Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden kehittäminenLaajuus (10 op)

Tunnus: BY00EG24

Laajuus

10 op

Osaamistavoitteet

- Osaat toimia osana monialaista hanketiimiä ja tuoda oman näkemyksesi kehittämistyöhön
- Ymmärrät, mitä tarkoitetaan hyvinvointipalvelujen vaikuttavuudella ja miten sitä arvioidaan
- Opit tekemään vaikuttavuuden arviointisuunnitelman
- Opit keräämään vaikuttavuuden arviointiin soveltuvaa aineistoa

Sisältö

- Mikä on hyvinvointia edistävä hanke?
- Miten työskennellään osana hanketiimiä?
- Mitä tarkoitetaan hyvinvointipalveluiden vaikuttavuudella ja miten sitä arvioidaan?
- Miten vaikuttavuuden arviointisuunnitelma tehdään?
- Miten kerätään vaikuttavuuden arviointiin sopiva tutkimusaineisto?
- Miten hanketyöskentelyllä tehdään vaikuttavaa kehittämistyötä?

Lisätiedot

Opintojakso tulee Master Schoolin tarjontaan syksyllä 2021.

Ilmoittautumisaika

09.08.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

20.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

7 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

15 - 20

Opettaja
  • Paula Mäkeläinen
  • Riitta Tuikkanen
  • Merja Harmoinen
Vastuuhenkilö

Merja Harmoinen

Opiskelijaryhmät
  • Master_Mli
    Master-opinnot; Mikkeli

Tavoitteet

- Osaat toimia osana monialaista hanketiimiä ja tuoda oman näkemyksesi kehittämistyöhön
- Ymmärrät, mitä tarkoitetaan hyvinvointipalvelujen vaikuttavuudella ja miten sitä arvioidaan
- Opit tekemään vaikuttavuuden arviointisuunnitelman
- Opit keräämään vaikuttavuuden arviointiin soveltuvaa aineistoa

Sisältö

- Mikä on hyvinvointia edistävä hanke?
- Miten työskennellään osana hanketiimiä?
- Mitä tarkoitetaan hyvinvointipalveluiden vaikuttavuudella ja miten sitä arvioidaan?
- Miten vaikuttavuuden arviointisuunnitelma tehdään?
- Miten kerätään vaikuttavuuden arviointiin sopiva tutkimusaineisto?
- Miten hanketyöskentelyllä tehdään vaikuttavaa kehittämistyötä?

Opiskelumateriaali

Keskeinen opiskelumateriaali löytyy Learn-ympäristöstä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Hankkeiden kautta

Tentit ja muut määräajat

Lopputentti teoriaosasta

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

10 op = 270 tuntia opiskelijan työtä.

3 op = teoriaopintoja, kirjallisuuteen perehtyminen, tentti
4 op = hankkeessa työskentelyä
3 op = raportointi ja seminaari

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso suoritetaan Xamkin hallinnoimissa hyvinvointipalveluihin liittyvissä kehittämishankkeissa työskennellen. Hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan laaja-alaisesti erilaisia palveluita kuten liikunta-, ruoka-, terveys- ym. palvelut.

Työskentely sisältää itsenäisiä verkko-opintoja ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä yhdessä hyvinvointipalveluhanketoimijoiden kanssa. Opintojakson aikana pääset sisältä päin näkemään hanketoimintaa. Opintojakson aikana työstät arviointisuunnitelmaa tai mahdollisesti arvioinnin toteutusta syksyllä 2021 käynnissä olevissa Xamkin hankkeissa.

Hankkeessa työskentely on etäyhteyksillä tapahtuvaa. Riippuen hankkeesta paikan päälle jalkautuminen hankkeen toimintaympäristöön voi syventää hanketyöskentelyn ymmärtämistä ja mahdollistaa verkottumisen hanketoimijoiden kanssa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on pilotti, jossa tavoitteena on integroida yamk-opiskelu ja hanketoiminta ja antaa opiskelijalle mahdollisuus tutustua hyvinvointipalvelujen kehittämiseen.

Hankkeen toimijoiden kanssa etäyhteyksillä pidettävät ohjaustapaamiset ja loppuseminaarin ajankohta sovitaan yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksoon kuuluvat tentti ja tehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Lisätiedot

Opintojakso tulee Master Schoolin tarjontaan syksyllä 2021.