhmissä, jotka käyttävät erilaisia menetelmiä ja välineita virtuaalisesti

Toteutuksen osien kuvaus

Haluatko oppia uusia yhteiskehittämisen menetelmiä ja työskentelemään tavoitteellisesti pienryhmässä?
Haasta itsesi ja tule mukaan virtuaalisen yhteiskehittämisen YAMK Xackathoniin!

YAMK Xackathon on hackathon-tyyppinen* opintojakso, jossa työskennellään pienryhmissä verkon välityksellä.
- Opiskellaan yhteiskehittämisen menetelmiä, tunnistetaan ryhmädynamiikan haasteita etätyöskentelyssä, ja kokeillaan virtuaalisia viestinnän ja fasilitoinnin välineitä ja menetelmiä.
- Toteutetaan pienryhmässä pienimuotoinen kehittämisprojekti, joka perustuu aitoon työelämän haasteeseen. Voit tuoda haasteen ratkottavaksi myös omasta organisaatiostasi (pyydä ohjeet etukäteen heli.kesamaa@xamk.fi)
- Sparrataan aihetta ja ratkaisua mentoreiden kanssa
- Lopuksi esitellään ryhmän oma ratkaisu raadille

Työskentely ja opintojakson suorittaminen tapahtuu pienryhmissä, joissa on opiskelijoita eri yamk-koulutuksista ja aloilta (max 4 henkeä/ ryhmä). Ryhmäjako tehdään ilmoittautumisajan päätyttyä.
Lisätietoa opintojaksosta: yliopettaja Heli Kesämaa, heli.kesamaa@xamk.fi

*hackathonista lisätietoa esim. https://www.xamk.fi/hackathon/ Tällä opintojaksolla tehdään vastaavaa kehittämistyötä, mutta virtuaalisesti ja pidemmällä aikavälillä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso on suunniteltu kokeilukulttuurin hengessä ja tästä saatavien kokemusten pohjalta luodaan Xamkiin uusia yhteiskehittämistä (co-creation) hyödyntäviä oppimisen malleja.

Mitä hyötyjä saat osallistumisesta?
- Opit käyttämään uusia yhteiskehittämisen menetelmiä ja voit ottaa ne välittömästi käyttöön myös omassa organisaatiosasi
- Verkostoidut muiden alojen osaajien kanssa ja saat uusia näkökulmia
- Tutustut ja kokeilet erilaisia viestinnän ja fasilitoinnin teknologisia ratkaisuja
- Opit esittämään ja perustelemaan ryhmätyön tulokset tehokkaasti

TULOSTEN OMISTUSOIKEUKSISTA:
Hackatonissa syntyneiden tulosten ja konseptien (yhdessä jäljempänä ”aineisto”) omistusoikeus kuuluu opiskelijalle riippumatta siitä ovatko aineistot tekijänoikeudella suojattavia tai ei. Yhteistyössä aikaansaatu aineisto kuuluu yhteisesti sille ryhmälle, joka aineiston on aikaansaanut elleivät osallistujat ole keskinäisesti muuta sopineet.

Opiskelija myöntää Toimeksiantajalle ei- yksinomaisen oikeuden käyttää ja muokata aineistoa riippumatta siitä, onko aineisto tekijänoikeudella suojattuja. Vapaa, pysyvä, ajallisesti ja maantieteellisesti rajoittamaton käyttöoikeus koskee aineiston hyödyntämistä Toimeksiantajan organisaation käytössä. Aineistoa käyttäessään Toimeksiantajan tulee kunnioittaa tekijänoikeutta. Tulosten edelleen luovuttamisesta tulee sopia erikseen opiskelijoiden ja Toimeksiantajan kesken.

Xamkilla on oikeus käyttää aineistoa opetus--, tutkimus ja markkinointitarkoituksiin tekijänoikeuksia kunnioittaen ja siinä laajuudessa kuin salassapitovelvollisuus käytön sallii.

Opiskelija vakuuttaa, että hän ei tietoisesti käytä muiden oikeuksia loukkaavaa aineistoa. Käyttäessään kuvia ja tekstiä tekijänoikeuslain sitaattisäännösten nojalla opiskelija ilmoittaa alkuperäisen teoksen tekijän, valokuvaajan ja lähteen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena ovat opintojakson kuvauksessa kerrotut arviointikriteerit.
Opintojaksolla arvioidaan pienryhmän suorituksia, aikaansaatuja tuloksia, ja lisäksi yksilötehtäviä. Tehtävänannot ja aikataulut annetaan opintojakson alussa.