Siirry suoraan sisältöön

Raportoi ja tiedota kehittämisestäLaajuus (5 op)

Tunnus: BY2530005

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Helena Horn

Osaamistavoitteet

Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista.

Toimit kehittämistyösi vetäjänä yhteisöllisesti ja kykenet opinnäytetyöprojektissasi toimijoiden osallistamiseen ja opitun jakamiseen erilaisissa asiantuntijayhteisöissä.

Osaat perustella ja analysoida tehtyjä ratkaisuja ja niiden vaikuttavuutta ottaen huomioon yksilön (esimerkiksi asiakkaiden ja henkilöstön), yhteisön/yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmat sekä niihin sisältyvät mahdolliset arvoristiriidat.

Osaat suunnitella ja toteuttaakehittämistyöhösi liittyvää dokumentointia ja tiedottamista asiantuntijamaisesti.

Osaat raportoida kehittämistyön aikana tapahtuneesta tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon projektissa toimijat, sidosryhmät ja käytetyt menetelmät.

Osaat tiedottaa omasta kehittämistyöstäsi tarkoituksenmukaisia tiedottamisen välineitä ja kanavia hyödyntäen, eettisesti ja ammattialan yhteiskuntavastuun huomioiden.

Sisältö

-Miten vedät tuloksellisesti opinnäytetyöprojektiasi ja osallistat projektin toimijoita?

-Miten dokumentoit opinnäytetyösi prosessia? Miten raportoit opinnäytetyössäsi lukijaystävällisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä sanallisesti että visuaalisesti?

-Miten teet kehittämistyösi tiedotussuunnitelman?

-Miten tiedotat kehittämistyösi tuloksista/tuotoksista tarkoituksenmukaisin keinoin (esim. seminaariesitys, tiedotustilaisuus, mediatiedote ja artikkeli)tarkoituksenmukaisille kohderyhmille (esim. toimeksiantaja, ammattialaverkostot, ammattilehti, työpaikan intra, aluemediat)?

Lisätiedot

Opintojakso liittyy yamkin opinnäytetyöhön tai työelämän projektiin, joten suurimman hyödyn saa, jos kehittämisen kohde on jo valittu. Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Opintojakso suoritetaan kehittämisprosessiin tai opinnäytetyöprosessiin liittyviä kirjallisia dokumentteja ja suullisia harjoituksia tehden (esim. tiedotussuunnitelma, asiantuntijablogi, kirjallisuuskatsaus tai asiantuntija-artikkeli, mediatiedote, verkostopalaveri, osaamisen jakaminen somessa, oppilaitoksen raportointitapa).

Ilmoittautumisaika

23.01.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 10.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Opettaja
 • Miia Karttunen
Vastuuhenkilö

Miia Karttunen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista.

Toimit kehittämistyösi vetäjänä yhteisöllisesti ja kykenet opinnäytetyöprojektissasi toimijoiden osallistamiseen ja opitun jakamiseen erilaisissa asiantuntijayhteisöissä.

Osaat perustella ja analysoida tehtyjä ratkaisuja ja niiden vaikuttavuutta ottaen huomioon yksilön (esimerkiksi asiakkaiden ja henkilöstön), yhteisön/yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmat sekä niihin sisältyvät mahdolliset arvoristiriidat.

Osaat suunnitella ja toteuttaakehittämistyöhösi liittyvää dokumentointia ja tiedottamista asiantuntijamaisesti.

Osaat raportoida kehittämistyön aikana tapahtuneesta tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon projektissa toimijat, sidosryhmät ja käytetyt menetelmät.

Osaat tiedottaa omasta kehittämistyöstäsi tarkoituksenmukaisia tiedottamisen välineitä ja kanavia hyödyntäen, eettisesti ja ammattialan yhteiskuntavastuun huomioiden.

Sisältö

-Miten vedät tuloksellisesti opinnäytetyöprojektiasi ja osallistat projektin toimijoita?

-Miten dokumentoit opinnäytetyösi prosessia? Miten raportoit opinnäytetyössäsi lukijaystävällisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä sanallisesti että visuaalisesti?

-Miten teet kehittämistyösi tiedotussuunnitelman?

-Miten tiedotat kehittämistyösi tuloksista/tuotoksista tarkoituksenmukaisin keinoin (esim. seminaariesitys, tiedotustilaisuus, mediatiedote ja artikkeli)tarkoituksenmukaisille kohderyhmille (esim. toimeksiantaja, ammattialaverkostot, ammattilehti, työpaikan intra, aluemediat)?

Opiskelumateriaali

Learn-verkko-oppimisymäristö ja sinne koottu sähköinen materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on opinnäytetyön tukikurssi ja liittyy omaan opinnäytetyöhön (avoimessa amkissa johonkin työelämän kehittämistyöhön), joten oman opinnäytetyön aihe tulisi olla selvillä opintojakson alkaessa.

Opintojakson on verkko-opiskelua, ja etenemisen voi rytmittää itse haluamallaan tavalla toteutusajan puitteissa.

Joka kuukausi järjestetään vapaaehtoisia webinaareja (kesä-elokuussa tauko webinaareista).

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on suomenkielisen yamk-opinnäytetyön tukikurssi ja liittyy omaan opinnäytetyöhön (avoimessa amkissa johonkin työelämän kehittämistyöhön).

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson voi rytmittää itse haluamallaan tavalla toteutusajan puitteissa. Opintojakso suoritetaan materiaaleihin perehtyen ja tehtäviä tehden. Joka kuukausi järjestetään vapaaehtoisia webinaareja.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakson sisältö on sovellettavissa myös kansainvälisiin yhteyksiin.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia itsenäistä työtä opintojakson materiaalin ja tehtävien parissa, pari työskentely tehtävittäin mahdollista

Toteutuksen osien kuvaus

Päivitetään asiantuntijan esiintymistaitoja ja kirjoittamistaitoja ajan tasalle (mm. kielen- ja tekstinhuolto) sekä kerrataan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin raportointitapa (lähdeviitetekniikka jne.) tai vaihtoehtoisesti oman oppilaitoksen raportointitapa. Tutustutaan erilaisiin opinnäytetyön toteutusvaihtoehtoihin ja raportoinnin reunaehtoihin (raportin rakenne, tekstin luettavuus ja seurattavuus, visuaalisuus jne.). Harjoitellaan asiantuntijaviestintää tiedottamisen näkökulmasta somen aikakaudella.

Lisätietoja opiskelijoille

Koska keskeinen opintojakson sisältö on opinnäytetyön raportointi ja siitä tiedottaminen, opinnäytetyön aihe olisi hyvä olla tiedossa kurssin alkaessa. Opintojakson voi rytmittää itse haluamallaan tavalla toteutusajan puitteissa. Joka kuukausi järjestetään vapaaehtoisia webinaareja.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtäväkohtaiset arviointikriteeristöt saatavilla Learn-verkko-oppimisymäristöstä. Opintojakson kokonaisarvosana perustuu kurssin tehtävien (toteutuksen osien) arviointiin. Hyväksyttyyn kokonaissuoritukseen vaaditaan kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Opettaja antaa tehtäväkohtaisen, oppimisprosessia tukevan palautteen.

Lisätiedot

Opintojakso liittyy yamkin opinnäytetyöhön tai työelämän projektiin, joten suurimman hyödyn saa, jos kehittämisen kohde on jo valittu. Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Opintojakso suoritetaan kehittämisprosessiin tai opinnäytetyöprosessiin liittyviä kirjallisia dokumentteja ja suullisia harjoituksia tehden (esim. tiedotussuunnitelma, asiantuntijablogi, kirjallisuuskatsaus tai asiantuntija-artikkeli, mediatiedote, verkostopalaveri, osaamisen jakaminen somessa, oppilaitoksen raportointitapa).

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Opettaja
 • Miia Karttunen
Vastuuhenkilö

Miia Karttunen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista.

Toimit kehittämistyösi vetäjänä yhteisöllisesti ja kykenet opinnäytetyöprojektissasi toimijoiden osallistamiseen ja opitun jakamiseen erilaisissa asiantuntijayhteisöissä.

Osaat perustella ja analysoida tehtyjä ratkaisuja ja niiden vaikuttavuutta ottaen huomioon yksilön (esimerkiksi asiakkaiden ja henkilöstön), yhteisön/yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmat sekä niihin sisältyvät mahdolliset arvoristiriidat.

Osaat suunnitella ja toteuttaakehittämistyöhösi liittyvää dokumentointia ja tiedottamista asiantuntijamaisesti.

Osaat raportoida kehittämistyön aikana tapahtuneesta tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon projektissa toimijat, sidosryhmät ja käytetyt menetelmät.

Osaat tiedottaa omasta kehittämistyöstäsi tarkoituksenmukaisia tiedottamisen välineitä ja kanavia hyödyntäen, eettisesti ja ammattialan yhteiskuntavastuun huomioiden.

Sisältö

-Miten vedät tuloksellisesti opinnäytetyöprojektiasi ja osallistat projektin toimijoita?

-Miten dokumentoit opinnäytetyösi prosessia? Miten raportoit opinnäytetyössäsi lukijaystävällisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä sanallisesti että visuaalisesti?

-Miten teet kehittämistyösi tiedotussuunnitelman?

-Miten tiedotat kehittämistyösi tuloksista/tuotoksista tarkoituksenmukaisin keinoin (esim. seminaariesitys, tiedotustilaisuus, mediatiedote ja artikkeli)tarkoituksenmukaisille kohderyhmille (esim. toimeksiantaja, ammattialaverkostot, ammattilehti, työpaikan intra, aluemediat)?

Aika ja paikka

Opintojakson voi rytmittää itse haluamallaan tavalla toteutusajan puitteissa.

Opiskelumateriaali

Learn-verkko-oppimisymäristö ja sinne koottu sähköinen materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on opinnäytetyön tukikurssi ja liittyy omaan opinnäytetyöhön (avoimessa amkissa johonkin työelämän kehittämistyöhön), joten oman opinnäytetyön aihe tulisi olla selvillä opintojakson alkaessa.


Opintojakson on verkko-opiskelua, ja etenemisen voi rytmittää itse haluamallaan tavalla toteutusajan puitteissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on opinnäytetyön tukikurssi ja liittyy omaan opinnäytetyöhön (avoimessa amkissa johonkin työelämän kehittämistyöhön.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson voi rytmittää itse haluamallaan tavalla toteutusajan puitteissa. Opintojakso suoritetaan materiaaleihin perehtyen ja tehtäviä tehden.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia itsenäistä työtä opintojakson materiaalin ja tehtävien parissa, pari työskentely tehtävittäin mahdollista

Toteutuksen osien kuvaus

Päivitetään kirjoittamistaitoja ajan tasalle (mm. kielen- ja tekstinhuolto) ja kerrataan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin raportointitapa (lähdeviitetekniikka jne.) tai vaihtoehtoisesti oman oppilaitoksen raportointitapa. Tutustutaan erilaisiin opinnäytetyön toteutusvaihtoehtoihin ja raportoinnin reunaehtoihin (raportin rakenne, tekstin luettavuus ja seurattavuus, visuaalisuus jne.). Harjoitellaan asiantuntijaviestintää tiedottamisen näkökulmasta somen aikakaudella.

Lisätietoja opiskelijoille

Koska keskeinen opintojakson sisältö on opinnäytetyön raportointi ja siitä tiedottaminen, opinnäytetyön aihe olisi hyvä olla tiedossa kurssin alkaessa. Opintojakson voi rytmittää itse haluamallaan tavalla toteutusajan puitteissa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtäväkohtaiset arviointikriteeristöt saatavilla Learn-verkko-oppimisymäristöstä. Opintojakson kokonaisarvosana perustuu kurssin tehtävien (toteutuksen osien) arviointiin. Hyväksyttyyn kokonaissuoritukseen vaaditaan kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Opettaja antaa tehtäväkohtaisen, oppimisprosessia tukevan palautteen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa erityisosaamisalueellaan laaja-alaisesti
b. ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
c. arvioida ja johtaa yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
d. vastata ja kehittää toimintoja
e. käyttää erilaisia strategisia lähestymistapoja johtamisessa
f. työskennellä alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
g. viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti omalla äidinkielellä ja käyttää vieraskielistä aineistoa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
b. ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
c. arvioida ja johtaa itsenäisesti yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
e. arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta
f. työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
g. viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

a. arvioida ja hyödyntää kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan uusia näkökulmia tuottaen
b. ratkaista luovasti monimutkaisia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
c. arvioida ja johtaa tuloksellisesti ja itsenäisesti yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti ja systemaattisesti
e. käyttää uusia strategisia lähestymistapoja johtamisen välineenä monimutkaisissa ja ennakoimattomissa tilanteissa
f. työskennellä itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
g. kykenee oman erityisosaamisalueensa vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen erilaisissa toimijayhteisöissä

Lisätiedot

Opintojakso liittyy yamkin opinnäytetyöhön tai työelämän projektiin, joten suurimman hyödyn saa, jos kehittämisen kohde on jo valittu. Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Opintojakso suoritetaan kehittämisprosessiin tai opinnäytetyöprosessiin liittyviä kirjallisia dokumentteja ja suullisia harjoituksia tehden (esim. tiedotussuunnitelma, asiantuntijablogi, kirjallisuuskatsaus tai asiantuntija-artikkeli, mediatiedote, verkostopalaveri, osaamisen jakaminen somessa, oppilaitoksen raportointitapa).

Ajoitus

14.01.2021 - 31.05.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Helena Horn
 • Miia Karttunen
Vastuuhenkilö

Helena Horn

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista.

Toimit kehittämistyösi vetäjänä yhteisöllisesti ja kykenet opinnäytetyöprojektissasi toimijoiden osallistamiseen ja opitun jakamiseen erilaisissa asiantuntijayhteisöissä.

Osaat perustella ja analysoida tehtyjä ratkaisuja ja niiden vaikuttavuutta ottaen huomioon yksilön (esimerkiksi asiakkaiden ja henkilöstön), yhteisön/yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmat sekä niihin sisältyvät mahdolliset arvoristiriidat.

Osaat suunnitella ja toteuttaakehittämistyöhösi liittyvää dokumentointia ja tiedottamista asiantuntijamaisesti.

Osaat raportoida kehittämistyön aikana tapahtuneesta tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon projektissa toimijat, sidosryhmät ja käytetyt menetelmät.

Osaat tiedottaa omasta kehittämistyöstäsi tarkoituksenmukaisia tiedottamisen välineitä ja kanavia hyödyntäen, eettisesti ja ammattialan yhteiskuntavastuun huomioiden.

Sisältö

-Miten vedät tuloksellisesti opinnäytetyöprojektiasi ja osallistat projektin toimijoita?

-Miten dokumentoit opinnäytetyösi prosessia? Miten raportoit opinnäytetyössäsi lukijaystävällisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä sanallisesti että visuaalisesti?

-Miten teet kehittämistyösi tiedotussuunnitelman?

-Miten tiedotat kehittämistyösi tuloksista/tuotoksista tarkoituksenmukaisin keinoin (esim. seminaariesitys, tiedotustilaisuus, mediatiedote ja artikkeli)tarkoituksenmukaisille kohderyhmille (esim. toimeksiantaja, ammattialaverkostot, ammattilehti, työpaikan intra, aluemediat)?

Aika ja paikka

Opintojakson voi rytmittää itse haluamallaan tavalla toteutusajan puitteissa.

Opiskelumateriaali

Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on opinnäytetyön tukikurssi ja liittyy omaan opinnäytetyöhön (avoimessa amkissa johonkin työelämän kehittämistyöhön), joten oman opinnäytetyön aihe tulisi olla selvillä opintojakson alkaessa.

Päivitetään kirjoittamistaitoja ajan tasalle (mm. kielen- ja tekstinhuolto) ja kerrataan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin raportointitapa (lähdeviitetekniikka jne.) tai vaihtoehtoisesti oman oppilaitoksen raportointitapa. Tutustutaan erilaisiin opinnäytetyön toteutusvaihtoehtoihin ja raportoinnin reunaehtoihin (raportin rakenne, tekstin luettavuus ja seurattavuus, visuaalisuus jne.). Harjoitellaan asiantuntijaviestintää tiedottamisen näkökulmasta somen aikakaudella.

Opintojakson voi rytmittää itse haluamallaan tavalla toteutusajan puitteissa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson voi rytmittää itse haluamallaan tavalla toteutusajan puitteissa. Opintojakso suoritetaan materiaaleihin perehtyen ja tehtäviä tehden.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Koska keskeinen opintojakson sisältö on opinnäytetyön raportointi ja siitä tiedottaminen, opinnäytetyön aihe olisi hyvä olla tiedossa kurssin alkaessa. Opintojakson voi rytmittää itse haluamallaan tavalla toteutusajan puitteissa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Learnissa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa erityisosaamisalueellaan laaja-alaisesti
b. ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
c. arvioida ja johtaa yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
d. vastata ja kehittää toimintoja
e. käyttää erilaisia strategisia lähestymistapoja johtamisessa
f. työskennellä alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
g. viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti omalla äidinkielellä ja käyttää vieraskielistä aineistoa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
b. ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
c. arvioida ja johtaa itsenäisesti yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
e. arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta
f. työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
g. viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

a. arvioida ja hyödyntää kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan uusia näkökulmia tuottaen
b. ratkaista luovasti monimutkaisia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
c. arvioida ja johtaa tuloksellisesti ja itsenäisesti yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti ja systemaattisesti
e. käyttää uusia strategisia lähestymistapoja johtamisen välineenä monimutkaisissa ja ennakoimattomissa tilanteissa
f. työskennellä itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
g. kykenee oman erityisosaamisalueensa vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen erilaisissa toimijayhteisöissä

Lisätiedot

Opintojakso liittyy yamkin opinnäytetyöhön tai työelämän projektiin, joten suurimman hyödyn saa, jos kehittämisen kohde on jo valittu. Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Opintojakso suoritetaan kehittämisprosessiin tai opinnäytetyöprosessiin liittyviä kirjallisia dokumentteja ja suullisia harjoituksia tehden (esim. tiedotussuunnitelma, asiantuntijablogi, kirjallisuuskatsaus tai asiantuntija-artikkeli, mediatiedote, verkostopalaveri, osaamisen jakaminen somessa, oppilaitoksen raportointitapa).

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

16.09.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Helena Horn
Vastuuhenkilö

Helena Horn

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista.

Toimit kehittämistyösi vetäjänä yhteisöllisesti ja kykenet opinnäytetyöprojektissasi toimijoiden osallistamiseen ja opitun jakamiseen erilaisissa asiantuntijayhteisöissä.

Osaat perustella ja analysoida tehtyjä ratkaisuja ja niiden vaikuttavuutta ottaen huomioon yksilön (esimerkiksi asiakkaiden ja henkilöstön), yhteisön/yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmat sekä niihin sisältyvät mahdolliset arvoristiriidat.

Osaat suunnitella ja toteuttaakehittämistyöhösi liittyvää dokumentointia ja tiedottamista asiantuntijamaisesti.

Osaat raportoida kehittämistyön aikana tapahtuneesta tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon projektissa toimijat, sidosryhmät ja käytetyt menetelmät.

Osaat tiedottaa omasta kehittämistyöstäsi tarkoituksenmukaisia tiedottamisen välineitä ja kanavia hyödyntäen, eettisesti ja ammattialan yhteiskuntavastuun huomioiden.

Sisältö

-Miten vedät tuloksellisesti opinnäytetyöprojektiasi ja osallistat projektin toimijoita?

-Miten dokumentoit opinnäytetyösi prosessia? Miten raportoit opinnäytetyössäsi lukijaystävällisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä sanallisesti että visuaalisesti?

-Miten teet kehittämistyösi tiedotussuunnitelman?

-Miten tiedotat kehittämistyösi tuloksista/tuotoksista tarkoituksenmukaisin keinoin (esim. seminaariesitys, tiedotustilaisuus, mediatiedote ja artikkeli)tarkoituksenmukaisille kohderyhmille (esim. toimeksiantaja, ammattialaverkostot, ammattilehti, työpaikan intra, aluemediat)?

Aika ja paikka

Opintojakson voi rytmittää itse haluamallaan tavalla toteutusajan puitteissa.

Opiskelumateriaali

Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on opinnäytetyön tukikurssi ja liittyy omaan opinnäytetyöhön (avoimessa amkissa johonkin työelämän kehittämistyöhön), joten oman opinnäytetyön aihe tulisi olla selvillä opintojakson alkaessa.

Päivitetään kirjoittamistaitoja ajan tasalle (mm. kielen- ja tekstinhuolto) ja kerrataan Xamkin raportointitapa (lähdeviitetekniikka jne.). Tutustutaan erilaisiin opinnäytetyön toteutusvaihtoehtoihin ja raportoinnin reunaehtoihin (raportin rakenne, tekstin luettavuus ja seurattavuus, visuaalisuus jne.). Harjoitellaan asiantuntijaviestintää tiedottamisen näkökulmasta somen aikakaudella.

Opintojakson voi rytmittää itse haluamallaan tavalla toteutusajan puitteissa.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Koska keskeinen opintojakson sisältö on opinnäytetyön raportointi ja siitä tiedottaminen, opinnäytetyön aihe olisi hyvä olla tiedossa kurssin alkaessa. Opintojakson voi rytmittää itse haluamallaan tavalla toteutusajan puitteissa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Learnissa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa erityisosaamisalueellaan laaja-alaisesti
b. ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
c. arvioida ja johtaa yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
d. vastata ja kehittää toimintoja
e. käyttää erilaisia strategisia lähestymistapoja johtamisessa
f. työskennellä alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
g. viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti omalla äidinkielellä ja käyttää vieraskielistä aineistoa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
b. ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
c. arvioida ja johtaa itsenäisesti yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
e. arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta
f. työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
g. viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

a. arvioida ja hyödyntää kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan uusia näkökulmia tuottaen
b. ratkaista luovasti monimutkaisia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
c. arvioida ja johtaa tuloksellisesti ja itsenäisesti yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti ja systemaattisesti
e. käyttää uusia strategisia lähestymistapoja johtamisen välineenä monimutkaisissa ja ennakoimattomissa tilanteissa
f. työskennellä itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
g. kykenee oman erityisosaamisalueensa vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen erilaisissa toimijayhteisöissä

Lisätiedot

Opintojakso liittyy yamkin opinnäytetyöhön tai työelämän projektiin, joten suurimman hyödyn saa, jos kehittämisen kohde on jo valittu. Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Opintojakso suoritetaan kehittämisprosessiin tai opinnäytetyöprosessiin liittyviä kirjallisia dokumentteja ja suullisia harjoituksia tehden (esim. tiedotussuunnitelma, asiantuntijablogi, kirjallisuuskatsaus tai asiantuntija-artikkeli, mediatiedote, verkostopalaveri, osaamisen jakaminen somessa, oppilaitoksen raportointitapa).

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 26.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Helena Horn
Vastuuhenkilö

Helena Horn

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista.

Toimit kehittämistyösi vetäjänä yhteisöllisesti ja kykenet opinnäytetyöprojektissasi toimijoiden osallistamiseen ja opitun jakamiseen erilaisissa asiantuntijayhteisöissä.

Osaat perustella ja analysoida tehtyjä ratkaisuja ja niiden vaikuttavuutta ottaen huomioon yksilön (esimerkiksi asiakkaiden ja henkilöstön), yhteisön/yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmat sekä niihin sisältyvät mahdolliset arvoristiriidat.

Osaat suunnitella ja toteuttaakehittämistyöhösi liittyvää dokumentointia ja tiedottamista asiantuntijamaisesti.

Osaat raportoida kehittämistyön aikana tapahtuneesta tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon projektissa toimijat, sidosryhmät ja käytetyt menetelmät.

Osaat tiedottaa omasta kehittämistyöstäsi tarkoituksenmukaisia tiedottamisen välineitä ja kanavia hyödyntäen, eettisesti ja ammattialan yhteiskuntavastuun huomioiden.

Sisältö

-Miten vedät tuloksellisesti opinnäytetyöprojektiasi ja osallistat projektin toimijoita?

-Miten dokumentoit opinnäytetyösi prosessia? Miten raportoit opinnäytetyössäsi lukijaystävällisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä sanallisesti että visuaalisesti?

-Miten teet kehittämistyösi tiedotussuunnitelman?

-Miten tiedotat kehittämistyösi tuloksista/tuotoksista tarkoituksenmukaisin keinoin (esim. seminaariesitys, tiedotustilaisuus, mediatiedote ja artikkeli)tarkoituksenmukaisille kohderyhmille (esim. toimeksiantaja, ammattialaverkostot, ammattilehti, työpaikan intra, aluemediat)?

Aika ja paikka

Opintojakson voi rytmittää itse haluamallaan tavalla toteutusajan puitteissa.

Opiskelumateriaali

Moodlessa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
-

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on kokonaisuudessaan integroitu työhön ja työn kehittämiseen, sillä opintojakso liittyy omaan opinnäytetyöhön (avoimessa amkissa johonkin työelämän kehittämistyöhön), joten oman opinnäytetyön aihe tulisi olla selvillä opintojakson alkaessa.
Päivitetään kirjoittamistaitoja ajan tasalle (mm. kielen- ja tekstinhuolto) ja kerrataan Xamkin raportointitapa (lähdeviitetekniikka jne.). Tutustutaan erilaisiin opinnäytetyön toteutusvaihtoehtoihin ja raportoinnin reunaehtoihin (raportin rakenne, tekstin luettavuus ja seurattavuus, visuaalisuus jne.). Pohditaan yhteisöllistä tiedonrakentelua ja ongelmatilanteiden ratkaisuja. Harjoitellaan asiantuntija- ja tiedeviestintää tiedottamisen näkökulmasta somen aikakaudella (tiedotustilaisuus, mediatiedote, blogit, artikkelit, videot jne.).

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakson voi rytmittää itse haluamallaan tavalla toteutusajan puitteissa.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Koska keskeinen opintojakson sisältö on opinnäytetyön raportointi ja siitä tiedottaminen, opinnäytetyön aihe olisi hyvä olla tiedossa kurssin alkaessa. Opintojakson voi rytmittää itse haluamallaan tavalla toteutusajan puitteissa.

Tämä on verkkototeutus, jossa ei ole aikaan sidottua opetusta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moodlessa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa erityisosaamisalueellaan laaja-alaisesti
b. ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
c. arvioida ja johtaa yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
d. vastata ja kehittää toimintoja
e. käyttää erilaisia strategisia lähestymistapoja johtamisessa
f. työskennellä alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
g. viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti omalla äidinkielellä ja käyttää vieraskielistä aineistoa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
b. ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
c. arvioida ja johtaa itsenäisesti yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
e. arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta
f. työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
g. viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

a. arvioida ja hyödyntää kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan uusia näkökulmia tuottaen
b. ratkaista luovasti monimutkaisia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
c. arvioida ja johtaa tuloksellisesti ja itsenäisesti yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti ja systemaattisesti
e. käyttää uusia strategisia lähestymistapoja johtamisen välineenä monimutkaisissa ja ennakoimattomissa tilanteissa
f. työskennellä itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
g. kykenee oman erityisosaamisalueensa vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen erilaisissa toimijayhteisöissä

Lisätiedot

Opintojakso liittyy yamkin opinnäytetyöhön tai työelämän projektiin, joten suurimman hyödyn saa, jos kehittämisen kohde on jo valittu. Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Opintojakso suoritetaan kehittämisprosessiin tai opinnäytetyöprosessiin liittyviä kirjallisia dokumentteja ja suullisia harjoituksia tehden (esim. tiedotussuunnitelma, asiantuntijablogi, kirjallisuuskatsaus tai asiantuntija-artikkeli, mediatiedote, verkostopalaveri, osaamisen jakaminen somessa, oppilaitoksen raportointitapa).