Siirry suoraan sisältöön

PelillistäminenLaajuus (5 op)

Tunnus: BY00DN18

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää mitä pelillistäminen tarkoittaa ja missä sitä voi hyödyntää. Hänellä on ymmärrys siitä, mihin pelillistäminen perustuu ja millaisilla elementeillä pelillisyyttä voi soveltaa käytännössä. Opiskelija osaa laatia pelillistämissuunnitelman valitsemansa kohdeyrityksen jollekin toiminnolle (esimerkiksi henkilöstöhallintoon tai markkinointiin).

Sisältö

Pelillistämisen, pelien ja opetuspelien suhde
Psykologia pellillistämisen taustalla
Pelillistämisessä käytettäviä elementtejä
Pelillistämissuunnitelman laadinta