Siirry suoraan sisältöön

Espanjaa työelämässäLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00CX07

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat käyttää espanjan kielen perusrakenteita. Ymmärrät ammattikielistä tekstiä. Osaat toimia työelämän perusviestintätilanteissa (kirjallisesti ja suullisesti) .Osaat tuottaa liike-elämän tilanteissa vaadittavia perusviestejä. Osoitat perehtyneisyyttä espanjalaisen liike-elämän kulttuuriin.

Sisältö

Mitä perusrakenteita ja -sanastoa tarvitset työelämän viestintätilanteissa? Kuinka tuotat liike-elämässä tarvittavia perusviestejä? Kuinka huomioit espanjan kielialueen liikekulttuurin erityspiirteitä? Miten harjoittelet dialogitaitojasi työelämän tarpeisiin?

Esitietovaatimukset

Espanja 1, 2, 3 ja 4 hyväksytysti suoritettu tai vastaavat tiedot.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja.

Lisätiedot

Opetuskielenä tarvittaessa englanti.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

18.01.2021 - 30.04.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
  • Päivi Korhonen
Vastuuhenkilö

Päivi Korhonen

Opiskelijaryhmät
  • VV2020-2021
    Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat käyttää espanjan kielen perusrakenteita. Ymmärrät ammattikielistä tekstiä. Osaat toimia työelämän perusviestintätilanteissa (kirjallisesti ja suullisesti) .Osaat tuottaa liike-elämän tilanteissa vaadittavia perusviestejä. Osoitat perehtyneisyyttä espanjalaisen liike-elämän kulttuuriin.

Sisältö

Mitä perusrakenteita ja -sanastoa tarvitset työelämän viestintätilanteissa? Kuinka tuotat liike-elämässä tarvittavia perusviestejä? Kuinka huomioit espanjan kielialueen liikekulttuurin erityspiirteitä? Miten harjoittelet dialogitaitojasi työelämän tarpeisiin?

Opiskelumateriaali

Räätälöity materiaali.

Lisätietoja opiskelijoille

AC tai Teams-tunnit tiistaisin kl. 16.15-17.15

paivi.korhonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Espanja 1, 2, 3 ja 4 hyväksytysti suoritettu tai vastaavat tiedot.

Lisätiedot

Opetuskielenä tarvittaessa englanti.