Siirry suoraan sisältöön

Espanja 3Laajuus (5 op)

Tunnus: VV00CX05

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita yhä laajemmin.
Käytät yhä laajempaa perussanastoa arkielämän tilanteissa.
Osaat toimia perusviestintätilanteissa (kirjallisesti ja suullisesti).
Osoitat perehtyneisyyttä espanjan kielisen kulttuuriin liittyvissä aiheissa.

Sisältö

Mitä rakenteita ja -sanastoa tarvitset arkielämän viestintätilanteissa?
Kuinka tuotat arkielämässä tarvittavia perusviestejä?
Kuinka huomioit espanalaisen kielialueen kulttuurin erityspiirteitä?

Esitietovaatimukset

Ei muuta opintojaksoon liittyviä opintoja.

Oppimateriaalit

Kieli 1 ja 2 hyväksytysti suoritettu tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 27.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Elsa Peltoranta
Vastuuopettaja

Elsa Peltoranta

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita yhä laajemmin.
Käytät yhä laajempaa perussanastoa arkielämän tilanteissa.
Osaat toimia perusviestintätilanteissa (kirjallisesti ja suullisesti).
Osoitat perehtyneisyyttä espanjan kielisen kulttuuriin liittyvissä aiheissa.

Sisältö

Mitä rakenteita ja -sanastoa tarvitset arkielämän viestintätilanteissa?
Kuinka tuotat arkielämässä tarvittavia perusviestejä?
Kuinka huomioit espanalaisen kielialueen kulttuurin erityspiirteitä?

Opiskelumateriaali

Buenas migas 2

Yksilölliset oppimisväylät

verkko-opinnot

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla harjoitellaan työelämässä sovellettavia asioinnin viestintätilanteita.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan tarkemmin opintojakson ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Kansainvälinen yhteistyö

Mahdollisia vierailevia luennoitsijoita

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 t = 135 t

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteina kirjallinen ja suullinen tentti

Esitietovaatimukset

Ei muuta opintojaksoon liittyviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 31.12.2021

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Elina Halonen
Vastuuopettaja

Elina Halonen

Ryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita yhä laajemmin.
Käytät yhä laajempaa perussanastoa arkielämän tilanteissa.
Osaat toimia perusviestintätilanteissa (kirjallisesti ja suullisesti).
Osoitat perehtyneisyyttä espanjan kielisen kulttuuriin liittyvissä aiheissa.

Sisältö

Mitä rakenteita ja -sanastoa tarvitset arkielämän viestintätilanteissa?
Kuinka tuotat arkielämässä tarvittavia perusviestejä?
Kuinka huomioit espanalaisen kielialueen kulttuurin erityspiirteitä?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on eKampus-toteutus, jossa on aikataulutettuja verkkotapaamisia torstaisin klo 16.30-18.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Ei muuta opintojaksoon liittyviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

18.01.2021 - 30.04.2021

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Päivi Korhonen
Vastuuopettaja

Päivi Korhonen

Ryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita yhä laajemmin.
Käytät yhä laajempaa perussanastoa arkielämän tilanteissa.
Osaat toimia perusviestintätilanteissa (kirjallisesti ja suullisesti).
Osoitat perehtyneisyyttä espanjan kielisen kulttuuriin liittyvissä aiheissa.

Sisältö

Mitä rakenteita ja -sanastoa tarvitset arkielämän viestintätilanteissa?
Kuinka tuotat arkielämässä tarvittavia perusviestejä?
Kuinka huomioit espanalaisen kielialueen kulttuurin erityspiirteitä?

Opiskelumateriaali

Buenas Migas 2 (kpl. 8->) + räätälöity materiaali

Tentit ja muut määräajat

ilmoitetaan myöhemmin

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia= 130 t.

Lisätietoja opiskelijoille

AC tai teams tunnit keskiviikkoisin kl. 17.20-18.30paivi.korhonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei muuta opintojaksoon liittyviä opintoja.