Siirry suoraan sisältöön

Kliininen hoitotyön asiantuntijuusLaajuus (5 op)

Tunnus: KA00EL77

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Tiedät kliinisen asiantuntijan tehtävät, roolit ja merkityksen sosiaali- ja terveysalalla.
Osaat arvioida kriittisesti asiantuntijuuttasi ja kehittää sitä.
Osaat toimia konsulttina ammattilaisille ja muille potilaan / asiakkaan hoitoon osallistuville hyödyntäen erilaisia kommunikaatiomenetelmiä.
Osaat koordinoida potilaan hoidosta vastaavan moniammatillisen työryhmän työskentelyä.
Osaat suunnitella, edistää, toteuttaa ja arvioida työyhteisön osaamista käyttämällä monipuolisia menetelmiä ja kannustaa työyhteisöä jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
Osaat arvioida ja kehittää henkilöstön osaamista ja vastuita suunnitellusti.
Osaat toimia ohjaajana, mentorina ja valmentajana moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa hyödyntämällä digiviestintää sekä ottamalla huomioon yhteisöllisyyttä edistävät ja eettiset näkökulmat.
Osaat kehittää organisaatiokulttuuria, joka tukee asiakaslähtöistä ja turvallista palvelua, moniammatillista yhteistoimintaa ja henkilöstön työhyvinvointia sekä osaamisen kehittymistä.
Ymmärrät arvostavan organisaatioviestinnän merkityksen toiminnassasi.

Sisältö

Mitä on asiantuntijuus, ja miten siinä kehitytään?
Mitkä ovat kliinisen asiantuntijan rooli ja tehtävät?
Miten organisaatiota kehitetään asiakaslähtöiseksi?

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Oppimateriaalit

Oman tutkinnon ja Master Schoolin kaikille yhteiset opinnot.

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 03.09.2025

Ajoitus

30.08.2023 - 31.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tiina Luukkainen
 • Heljä Uusitalo
 • Marja-Liisa Rissanen
Vastuuopettaja

Marja-Liisa Rissanen

Ryhmät
 • KAMI23SY
  Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Tiedät kliinisen asiantuntijan tehtävät, roolit ja merkityksen sosiaali- ja terveysalalla.
Osaat arvioida kriittisesti asiantuntijuuttasi ja kehittää sitä.
Osaat toimia konsulttina ammattilaisille ja muille potilaan / asiakkaan hoitoon osallistuville hyödyntäen erilaisia kommunikaatiomenetelmiä.
Osaat koordinoida potilaan hoidosta vastaavan moniammatillisen työryhmän työskentelyä.
Osaat suunnitella, edistää, toteuttaa ja arvioida työyhteisön osaamista käyttämällä monipuolisia menetelmiä ja kannustaa työyhteisöä jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
Osaat arvioida ja kehittää henkilöstön osaamista ja vastuita suunnitellusti.
Osaat toimia ohjaajana, mentorina ja valmentajana moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa hyödyntämällä digiviestintää sekä ottamalla huomioon yhteisöllisyyttä edistävät ja eettiset näkökulmat.
Osaat kehittää organisaatiokulttuuria, joka tukee asiakaslähtöistä ja turvallista palvelua, moniammatillista yhteistoimintaa ja henkilöstön työhyvinvointia sekä osaamisen kehittymistä.
Ymmärrät arvostavan organisaatioviestinnän merkityksen toiminnassasi.

Sisältö

Mitä on asiantuntijuus, ja miten siinä kehitytään?
Mitkä ovat kliinisen asiantuntijan rooli ja tehtävät?
Miten organisaatiota kehitetään asiakaslähtöiseksi?

Opiskelumateriaali

Ohjeistetaan opintojen aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lähiopetukseen ja teet opintojaksolla vaadittavat tehtävät sovitussa aikataulussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit integroida oppimistehtävät omaan työhösi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Ohjeistetaan opintojen aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Voit halutessasi hakea kv-vaihtoon, ja tutustua eri maiden kliinisten asiantuntijoiden työhön.

Opiskelijan työmäärä

Opiskeluun kuluva työmäärä on 135 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakautuu siten, että
- tutoropettajan osuus 2 op (= 54 h) (sis. luennot, seminaarin, ryhmä- ja itsenäisen tehtävän tekemisen, sekä itsenäisen opiskelun)
- suomen kielen opettajan osuus 2 op (= 54 h) (sis. kontaktiopetusta 6 tuntia, sekä 48 tuntia tehtävien ym. tekemiseen)
- englannin kielen opettajan osuus 1 op (= 27 h) (sis. kontaktiopetusta 10 tuntia sekä 17 tuntia tehtävien tekemiseen)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksosta 4 op (tutoropettaja, suomi) sijoittuvat 1 lukukaudelle, ja 1 op (englanti) 3. lukukaudelle.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinnissa käytetään Xamkin yleistä arviointimatriisin tasoa 3.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tiina Luukkainen
 • Heljä Uusitalo
 • Marja-Liisa Rissanen
Vastuuopettaja

Marja-Liisa Rissanen

Ryhmät
 • KAMI22SY
  Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Tiedät kliinisen asiantuntijan tehtävät, roolit ja merkityksen sosiaali- ja terveysalalla.
Osaat arvioida kriittisesti asiantuntijuuttasi ja kehittää sitä.
Osaat toimia konsulttina ammattilaisille ja muille potilaan / asiakkaan hoitoon osallistuville hyödyntäen erilaisia kommunikaatiomenetelmiä.
Osaat koordinoida potilaan hoidosta vastaavan moniammatillisen työryhmän työskentelyä.
Osaat suunnitella, edistää, toteuttaa ja arvioida työyhteisön osaamista käyttämällä monipuolisia menetelmiä ja kannustaa työyhteisöä jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
Osaat arvioida ja kehittää henkilöstön osaamista ja vastuita suunnitellusti.
Osaat toimia ohjaajana, mentorina ja valmentajana moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa hyödyntämällä digiviestintää sekä ottamalla huomioon yhteisöllisyyttä edistävät ja eettiset näkökulmat.
Osaat kehittää organisaatiokulttuuria, joka tukee asiakaslähtöistä ja turvallista palvelua, moniammatillista yhteistoimintaa ja henkilöstön työhyvinvointia sekä osaamisen kehittymistä.
Ymmärrät arvostavan organisaatioviestinnän merkityksen toiminnassasi.

Sisältö

Mitä on asiantuntijuus, ja miten siinä kehitytään?
Mitkä ovat kliinisen asiantuntijan rooli ja tehtävät?
Miten organisaatiota kehitetään asiakaslähtöiseksi?

Opiskelumateriaali

Ohjeistetaan opintojen aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lähiopetukseen ja teet opintojaksolla vaadittavat tehtävät sovitussa aikataulussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit integroida oppimistehtävät omaan työhösi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Ohjeistetaan opintojen aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Voit halutessasi hakea kv-vaihtoon, ja tutustua eri maiden kliinisten asiantuntijoiden työhön.

Opiskelijan työmäärä

Opiskeluun kuluva työmäärä on 135 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakautuu siten, että
- tutoropettajan osuus 2 op (= 54 h) (sis. luennot, seminaarin, ryhmä- ja itsenäisen tehtävän tekemisen, sekä itsenäisen opiskelun)
- suomen kielen opettajan osuus 2 op (= 54 h) (sis. kontaktiopetusta 6 tuntia, sekä 48 tuntia tehtävien ym. tekemiseen)
- englannin kielen opettajan osuus 1 op (= 27 h) (sis. kontaktiopetusta 10 tuntia sekä 17 tuntia tehtävien tekemiseen)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksosta 4 op (tutoropettaja, suomi) sijoittuvat 1 lukukaudelle, ja 1 op (englanti) 3. lukukaudelle.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinnissa käytetään Xamkin yleistä arviointimatriisin tasoa 3.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.