Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden kehittäminenLaajuus (10 op)

Tunnus: BY00EG24

Laajuus

10 op

Osaamistavoitteet

- Osaat toimia osana monialaista hanketiimiä ja tuoda oman näkemyksesi kehittämistyöhön
- Ymmärrät, mitä tarkoitetaan hyvinvointipalvelujen vaikuttavuudella ja miten sitä arvioidaan
- Opit tekemään vaikuttavuuden arviointisuunnitelman
- Opit keräämään vaikuttavuuden arviointiin soveltuvaa aineistoa

Sisältö

- Mikä on hyvinvointia edistävä hanke?
- Miten työskennellään osana hanketiimiä?
- Mitä tarkoitetaan hyvinvointipalveluiden vaikuttavuudella ja miten sitä arvioidaan?
- Miten vaikuttavuuden arviointisuunnitelma tehdään?
- Miten kerätään vaikuttavuuden arviointiin sopiva tutkimusaineisto?
- Miten hanketyöskentelyllä tehdään vaikuttavaa kehittämistyötä?

Ilmoittautumisaika

04.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Leila Pihlaja
 • Kirsi Kuusisto
Vastuuopettaja

Leila Pihlaja

Ryhmät
 • Master_Mli
  Master-opinnot; Mikkeli

Tavoitteet

- Osaat toimia osana monialaista hanketiimiä ja tuoda oman näkemyksesi kehittämistyöhön
- Ymmärrät, mitä tarkoitetaan hyvinvointipalvelujen vaikuttavuudella ja miten sitä arvioidaan
- Opit tekemään vaikuttavuuden arviointisuunnitelman
- Opit keräämään vaikuttavuuden arviointiin soveltuvaa aineistoa

Sisältö

- Mikä on hyvinvointia edistävä hanke?
- Miten työskennellään osana hanketiimiä?
- Mitä tarkoitetaan hyvinvointipalveluiden vaikuttavuudella ja miten sitä arvioidaan?
- Miten vaikuttavuuden arviointisuunnitelma tehdään?
- Miten kerätään vaikuttavuuden arviointiin sopiva tutkimusaineisto?
- Miten hanketyöskentelyllä tehdään vaikuttavaa kehittämistyötä?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali on saatavissa Learn alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkototeutus

TKI ja työelämäyhteistyö

Kontaktipäivät
- luennoitsijoiden/asiantuntijoiden vierailut
- ohjaus
Harjoittelu
- TKI-hankeet, yhteistyö hanketoimijoiden kanssa
- TKI-hankkeiden vaikuttavuuden arviointisuunnitelmat ja niiden ohjaus

Tentit ja muut määräajat

Kontaktipäivät (3)
Omat esitykset (3)
Vaikuttavuusraportti (1)

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

10 op = 270 tuntia opiskelijan työtä.

3 op = teoriaopintoja, kirjallisuuteen perehtyminen, kontaktipäivät (2/3), ohjaus, toteutus Teams
4 op = hankkeessa työskentelyä
3 op = raportointi ja seminaari (1/3) Teams

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso toteutetaan työskentelemällä Xamkin hallinnoimissa hyvinvointipalveluihin liittyvissä kehittämishankkeissa (tai muissa vastaavissa hankkeissa). Hyvinvointihankkeet voivat liityä liikunta-, ruoka, -ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden tarkasteluun ja/tai kehittämiseen.

Opiskelu sisältää itsenäistä tutustumista opitojakson verkkoalustalla olevaan hankkeiden vaikuttavuuden arviointiin liittyvään teoreettiseen tietoon ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä sekä yhteistyötä hyvinvointipalveluhankeiissa toimivien kanssa.

Hankkeessa työskentely toteutuu joustavasti etäyhteyksien avulla. Kannattaa kuitenkin huomata, että harjoittelu paikan päällä voi syventää hanketyöskentelyn ymmärtämistä ja edistää verkottumista hanketoimijoiden kanssa.

Opintojakson aikana on kolme (3) Teamsissa toteutettavaa kontaktipäivää, joiden aikana on asiantunitjaluentoja, opiskelijoiden esityksiä opintojakson tehtävästä ja niihin liittyvää ohjausta

Opintojakson aikana työstät hankkeen vaikuttavuuden arviointisuunnitelmaa tai mahdollisesti raportoit arvioinnin toteutusta syksyllä 2023 käynnissä olevissa Xamkin hankkeissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson avulla on mahdollista yhdistää yamk-opiskelua ja hanketoimintaa ja tällä tavalla voi konkreettisesti tustua hyvinvointipalvelujen vaikuttavuuden arviointiin ja palveluiden kehittämiseen.

Hankkeen toimijoiden kanssa etäyhteyksillä pidettävät ohjaustapaamiset sovit itsenäisesti. Kontaktiväivät näet lukujärjestyksestä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1 Osallistuminen Teams- kontaktipäiviin (3) hyväksytty
2 Työskentelyn ohjaukseen osallistuminen kontaktipäivien aikana ja oman vaikuttavuuden arviointisuunnitelman esitteleminen (2) hyväksytty
3 Vaikuttavuuden arviointiraportti hyväksytty (1)

Hyväksytty suoritus vastaa ylemmän ammattikorkeakoututkinnon (EFQ, taso 7 arvosanaa H 3.

Arviointikriteerit - arvosanaa H 3.

a. / c. /e. osaamisessa arvioida kriittisesti hankkeiden vaikuttavuutta voi olla joitain puutteita sisällön hallinnassa ja hanketiedon soveltamisessa
g . osaamisessa viestiä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä voi olla joitain puutteita oikeakielisyydessä ja raportoinnin periaatteiden noudattamisessa

Ilmoittautumisaika

09.08.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

20.09.2021 - 31.12.2021

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

7 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 20

Opettaja
 • Paula Mäkeläinen
 • Riitta Tuikkanen
 • Merja Harmoinen
Vastuuopettaja

Merja Harmoinen

Ryhmät
 • Master_Mli
  Master-opinnot; Mikkeli

Tavoitteet

- Osaat toimia osana monialaista hanketiimiä ja tuoda oman näkemyksesi kehittämistyöhön
- Ymmärrät, mitä tarkoitetaan hyvinvointipalvelujen vaikuttavuudella ja miten sitä arvioidaan
- Opit tekemään vaikuttavuuden arviointisuunnitelman
- Opit keräämään vaikuttavuuden arviointiin soveltuvaa aineistoa

Sisältö

- Mikä on hyvinvointia edistävä hanke?
- Miten työskennellään osana hanketiimiä?
- Mitä tarkoitetaan hyvinvointipalveluiden vaikuttavuudella ja miten sitä arvioidaan?
- Miten vaikuttavuuden arviointisuunnitelma tehdään?
- Miten kerätään vaikuttavuuden arviointiin sopiva tutkimusaineisto?
- Miten hanketyöskentelyllä tehdään vaikuttavaa kehittämistyötä?

Opiskelumateriaali

Keskeinen opiskelumateriaali löytyy Learn-ympäristöstä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Hankkeiden kautta

Tentit ja muut määräajat

Lopputentti teoriaosasta

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

10 op = 270 tuntia opiskelijan työtä.

3 op = teoriaopintoja, kirjallisuuteen perehtyminen, tentti
4 op = hankkeessa työskentelyä
3 op = raportointi ja seminaari

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso suoritetaan Xamkin hallinnoimissa hyvinvointipalveluihin liittyvissä kehittämishankkeissa työskennellen. Hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan laaja-alaisesti erilaisia palveluita kuten liikunta-, ruoka-, terveys- ym. palvelut.

Työskentely sisältää itsenäisiä verkko-opintoja ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä yhdessä hyvinvointipalveluhanketoimijoiden kanssa. Opintojakson aikana pääset sisältä päin näkemään hanketoimintaa. Opintojakson aikana työstät arviointisuunnitelmaa tai mahdollisesti arvioinnin toteutusta syksyllä 2021 käynnissä olevissa Xamkin hankkeissa.

Hankkeessa työskentely on etäyhteyksillä tapahtuvaa. Riippuen hankkeesta paikan päälle jalkautuminen hankkeen toimintaympäristöön voi syventää hanketyöskentelyn ymmärtämistä ja mahdollistaa verkottumisen hanketoimijoiden kanssa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on pilotti, jossa tavoitteena on integroida yamk-opiskelu ja hanketoiminta ja antaa opiskelijalle mahdollisuus tutustua hyvinvointipalvelujen kehittämiseen.

Hankkeen toimijoiden kanssa etäyhteyksillä pidettävät ohjaustapaamiset ja loppuseminaarin ajankohta sovitaan yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksoon kuuluvat tentti ja tehtävät on suoritettu hyväksytysti.