Siirry suoraan sisältöön

Venäjä 5Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM54

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat edelleen kehittää ääntämistäsi ja puhesujuvuuttasi

Harjaannut lukemaan pidempiä tekstejä

Käytät yhä laajemmin sanastoa ja –rakenteita arjen eri tilanteissa

Kykenet tuottamaan pieniä suullisia ja kirjallisia esityksiä tutuista aiheista

Syvennät kielialueen kulttuurin tuntemustasi

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset eri viestintätilanteissa?

Miten viestit suullisesti ja kirjallisesti eri viestintätilanteissa?

Kuinka harjaannut ymmärtämään puhuttua kieltä tutuissa tilanteissa?

Kuinka harjaannut lukemaan ja ymmärtämään pidempiä tekstejä apuvälineitä käyttäen?

Esitietovaatimukset

Venäjä 1- 4 tai vastaava osaaminen.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Xamkin Venäjä-opinnot.

Asioi venäjäksi