Siirry suoraan sisältöön

Tutkimuksellinen kehittäminenLaajuus (5 op)

Tunnus: BY2530004

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Tiedät tutkimuksellisen kehittämisen lähtökohdat ja osaat soveltaa tutkimusmenetelmällisiä ratkaisuja kehittämisprosessin eri vaiheissa
Osaat soveltaa kehitämistarpeen arviointiin ja kehittämismenetelmän valintaan liittyviä tutkimusmenetelmällisiä keinoja
Osaat arvioida kehittämisprosessin etenemistä ja saatuja tuloksia tutkimusmenetelmällisin keinoin
Osaat suunnitella ja toteuttaa tutkimuksellisen kehittämisprosessin

Sisältö

Miten tunnistat kehittämistarpeen käytännölliset, teoreettiset tai tutkimukselliset lähtökohdat?
Miten sovellat laadullisia ja tilastollisia tutkimusmenetelmiä kehittämisprosessin lähtökohtien selvittämisessä?
Miten seuraat ja saat tietoa kehittämisprosessin eri vaiheista ja etenemistä?
Millä tavoin arviot keittämisprosessin vaikuttavuutta ja prosessin onnistumista?

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysvaatimuksia

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Ei opintojaksoa täydentäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Opettaja
 • Pekka Penttinen
Vastuuhenkilö

Pekka Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • Master_Mli
  Master-opinnot; Mikkeli

Tavoitteet

Tiedät tutkimuksellisen kehittämisen lähtökohdat ja osaat soveltaa tutkimusmenetelmällisiä ratkaisuja kehittämisprosessin eri vaiheissa
Osaat soveltaa kehitämistarpeen arviointiin ja kehittämismenetelmän valintaan liittyviä tutkimusmenetelmällisiä keinoja
Osaat arvioida kehittämisprosessin etenemistä ja saatuja tuloksia tutkimusmenetelmällisin keinoin
Osaat suunnitella ja toteuttaa tutkimuksellisen kehittämisprosessin

Sisältö

Miten tunnistat kehittämistarpeen käytännölliset, teoreettiset tai tutkimukselliset lähtökohdat?
Miten sovellat laadullisia ja tilastollisia tutkimusmenetelmiä kehittämisprosessin lähtökohtien selvittämisessä?
Miten seuraat ja saat tietoa kehittämisprosessin eri vaiheista ja etenemistä?
Millä tavoin arviot keittämisprosessin vaikuttavuutta ja prosessin onnistumista?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla käytetään omaan tutkimuksellisen kehittämisen tehtävään liittyvää lähdemateriaalia. Menetelmällinen materiaali on suurelta osin tarjolla Learn-oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kevään 2023 opetus tapahtuu kontaktiopetuksena verkossa Master Schoolin aikataulun mukaisesti 9.2., 16.3., 13.4.

Opintojakso soveltuu samanaikaisesti suoritettavaksi opinnäytteen suunnittelu- tai aloitusvaiheen kanssa. Opintojakso edistää oman tutkimus- ja/tai kehittämisotteen jäsentämistä. Opintojakso soveltuu myös opinnäytteen menetelmävaiheen kuvauksen tarkentamiseen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa työelämän tutkimukselliseen kehittämistehtävään kiinnitettynä. Sovi suoritustavasta vastuuopettajan kanssa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti opintoja nopeuttaen oppimistehtävien avulla. Ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on mahdollista liittää osaksi Xamkin TKI-hankkeita tai työelämässä tehtävää TKI-toimintaa. Opintojakson suoritus tukee myös mahdollisesti opinnäytteenä tehtävää työelämän tutkimuksellisesta kehittämishanketta.

Opiskelijan työmäärä

Kontaktiopetusta verkossa 24 t
Itsenäistä työskentelyä 111 t
TAI itsenäistä työskentelyä 135 t

Lisätietoja opiskelijoille

Kontaktiopetus Master Schoolin aikataulun mukaisesti:
- To 9.2. klo 9 - 16
- To 16.3. klo 9-16
- To 13.4 klo 9-16

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on kaksi tehtävää.
1. Opintojakson alussa laaditaan kommentteja varten suunnitelmapaperi tutkimuksellisesta kehittämisestä tai tutkimuksen ja kehittämisen rajankäynnistä. Tehtävä kohdistuu omaan opinnäytteeseen tai sen suunnitteluun, muuhun työelämässä tehtävään tutkimuksen tai kehittämisen toimenpiteeseen tai menetelmällisen lähestymistavan pohdintaan. Tehtävä kommentoidaan, mutta ei arvioida numeerisesti.
2. Suunnitelmapaperista saatujen kommenttien pohjalta laaditaan arvioitava suoritus, jossa esitellään tutkimuksellisen kehittämisen tai tutkimuksen ja kehittämisen rajankäynnin ratkaisuja opinnäytettä tai työelämää varten. Suoritus voi olla osa opinnäytettä tai itsenäinen tehtävä.

Opintojakson itsenäinen suoritusvaihtoehto arvioidaan opiskelijan opintojakson suoritustavan valinnan mukaan joko yhtenä laajana tehtävänä tai edellä olevan lähiopetuksen suoritustavan mukaan.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysvaatimuksia

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

22.09.2022 - 17.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Pekka Penttinen
Vastuuhenkilö

Pekka Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • Master_Mli
  Master-opinnot; Mikkeli

Tavoitteet

Tiedät tutkimuksellisen kehittämisen lähtökohdat ja osaat soveltaa tutkimusmenetelmällisiä ratkaisuja kehittämisprosessin eri vaiheissa
Osaat soveltaa kehitämistarpeen arviointiin ja kehittämismenetelmän valintaan liittyviä tutkimusmenetelmällisiä keinoja
Osaat arvioida kehittämisprosessin etenemistä ja saatuja tuloksia tutkimusmenetelmällisin keinoin
Osaat suunnitella ja toteuttaa tutkimuksellisen kehittämisprosessin

Sisältö

Miten tunnistat kehittämistarpeen käytännölliset, teoreettiset tai tutkimukselliset lähtökohdat?
Miten sovellat laadullisia ja tilastollisia tutkimusmenetelmiä kehittämisprosessin lähtökohtien selvittämisessä?
Miten seuraat ja saat tietoa kehittämisprosessin eri vaiheista ja etenemistä?
Millä tavoin arviot keittämisprosessin vaikuttavuutta ja prosessin onnistumista?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla käytetään omaan tutkimuksellisen kehittämisen tehtävään liittyvää lähdemateriaalia. Menetelmällinen materiaali on suurelta osin tarjolla Learn-oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Syksyn 2022 toteutuksen verkossa tapahtuvan kontaktiopetuksen aikataulu:
- 22.9.
- 20.10.
- 17.11.

Opintojakso soveltuu samanaikaisesti suoritettavaksi opinnäytteen suunnittelu- tai aloitusvaiheen kanssa. Opintojakso edistää oman tutkimus- ja/tai kehittämisotteen jäsentämistä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa työelämän tutkimukselliseen kehittämistehtävään kiinnitettynä. Sovi suoritustavasta vastuuopettajan kanssa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti oppimistehtävien avulla ja verkkototeutuksen avulla. Ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on mahdollista liittää osaksi Xamkin TKI-hankkeita tai työelämässä tehtävää TKI-toimintaa. Opintojakson suoritus tukee myös mahdollisesti opinnäytteenä tehtävää työelämän tutkimuksellisesta kehittämishanketta.

Opiskelijan työmäärä

Kontaktiopetusta verkossa 24 t
Itsenäistä työskentelyä 111 t
TAI itsenäistä työskentelyä 135 t

Lisätietoja opiskelijoille

Kontaktiopetus:

- to 22.9. klo 9-16,
- to 20.10. klo 9-16 ja
- to 17.11. klo 9-16

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on kaksi tehtävää.
1. Opintojakson alussa laaditaan kommentteja varten suunnitelmapaperi tutkimuksellisesta kehittämisestä tai tutkimuksen ja kehittämisen rajankäynnistä. Tehtävä kohdistuu omaan opinnäytteeseen tai sen suunnitteluun, muuhun työelämässä tehtävään tutkimuksen tai kehittämisen toimenpiteeseen tai menetelmällisen lähestymistavan pohdintaan. Tehtävä kommentoidaan, mutta ei arvioida.
2. Suunnitelmapaperista saatujen kommenttien pohjalta laaditaan arvioitava suoritus, jossa esitellään tutkimuksellisen kehittämisen tai tutkimuksen ja kehittämisen rajankäynnin ratkaisuja opinnäytettä tai työelämää varten. Suoritus voi olla osa opinnäytettä tai itsenäinen tehtävä.

Opintojakson itsenäinen suoritusvaihtoehto arvioidaan opiskelijan opintojakson suoritustavan valinnan mukaan joko yhtenä laajana tehtävänä tai edellä olevan lähiopetuksen suoritustavan mukaan.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysvaatimuksia

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 30.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Pekka Penttinen
Vastuuhenkilö

Pekka Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • Master_Mli
  Master-opinnot; Mikkeli

Tavoitteet

Tiedät tutkimuksellisen kehittämisen lähtökohdat ja osaat soveltaa tutkimusmenetelmällisiä ratkaisuja kehittämisprosessin eri vaiheissa
Osaat soveltaa kehitämistarpeen arviointiin ja kehittämismenetelmän valintaan liittyviä tutkimusmenetelmällisiä keinoja
Osaat arvioida kehittämisprosessin etenemistä ja saatuja tuloksia tutkimusmenetelmällisin keinoin
Osaat suunnitella ja toteuttaa tutkimuksellisen kehittämisprosessin

Sisältö

Miten tunnistat kehittämistarpeen käytännölliset, teoreettiset tai tutkimukselliset lähtökohdat?
Miten sovellat laadullisia ja tilastollisia tutkimusmenetelmiä kehittämisprosessin lähtökohtien selvittämisessä?
Miten seuraat ja saat tietoa kehittämisprosessin eri vaiheista ja etenemistä?
Millä tavoin arviot keittämisprosessin vaikuttavuutta ja prosessin onnistumista?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla käytetään omaan tutkimuksellisen kehittämisen tehtävään liittyvää lähdemateriaalia. Menetelmällinen materiaali on suurelta osin tarjolla Learn-oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kevään 2022 toteutuksen aikataulu: Mikkeli

- to 10.2. klo 9-16,
- to 10.3. klo 9-16 ja
- to 7.4. klo 9-16

Opintojakso soveltuu samanaikaisesti suoritettavaksi opinnäytteen suunnittelu- tai aloitusvaiheen kanssa. Opintojakso edistää oman opinnäyteen tutkimus- ja/tai kehittämisotteen jäsentämistä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa työelämän tutkimukselliseen kehittämistehtävään kiinnitettynä. Sovi suoritustavasta vastuuopettajan kanssa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa verkkototeutuksessa itsenäisten oppimistehtävien avulla. Näin toteutettuna opintojakso edistää oman opinnäytteen tutkimus- ja/tai kehittämisotteen jäsentämistä. Ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso kytkeytyy oman opinnäytteen, muun työelämähankeen tai menetelmällisen osaamisen syventmäisen avulla työelämän kehittämiseen tutkimuksellisista lähtökohdista.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 24 t
Itsenäistä työskentelyä 111 t
TAI itsenäistä työskentelyä 135 t

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetus:

- to 10.2. klo 9-16,
- to 10.3. klo 9-16 ja
- to 7.4. klo 9-16

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on kaksi tehtävää.
1. Opintojakson alussa laaditaan kommentteja varten suunnitelmapaperi tutkimuksellisesta kehittämisestä tai tutkimuksen ja kehittämisen rajankäynnistä. Tehtävä kohdistuu omaan opinnäytteeseen tai sen suunnitteluun, muuhun työelämässä tehtävään tutkimuksen tai kehittämisen toimenpiteeseen tai menetelmällisen lähestymistavan pohdintaan. Tehtävä kommentoidaan, mutta ei arvioida. (1 op)
2. Suunnitelmapaperista saatujen kommenttien pohjalta laaditaan arvioitava suoritus, jossa esitellään tutkimuksellisen kehittämisen tai tutkimuksen ja kehittämisen rajankäynnini ratkaisuja opinnäytettä tai työelämää varten. Suoritus voi olla osa opinnäytettä tai itsenäinen tehtävä. (4 op)

Opintojakson itsenäinen suoritusvaihtoehto arvioidaan opiskelijan opintojakson suoritustavan valinnan mukaan joko yhtenä laajana tehtävänä tai edellä olevan lähiopetuksen suoritustavan mukaan.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysvaatimuksia

Ilmoittautumisaika

09.08.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

23.09.2021 - 18.11.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Opettaja
 • Pekka Penttinen
Vastuuhenkilö

Pekka Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • Master_Mli
  Master-opinnot; Mikkeli

Tavoitteet

Tiedät tutkimuksellisen kehittämisen lähtökohdat ja osaat soveltaa tutkimusmenetelmällisiä ratkaisuja kehittämisprosessin eri vaiheissa
Osaat soveltaa kehitämistarpeen arviointiin ja kehittämismenetelmän valintaan liittyviä tutkimusmenetelmällisiä keinoja
Osaat arvioida kehittämisprosessin etenemistä ja saatuja tuloksia tutkimusmenetelmällisin keinoin
Osaat suunnitella ja toteuttaa tutkimuksellisen kehittämisprosessin

Sisältö

Miten tunnistat kehittämistarpeen käytännölliset, teoreettiset tai tutkimukselliset lähtökohdat?
Miten sovellat laadullisia ja tilastollisia tutkimusmenetelmiä kehittämisprosessin lähtökohtien selvittämisessä?
Miten seuraat ja saat tietoa kehittämisprosessin eri vaiheista ja etenemistä?
Millä tavoin arviot keittämisprosessin vaikuttavuutta ja prosessin onnistumista?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla käytetään omaan tutkimuksellisen kehittämisen tehtävään liittyvää lähdemateriaalia. Menetelmällinen materiaali on suurelta osin tarjolla Learn-oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Syksyn 2021 toteutuksen aikataulu:

- to 23.9. klo 9-16,
- to 21.10. klo 9-16 ja
- to 18.11. klo 9-16

Opintojakso soveltuu samanaikaisesti suoritettavaksi opinnäytteen suunnittelu- tai aloitusvaiheen kanssa. Opintojakso edistää oman tutkimus- ja/tai kehittämisotteen jäsentämistä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa työelämän tutkimukselliseen kehittämistehtävään kiinnitettynä. Sovi suoritustavasta vastuuopettajan kanssa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti oppimistehtävien avulla ja verkkototeutuksen avulla. Ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 24 t
Itsenäistä työskentelyä 111 t
TAI itsenäistä työskentelyä 135 t

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetus:

- to 23.9. klo 9-16,
- to 21.10. klo 9-16 ja
- to 18.11. klo 9-16

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on kaksi tehtävää.
1. Opintojakson alussa laaditaan kommentteja varten suunnitelmapaperi tutkimuksellisesta kehittämisestä tai tutkimuksen ja kehittämisen rajankäynnistä. Tehtävä kohdistuu omaan opinnäytteeseen tai sen suunnitteluun, muuhun työelämässä tehtävään tutkimuksen tai kehittämisen toimenpiteeseen tai menetelmällisen lähestymistavan pohdintaan. Tehtävä kommentoidaan, mutta ei arvioida. (1 op)
2. Suunnitelmapaperista saatujen kommenttien pohjalta laaditaan arvioitava suoritus, jossa esitellään tutkimuksellisen kehittämisen tai tutkimuksen ja kehittämisen rajankäynnini ratkaisuja opinnäytettä tai työelämää varten. Suoritus voi olla osa opinnäytettä tai itsenäinen tehtävä. (4 op)

Opintojakson itsenäinen suoritusvaihtoehto arvioidaan opiskelijan opintojakson suoritustavan valinnan mukaan joko yhtenä laajana tehtävänä tai edellä olevan lähiopetuksen suoritustavan mukaan.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysvaatimuksia

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

11.02.2021 - 08.04.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Opettaja
 • Pekka Penttinen
Vastuuhenkilö

Pekka Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • Master_Mli
  Master-opinnot; Mikkeli

Tavoitteet

Tiedät tutkimuksellisen kehittämisen lähtökohdat ja osaat soveltaa tutkimusmenetelmällisiä ratkaisuja kehittämisprosessin eri vaiheissa
Osaat soveltaa kehitämistarpeen arviointiin ja kehittämismenetelmän valintaan liittyviä tutkimusmenetelmällisiä keinoja
Osaat arvioida kehittämisprosessin etenemistä ja saatuja tuloksia tutkimusmenetelmällisin keinoin
Osaat suunnitella ja toteuttaa tutkimuksellisen kehittämisprosessin

Sisältö

Miten tunnistat kehittämistarpeen käytännölliset, teoreettiset tai tutkimukselliset lähtökohdat?
Miten sovellat laadullisia ja tilastollisia tutkimusmenetelmiä kehittämisprosessin lähtökohtien selvittämisessä?
Miten seuraat ja saat tietoa kehittämisprosessin eri vaiheista ja etenemistä?
Millä tavoin arviot keittämisprosessin vaikuttavuutta ja prosessin onnistumista?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla käytetään omaan tutkimuksellisen kehittämisen tehtävään liittyvää lähdemateriaalia. Menetelmällinen materiaali on suurelta osin tarjolla Learn-oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kevään 2020 toteutuksen aikataulu:

- to 11.2. klo 9-16,
- to 11.3. klo 9-16 ja
- to 8.4 klo 9-16

Opintojakso soveltuu samanaikaisesti suoritettavaksi opinnäytteen suunnittelu- tai aloitusvaiheen kanssa. Opintojakso edistää oman tutkimus- ja/tai kehittämisotteen jäsentämistä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa työelämän tutkimukselliseen kehittämistehtävään kiinnitettynä. Sovi suoritustavasta vastuuopettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti oppimistehtävien avulla. Ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 24 t
Itsenäistä työskentelyä 111 t
TAI itsenäistä työskentelyä 135 t

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetus:

- to 11.2. klo 9-16,
- to 11.3. klo 9-16 ja
- to 8.4 klo 9-16

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on kaksi tehtävää.
1. Opintojakson alussa laaditaan kommentteja varten suunnitelmapaperi tutkimuksellisesta kehittämisestä tai tutkimuksen ja kehittämisen rajankäynnistä. Tehtävä kohdistuu omaan opinnäytteeseen tai sen suunnitteluun, muuhun työelämässä tehtävään tutkimuksen tai kehittämisen toimenpiteeseen tai menetelmällisen lähestymistavan pohdintaan. Tehtävä kommentoidaan, mutta ei arvioida. (1 op)
2. Suunnitelmapaperista saatujen kommenttien pohjalta laaditaan arvioitava suoritus, jossa esitellään tutimuksellisen kehittämisen tai tutkimuksen ja kehittämisen rajankäynnini ratkaisuja opinnäytettä tai työelämää varten. Suoritus voi olla osa opinnäytettä tai itsenäinen tehtävä. (4 op)

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysvaatimuksia

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Pekka Penttinen
Vastuuhenkilö

Pekka Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • Master_Mli
  Master-opinnot; Mikkeli

Tavoitteet

Tiedät tutkimuksellisen kehittämisen lähtökohdat ja osaat soveltaa tutkimusmenetelmällisiä ratkaisuja kehittämisprosessin eri vaiheissa
Osaat soveltaa kehitämistarpeen arviointiin ja kehittämismenetelmän valintaan liittyviä tutkimusmenetelmällisiä keinoja
Osaat arvioida kehittämisprosessin etenemistä ja saatuja tuloksia tutkimusmenetelmällisin keinoin
Osaat suunnitella ja toteuttaa tutkimuksellisen kehittämisprosessin

Sisältö

Miten tunnistat kehittämistarpeen käytännölliset, teoreettiset tai tutkimukselliset lähtökohdat?
Miten sovellat laadullisia ja tilastollisia tutkimusmenetelmiä kehittämisprosessin lähtökohtien selvittämisessä?
Miten seuraat ja saat tietoa kehittämisprosessin eri vaiheista ja etenemistä?
Millä tavoin arviot keittämisprosessin vaikuttavuutta ja prosessin onnistumista?

Aika ja paikka

Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti oppimistehtävien avulla. Ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla käytetään omaan tutkimuksellisen kehittämisen tehtävään liittyvää lähdemateriaalia. Menetelmällinen materiaali on suurelta osin tarjolla Learn-oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Syksyn 2020 toteutuksessa ei ole lähiopetusta, mutta kontaktiopetus verkossa tapahtuu Pe 25.09., Pe 16.10. ja Pe 13.11.

Opintojakso soveltuu samanaikaisesti suoritettavaksi opinnäytteen suunnittelu- tai aloitusvaiheen kanssa. Opintojakso edistää oman tutkimus- ja/tai kehittämisotteen jäsentämistä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Opintojaksolla on mahdollista valita itsenäinen suoritusvaihtoehto, joka voi edetä nopeutetusti. Sovi suoritustavasta opettajan kanssa.

Työelämään integroitu oppimisväylä: Opintojakso on mahdollista suorittaa työelämän tutkimukselliseen kehittämistehtävään kiinnitettynä. Sovi suoritustavasta opettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti oppimistehtävien avulla. Ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 24 t
Itsenäistä työskentelyä 111 t
TAI itsenäistä työskentelyä 135 t

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson verkko-opetuksen päivät ovat:
- Pe 25.09.20 klo 09:00 - 16:00
- Pe 16.10.20 klo 09:00 - 16:00
- Pe 13.11.20 klo 09:00 - 16:00
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti ilman lähiopetukseen osallistumista opintojakson Learn-materiaalin avulla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on kaksi oppimistehtävää.
1. Opintojakson alussa laaditaan kommentteja varten suunnitelmapaperi tutkimuksellisesta kehittämisestä tai tutkimuksen ja kehittämisen rajankäynnistä (tilannekatsaus). Tehtävä kohdistuu omaan opinnäytteeseen tai sen suunnitteluun, muuhun työelämässä tehtävään tutkimuksen tai kehittämisen toimenpiteeseen tai oman menetelmällisen lähestymistavan pohdintaan. Tehtävä kommentoidaan, mutta ei arvioida.
2. Suunnitelmapaperista saatujen kommenttien pohjalta laaditaan arvioitava suoritus (lopullinen suoritus), jossa esitellään tutimuksellisen kehittämisen tai tutkimuksen ja kehittämisen rajankäynnini ratkaisuja opinnäytettä tai työelämää varten. Suoritus voi olla osa opinnäytettä tai itsenäinen tehtävä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

a) Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti tutkimusta koskevaa tietoa ja soveltaa sitä kehittämisprosessin toteutuksen eri vaiheissa
b) Osaat ratkaista vaativia tutkimuksellisen kehittämisen lähestymistavan kysymyksiä sekä koota ja analysoida sisällöllisen kehittämisprosessin aikana saatavaa aineistoa keittämistehtävän tukemiseksi ja arvioimiseksi

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysvaatimuksia

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

07.02.2020 - 26.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Opettaja
 • Pekka Penttinen
Vastuuhenkilö

Pekka Penttinen

Opiskelijaryhmät
 • Master_Mli
  Master-opinnot; Mikkeli

Tavoitteet

Tiedät tutkimuksellisen kehittämisen lähtökohdat ja osaat soveltaa tutkimusmenetelmällisiä ratkaisuja kehittämisprosessin eri vaiheissa
Osaat soveltaa kehitämistarpeen arviointiin ja kehittämismenetelmän valintaan liittyviä tutkimusmenetelmällisiä keinoja
Osaat arvioida kehittämisprosessin etenemistä ja saatuja tuloksia tutkimusmenetelmällisin keinoin
Osaat suunnitella ja toteuttaa tutkimuksellisen kehittämisprosessin

Sisältö

Miten tunnistat kehittämistarpeen käytännölliset, teoreettiset tai tutkimukselliset lähtökohdat?
Miten sovellat laadullisia ja tilastollisia tutkimusmenetelmiä kehittämisprosessin lähtökohtien selvittämisessä?
Miten seuraat ja saat tietoa kehittämisprosessin eri vaiheista ja etenemistä?
Millä tavoin arviot keittämisprosessin vaikuttavuutta ja prosessin onnistumista?

Aika ja paikka

Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti oppimistehtävien avulla. Ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla käytetään omaan tutkimuksellisen kehittämisen tehtävään liittyvää lähdemateriaalia. Menetelmällinen materiaali on suurelta osin tarjolla Moodle-oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kevään 2020 toteutuksen aikataulu:
- pe 7.2. klo 9-16
- pe 6.3. klo 9-16
- pe 3.4. klo 9-16
Opintojakso soveltuu samanaikaisesti suoritettavaksi opinnäytteen suunnittelu- tai aloitusvaiheen kanssa. Opintojakso edistää oman tutkimus- ja/tai kehittämisotteen jäsentämistä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa työelämän tutkimukselliseen kehittämistehtävään kiinnitettynä. Sovi suoritustavasta vastuuopettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti oppimistehtävien avulla. Ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 24 t
Itsenäistä työskentelyä 111 t
TAI itsenäistä työskentelyä 135 t

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson lähipäivät ovat (Mikkeli):
- pe 7.2. klo 9-16
- pe 6.3. klo 9-16
- pe 3.4. klo 9-16
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti opintojakson Moodle-materiaalin avulla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on kaksi tehtävää.
1. Opintojakson alussa laaditaan kommentteja varten suunnitelmapaperi tutkimuksellisesta kehittämisestä tai tutkimuksen ja kehittämisen rajankäynnistä. Tehtävä kohdistuu omaan opinnäytteeseen tai sen suunnitteluun, muuhun työelämässä tehtävään tutkimuksen tai kehittämisen toimenpiteeseen tai menetelmällisen lähestymistavan pohdintaan. Tehtävä kommentoidaan, mutta ei arvioida.
2. Suunnitelmapaperista saatujen kommenttien pohjalta laaditaan arvioitava suoritus, jossa esitellään tutimuksellisen kehittämisen tai tutkimuksen ja kehittämisen rajankäynnini ratkaisuja opinnäytettä tai työelämää varten. Suoritus voi olla osa opinnäytettä tai itsenäinen tehtävä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

a) Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti tutkimusta koskevaa tietoa ja soveltaa sitä kehittämisprosessin toteutuksen eri vaiheissa
b) Osaat ratkaista vaativia tutkimuksellisen kehittämisen lähestymistavan kysymyksiä sekä koota ja analysoida sisällöllisen kehittämisprosessin aikana saatavaa aineistoa keittämistehtävän tukemiseksi ja arvioimiseksi

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysvaatimuksia