Siirry suoraan sisältöön

Kestävä teknologiajohtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: BY2530014

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Taru Potinkara

Osaamistavoitteet

Tunnet teknologiajohtamiseen keskeisesti liittyvät käsitteet ja osaat soveltaa niitä.Osaat kytkeä teknologiajohtamisen yrityksen tai organisaation toimintaan ja johdon tehtäviin.Osaat kehittää tuote-. prosessi- ja palveluinnovaatioita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja hallita niihin liittyvää teknologiaa.

Sisältö

Kuinka organisaation ja yrityksen liiketoiminnan taloudellisia toimintaedellytyksiä ja osaamista kehitetään? Miten varmistetaan yrityksen toimintaedellytykset? Mikä on teknologian rooli liiketoiminnassa? Kuinka teknologioiden strateginen johtaminen tapahtuu? Millaista on yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta? Miten hankitaan ja hallitaan uutta teknologista tietoa liiketoiminnassa? Mistä voidaan hakea rahoitusta tutkimus- ja kehittämishankkeille?

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Anna Forsström
Vastuuhenkilö

Anna Forsström

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Tunnet teknologiajohtamiseen keskeisesti liittyvät käsitteet ja osaat soveltaa niitä.Osaat kytkeä teknologiajohtamisen yrityksen tai organisaation toimintaan ja johdon tehtäviin.Osaat kehittää tuote-. prosessi- ja palveluinnovaatioita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja hallita niihin liittyvää teknologiaa.

Sisältö

Kuinka organisaation ja yrityksen liiketoiminnan taloudellisia toimintaedellytyksiä ja osaamista kehitetään? Miten varmistetaan yrityksen toimintaedellytykset? Mikä on teknologian rooli liiketoiminnassa? Kuinka teknologioiden strateginen johtaminen tapahtuu? Millaista on yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta? Miten hankitaan ja hallitaan uutta teknologista tietoa liiketoiminnassa? Mistä voidaan hakea rahoitusta tutkimus- ja kehittämishankkeille?

Opiskelumateriaali

Pääosin Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Tehtävien suorittaminen itsenäisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisiä oppismistehtäviä.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä

Toteutuksen osien kuvaus

Tunnet kestävään teknologiaan keskeisesti liittyvät käsitteet ja osaat soveltaa niitä.

Osaat kytkeä tietojohtamisen yrityksen tai organisaation toimintaan ja johdon tehtäviin.

Tunnet yrityksen tai organisaation laadunhallintaan ja laatutyöhön liittyviä toimenpiteitä ja käsitteitä.

Osaat kehittää tuote-, prosessi- ja palveluinnovaatioita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloituskerta Teamsin kautta. Muuten toteutus täysin verkossa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
b) ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa
g) viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

11.01.2021 - 31.05.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Opettaja
 • Anna Forsström
Vastuuhenkilö

Anna Forsström

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Tunnet teknologiajohtamiseen keskeisesti liittyvät käsitteet ja osaat soveltaa niitä.Osaat kytkeä teknologiajohtamisen yrityksen tai organisaation toimintaan ja johdon tehtäviin.Osaat kehittää tuote-. prosessi- ja palveluinnovaatioita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja hallita niihin liittyvää teknologiaa.

Sisältö

Kuinka organisaation ja yrityksen liiketoiminnan taloudellisia toimintaedellytyksiä ja osaamista kehitetään? Miten varmistetaan yrityksen toimintaedellytykset? Mikä on teknologian rooli liiketoiminnassa? Kuinka teknologioiden strateginen johtaminen tapahtuu? Millaista on yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta? Miten hankitaan ja hallitaan uutta teknologista tietoa liiketoiminnassa? Mistä voidaan hakea rahoitusta tutkimus- ja kehittämishankkeille?

Opiskelumateriaali

Pääosin Learnissa

Toteutuksen osien kuvaus

Tunnet kestävään teknologiaan keskeisesti liittyvät käsitteet ja osaat soveltaa niitä.

Osaat kytkeä tietojohtamisen yrityksen tai organisaation toimintaan ja johdon tehtäviin.

Tunnet yrityksen tai organisaation laadunhallintaan ja laatutyöhön liittyviä toimenpiteitä ja käsitteitä.

Osaat kehittää tuote-, prosessi- ja palveluinnovaatioita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloituskerta Teamsin kautta. Muuten toteutus täysin verkossa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
b) ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa
g) viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Esitietovaatimukset

-