Siirry suoraan sisältöön

Kasva yrittäjäksiLaajuus (5 op)

Tunnus: BY00DH23

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Marjaana Roponen

Osaamistavoitteet

Osaat hyödyntää omaa osaamistasi yritystoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.
Osaat analysoida kysyntää, kilpailua ja toimialaa yritystoiminnan lähtökohtina.
Osaat arvioida yrittäjyyden ja liiketoiminnan mahdollisuuksia omalla toimialallasi.
Osaat laatia alustavan toiminta- tai kehityssuunnitelman.

Sisältö

Millaisia mahdollisuuksia yrittäjänä toimiminen antaa?
Miten omaa osaamista hyödynnetään yritystoiminnan kehittämisessä ja minkälaista osaamista yrittäjältä edellytetään? Mitä tarkoittaa osaamisen tuotteistaminen ja kaupallistaminen?
Mikä on yrittäjyyden rooli liike-elämässä ja sen kansantaloudellinen sekä kansainvälinen merkitys?
Mitä ovat yrittäjyyden eri muodot ja niiden vaikutukset yritystoimintaan? (ml. verkkoyrittäjyys, yhteiskunnallinen/sosiaalinen yrittäjyys, kolmannen sektorin yrittäjyys, kevytyrittäjyys jne.)?
Mitä osa-alueita otetaan huomioon kun liiketoimintaa suunnitellaan?
Miten toimintaympäristöä analysoidaan?
Miten laaditaan liiketoimintamalli ja miten sitä arvioidaan?
Mikä on eri yhteistyö- ja asiantuntijatahojen merkitys yritystoiminnan suunnittelussa, rahoittamisessa ja kehittämisessä?
Miten laaditaan hissipuhe?

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkkokurssina.
YAMK-tasoinen opintojakso.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Marjaana Roponen
Vastuuopettaja

Marjaana Roponen

Ryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat hyödyntää omaa osaamistasi yritystoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.
Osaat analysoida kysyntää, kilpailua ja toimialaa yritystoiminnan lähtökohtina.
Osaat arvioida yrittäjyyden ja liiketoiminnan mahdollisuuksia omalla toimialallasi.
Osaat laatia alustavan toiminta- tai kehityssuunnitelman.

Sisältö

Millaisia mahdollisuuksia yrittäjänä toimiminen antaa?
Miten omaa osaamista hyödynnetään yritystoiminnan kehittämisessä ja minkälaista osaamista yrittäjältä edellytetään? Mitä tarkoittaa osaamisen tuotteistaminen ja kaupallistaminen?
Mikä on yrittäjyyden rooli liike-elämässä ja sen kansantaloudellinen sekä kansainvälinen merkitys?
Mitä ovat yrittäjyyden eri muodot ja niiden vaikutukset yritystoimintaan? (ml. verkkoyrittäjyys, yhteiskunnallinen/sosiaalinen yrittäjyys, kolmannen sektorin yrittäjyys, kevytyrittäjyys jne.)?
Mitä osa-alueita otetaan huomioon kun liiketoimintaa suunnitellaan?
Miten toimintaympäristöä analysoidaan?
Miten laaditaan liiketoimintamalli ja miten sitä arvioidaan?
Mikä on eri yhteistyö- ja asiantuntijatahojen merkitys yritystoiminnan suunnittelussa, rahoittamisessa ja kehittämisessä?
Miten laaditaan hissipuhe?

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama kirjallisuus ja materiaali.

Opintojaksolla hyödynnetään laaja-alaisesti liiketoiminnan aloittamiseen sekä kehittämiseen liittyvää ajankohtaista kurssikirjallisuutta ja aineistoa, myös oman alan näkökulmasta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä. Opetus verkossa: opiskelusi rytmittyvät itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien sekä opintojakson osaan liittyvien yhteisten, aikatauluun sitomattomien, tehtävien mukaan.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yrittäjähaastatteluiden suorittaminen.
Asiantuntijavierailut verkossa.
Yhteistyö asiantuntijoiden kanssa yksilöllisten tavoitteiden mukaan.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135h opiskelijatyötä, joka koostuu itsenäisistä ja yhteisöllisistä (ei ryhmä-)tehtävistä verkossa.

Lisätietoja opiskelijoille

YAMK-tasoinen opintojakso

Opinnot soveltuvat sekä yrittäjyyttä harkitseville tai aloittaville sekä jo yrittäjänä toimiville opiskelijoille. Opintojen henkilökohtaiset osaamistavoitteet asetetaan oma lähtökohtatilanne huomioiden.

Opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö kuvataan kurssin toteutuskuvauksessa. Opintojaksolla kehitetään liikeideaa tai liiketoimintaa opiskelijan oma lähtökohtatilanne huomioiden. Kurssille tullessa ei tarvitse olla valmista yritysideaa - se kehitään opintojaksolla. Vaihtoehtoisesti voit kehittää jo olemassa olevaa yritystoimintaasi.

Opiskelu tapahtuu kokonaan Learn-verkkoympäristössä.Opintojakso avautuu Learnissa kurssin aloituspäivänä. Opinnot on jaksotettu ja ne etenevät tehtävänpalautusten mukaan. Opintojakson voi suorittaa myös nopeammassa aikataulussa, joka on sitova - asiasta tulee sopia heti opintojen alkaessa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen yhteisiin keskusteluihin, yhteistyö (potentiaalisten) asiakkaiden ja yrittäjien kanssa.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkkokurssina.
YAMK-tasoinen opintojakso.

Ilmoittautumisaika

09.01.2023 - 29.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 01.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Marjaana Roponen
Vastuuopettaja

Marjaana Roponen

Ryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat hyödyntää omaa osaamistasi yritystoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.
Osaat analysoida kysyntää, kilpailua ja toimialaa yritystoiminnan lähtökohtina.
Osaat arvioida yrittäjyyden ja liiketoiminnan mahdollisuuksia omalla toimialallasi.
Osaat laatia alustavan toiminta- tai kehityssuunnitelman.

Sisältö

Millaisia mahdollisuuksia yrittäjänä toimiminen antaa?
Miten omaa osaamista hyödynnetään yritystoiminnan kehittämisessä ja minkälaista osaamista yrittäjältä edellytetään? Mitä tarkoittaa osaamisen tuotteistaminen ja kaupallistaminen?
Mikä on yrittäjyyden rooli liike-elämässä ja sen kansantaloudellinen sekä kansainvälinen merkitys?
Mitä ovat yrittäjyyden eri muodot ja niiden vaikutukset yritystoimintaan? (ml. verkkoyrittäjyys, yhteiskunnallinen/sosiaalinen yrittäjyys, kolmannen sektorin yrittäjyys, kevytyrittäjyys jne.)?
Mitä osa-alueita otetaan huomioon kun liiketoimintaa suunnitellaan?
Miten toimintaympäristöä analysoidaan?
Miten laaditaan liiketoimintamalli ja miten sitä arvioidaan?
Mikä on eri yhteistyö- ja asiantuntijatahojen merkitys yritystoiminnan suunnittelussa, rahoittamisessa ja kehittämisessä?
Miten laaditaan hissipuhe?

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama kirjallisuus ja materiaali.

Opintojaksolla hyödynnetään laaja-alaisesti liiketoiminnan aloittamiseen sekä kehittämiseen liittyvää ajankohtaista kurssikirjallisuutta ja aineistoa, myös oman alan näkökulmasta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä. Opetus verkossa: opiskelusi rytmittyvät itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien sekä opintojakson osaan liittyvien yhteisten, aikatauluun sitomattomien, tehtävien mukaan.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yrittäjähaastatteluiden suorittaminen.
Yhteistyö asiantuntijoiden kanssa yksilöllisten tavoitteiden mukaan.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135h opiskelijatyötä, joka koostuu itsenäisistä ja yhteisöllisistä (ei ryhmä-)tehtävistä verkossa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnot soveltuvat sekä yrittäjyyttä harkitseville tai aloittaville sekä jo yrittäjänä toimiville opiskelijoille. Opintojen henkilökohtaiset osaamistavoitteet asetetaan oma lähtökohtatilanne huomioiden.

Opiskelu tapahtuu kokonaan Learn-verkkoympäristössä. Kutsu opintojaksolle lähetetään sähköpostin välityksellä viikolla 1. Opinnot on jaksotettu ja ne etenevät tehtävänpalautusten mukaan. Opintojakson voi suorittaa myös nopeammassa aikataulussa - asiasta tulee sopia heti opintojen alkaessa.
Verkkotapaamisessa kurssin alkuvaiheessa käydään läpi opintojen suorittamisen periaatteet. Istunto tallennetaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen yhteisiin keskusteluihin, yhteistyö (potentiaalisten) asiakkaiden ja yrittäjien kanssa.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkkokurssina.
YAMK-tasoinen opintojakso.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 31.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Marjaana Roponen
Vastuuopettaja

Marjaana Roponen

Ryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat hyödyntää omaa osaamistasi yritystoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.
Osaat analysoida kysyntää, kilpailua ja toimialaa yritystoiminnan lähtökohtina.
Osaat arvioida yrittäjyyden ja liiketoiminnan mahdollisuuksia omalla toimialallasi.
Osaat laatia alustavan toiminta- tai kehityssuunnitelman.

Sisältö

Millaisia mahdollisuuksia yrittäjänä toimiminen antaa?
Miten omaa osaamista hyödynnetään yritystoiminnan kehittämisessä ja minkälaista osaamista yrittäjältä edellytetään? Mitä tarkoittaa osaamisen tuotteistaminen ja kaupallistaminen?
Mikä on yrittäjyyden rooli liike-elämässä ja sen kansantaloudellinen sekä kansainvälinen merkitys?
Mitä ovat yrittäjyyden eri muodot ja niiden vaikutukset yritystoimintaan? (ml. verkkoyrittäjyys, yhteiskunnallinen/sosiaalinen yrittäjyys, kolmannen sektorin yrittäjyys, kevytyrittäjyys jne.)?
Mitä osa-alueita otetaan huomioon kun liiketoimintaa suunnitellaan?
Miten toimintaympäristöä analysoidaan?
Miten laaditaan liiketoimintamalli ja miten sitä arvioidaan?
Mikä on eri yhteistyö- ja asiantuntijatahojen merkitys yritystoiminnan suunnittelussa, rahoittamisessa ja kehittämisessä?
Miten laaditaan hissipuhe?

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama kirjallisuus ja materiaali.

Opintojaksolla hyödynnetään laaja-alaisesti liiketoiminnan aloittamiseen sekä kehittämiseen liittyvää ajankohtaista kurssikirjallisuutta ja aineistoa, myös oman alan näkökulmasta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä. Opetus verkossa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yrittäjähaastatteluiden suorittaminen.
Yhteistyö asiantuntijoiden kanssa yksilöllisten tavoitteiden mukaan.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135h opiskelijatyötä, joka koostuu itsenäisistä ja yhteisöllisistä tehtävistä verkossa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnot soveltuvat sekä yrittäjyyttä harkitseville tai aloittaville sekä jo yrittäjänä toimiville opiskelijoille. Opintojen henkilökohtaiset osaamistavoitteet asetetaan oma lähtökohtatilanne huomioiden.

Opiskelu tapahtuu kokonaan Learn-verkkoympäristössä. Kutsu opintojaksolle lähetetään sähköpostin välityksellä viikolla 1. Opinnot on jaksotettu ja ne etenevät tehtävänpalautusten mukaan. Verkkotapaamisessa kurssin alkuvaiheessa käydään läpi opintojen suorittamisen periaatteet. Istunto tallennetaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen yhteisiin keskusteluihin, yhteistyö (potentiaalisten) asiakkaiden ja yrittäjien kanssa.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkkokurssina.
YAMK-tasoinen opintojakso.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

11.01.2021 - 31.05.2021

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Opettaja
 • Marjaana Roponen
Vastuuopettaja

Marjaana Roponen

Ryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat hyödyntää omaa osaamistasi yritystoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.
Osaat analysoida kysyntää, kilpailua ja toimialaa yritystoiminnan lähtökohtina.
Osaat arvioida yrittäjyyden ja liiketoiminnan mahdollisuuksia omalla toimialallasi.
Osaat laatia alustavan toiminta- tai kehityssuunnitelman.

Sisältö

Millaisia mahdollisuuksia yrittäjänä toimiminen antaa?
Miten omaa osaamista hyödynnetään yritystoiminnan kehittämisessä ja minkälaista osaamista yrittäjältä edellytetään? Mitä tarkoittaa osaamisen tuotteistaminen ja kaupallistaminen?
Mikä on yrittäjyyden rooli liike-elämässä ja sen kansantaloudellinen sekä kansainvälinen merkitys?
Mitä ovat yrittäjyyden eri muodot ja niiden vaikutukset yritystoimintaan? (ml. verkkoyrittäjyys, yhteiskunnallinen/sosiaalinen yrittäjyys, kolmannen sektorin yrittäjyys, kevytyrittäjyys jne.)?
Mitä osa-alueita otetaan huomioon kun liiketoimintaa suunnitellaan?
Miten toimintaympäristöä analysoidaan?
Miten laaditaan liiketoimintamalli ja miten sitä arvioidaan?
Mikä on eri yhteistyö- ja asiantuntijatahojen merkitys yritystoiminnan suunnittelussa, rahoittamisessa ja kehittämisessä?
Miten laaditaan hissipuhe?

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama kirjallisuus ja materiaali.
Opintojaksolla hyödynnetään laaja-alaisesti liiketoiminnan aloittamiseen sekä kehittämiseen liittyvää aineistoa, myös oman alan näkökulmasta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnot soveltuvat sekä yrittäjyyttä harkitseville tai aloittaville sekä jo yrittäjänä toimiville opiskelijoille.
Opiskelu opintojaksolla tapahtuu kokonaan Learn-verkkoympäristössä. Opinnot on jaksotettu ja ne etenevät tehtävänpalautusten mukaan. Voit sopia myös nopeutetusta aikataulusta opintojakson alkaessa.

Virtuaalitapaamisessa ensimmäisellä viikolla käydään läpi opintojen suorittamisen periaatteet. Istunto tallennetaan.

Arviointiasteikko

1-5

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkkokurssina.
YAMK-tasoinen opintojakso.