Siirry suoraan sisältöön

SkriptausLaajuus (5 op)

Tunnus: KT00DN55

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuasi opintojakson osaat thedä yksinkeraisia tehokkaita skripteja toistuvien tehtävien ratkaisemiseksi. Ymmärrät ohjelmointirajapintoja ja pystyt hyödyntämään niitä datan keruuseen ja järjestelmien asetusten muokkaamiseen. Tiedät miten skirptien kanssa voidaan automatisoida järjestelmiä ohjelmointirajapintojen kautta.

Sisältö

Mitä skriptaus on?
Minkälaisia työkaluja skriptikielet tarjoavat ja miten niitä hyödynnetään?
Mitä ovat sovelluskehitysrajapinnat ja miten niitä hyödynnetään skripteissä?
Kuinka automatisoidaan toistuvia toimenpiteitä skriptien avulla?

Arviointikriteerit, hyvä (3)

(a) käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
(e) valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

04.01.2023 - 03.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kyberturvallisuuden koulutus
Opettaja
 • ITY Tietotekniikka_Kotka
Vastuuhenkilö

Kimmo Kääriäinen

Opiskelijaryhmät
 • KTKT20SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Suoritettuasi opintojakson osaat thedä yksinkeraisia tehokkaita skripteja toistuvien tehtävien ratkaisemiseksi. Ymmärrät ohjelmointirajapintoja ja pystyt hyödyntämään niitä datan keruuseen ja järjestelmien asetusten muokkaamiseen. Tiedät miten skirptien kanssa voidaan automatisoida järjestelmiä ohjelmointirajapintojen kautta.

Sisältö

Mitä skriptaus on?
Minkälaisia työkaluja skriptikielet tarjoavat ja miten niitä hyödynnetään?
Mitä ovat sovelluskehitysrajapinnat ja miten niitä hyödynnetään skripteissä?
Kuinka automatisoidaan toistuvia toimenpiteitä skriptien avulla?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit yms. sähköisessä oppimisympäristössä, www-lähteet ja referenssit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritustavasta sovittava ennen opintojakson alkua. Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Suoritustavasta sovittava ennen opintojakson alkua. Verkkototeutus - Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 h, josta n. 55 h on työjärjestyksen mukaisesti luentoja ja ryhmätyöskentelyä opettajan ohjauksessa sekä n. 80 h itsenäisesti työstettäviä kotitehtäviä ja harjoitustöitä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

(a) käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
(e) valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitustehtävät ja välikokeet

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

01.01.2022 - 09.05.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kyberturvallisuuden koulutus
Opettaja
 • Kimmo Kääriäinen
Vastuuhenkilö

Kimmo Kääriäinen

Opiskelijaryhmät
 • KTKT19SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Suoritettuasi opintojakson osaat thedä yksinkeraisia tehokkaita skripteja toistuvien tehtävien ratkaisemiseksi. Ymmärrät ohjelmointirajapintoja ja pystyt hyödyntämään niitä datan keruuseen ja järjestelmien asetusten muokkaamiseen. Tiedät miten skirptien kanssa voidaan automatisoida järjestelmiä ohjelmointirajapintojen kautta.

Sisältö

Mitä skriptaus on?
Minkälaisia työkaluja skriptikielet tarjoavat ja miten niitä hyödynnetään?
Mitä ovat sovelluskehitysrajapinnat ja miten niitä hyödynnetään skripteissä?
Kuinka automatisoidaan toistuvia toimenpiteitä skriptien avulla?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit yms. sähköisessä oppimisympäristössä, www-lähteet ja referenssit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritustavasta sovittava ennen opintojakson alkua. Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Suoritustavasta sovittava ennen opintojakson alkua. Verkkototeutus - Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 h, josta n. 55 h on työjärjestyksen mukaisesti luentoja ja ryhmätyöskentelyä opettajan ohjauksessa sekä n. 80 h itsenäisesti työstettäviä kotitehtäviä ja harjoitustöitä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

(a) käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
(e) valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitustehtävät ja välikokeet