Siirry suoraan sisältöön

Kirjanpidon erityiskysymyksetLaajuus (5 op)

Tunnus: 301102212

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: kirjata poistoeron ja tarkastella sen vaikutusta yrityksen tulokseen käyttää hyväksi voimassa olevia varausmahdollisuuksia kirjanpidossa laskea ja kirjata erilaisia arvonlisäverotuksen erityistapauksia ottaa huomioon vaihto-omaisuuden erilaiset tuloutusperiaatteet muodostaa arvonkorotuksen ja merkitä sen kirjanpitoon käsitellä osakeyhtiön omanpääoman muutoksia kirjanpidossa

Sisältö

Arvonlisäverotuksen erityiskysymykset Vaihto-omaisuuden tuloutusperiaatteet Poistot ja poistoero kirjanpidossa Käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus Pysyvien vastaavien arvonkorotus Osakeyhtiöön, osakepääomaan ja voitonjakoon liittyvät kirjaukset KILA:n yleisohjeet ja lausunnot

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson tuottama osaaminen arvioidaan asteikolla Kiitettävä (5),hyvä (4–3),tyydyttävä (2–1), hylätty (0).

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 04.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Heli Viinamäki
Vastuuhenkilö

Heli Viinamäki

Opiskelijaryhmät
 • LTKV20KM2
  Liiketalous, monimuoto (taloushallinto)
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022
 • LTKV20SP2
  Liiketalous, päivätoteutus (taloushallinto)
 • LTKV19SP2
  Liiketalous, päivätoteutus, taloushallinto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: kirjata poistoeron ja tarkastella sen vaikutusta yrityksen tulokseen käyttää hyväksi voimassa olevia varausmahdollisuuksia kirjanpidossa laskea ja kirjata erilaisia arvonlisäverotuksen erityistapauksia ottaa huomioon vaihto-omaisuuden erilaiset tuloutusperiaatteet muodostaa arvonkorotuksen ja merkitä sen kirjanpitoon käsitellä osakeyhtiön omanpääoman muutoksia kirjanpidossa

Sisältö

Arvonlisäverotuksen erityiskysymykset Vaihto-omaisuuden tuloutusperiaatteet Poistot ja poistoero kirjanpidossa Käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus Pysyvien vastaavien arvonkorotus Osakeyhtiöön, osakepääomaan ja voitonjakoon liittyvät kirjaukset KILA:n yleisohjeet ja lausunnot

Opiskelumateriaali

Kehittyvä kirjanpitotaito, Soile Tomperi, Edita. teoria- ja harjoituskirja

Yksilölliset oppimisväylät

Luennoilla ei ole läsnäolopakkoa, mutta oppimisen tukena ne toimivat parhaiten. Mikäli opiskelija päätyy kuitenkin suorittamaan opinnot itsenäisesti kirjojen ja verkkoympäristön avulla valmistautuessa tenttiin, niin on tässäkin tapauksessa ilmoittauduttava osaksi ryhmätyötä ja hoidettava siinä oma osuus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei tehdä TKI tai työelämäyhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Luennoilla tehdään harjoituskirjasta tehtäviä ja jokaisella kerralla käsittelemme uuden aiheen.
Ryhmätyön ryhmäjako suoritetaan kurssin alkuvaiheessa.
Ryhmätyön esityspäivät jaetaan jokaiselle ryhmälle erikseen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja: Heli Viinamäki, heli.viinamaki@xamk.fi, p. 050-575 4645

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson tuottama osaaminen arvioidaan asteikolla Kiitettävä (5),hyvä (4–3),tyydyttävä (2–1), hylätty (0).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan tentin perusteella. Suoritukseen liittyy myös pakollinen ryhmätyö.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

10.02.2020 - 27.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Katriina Vesala
Vastuuhenkilö

Katriina Vesala

Opiskelijaryhmät
 • LTKV17KM
  Liiketalous, monimuoto
 • LTKV18KM
  Liiketalous, monimuoto
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020
 • LTKV18SP2
  Liiketalous, taloushallinto
 • LTKV17SP2
  Liiketalous, taloushallinto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: kirjata poistoeron ja tarkastella sen vaikutusta yrityksen tulokseen käyttää hyväksi voimassa olevia varausmahdollisuuksia kirjanpidossa laskea ja kirjata erilaisia arvonlisäverotuksen erityistapauksia ottaa huomioon vaihto-omaisuuden erilaiset tuloutusperiaatteet muodostaa arvonkorotuksen ja merkitä sen kirjanpitoon käsitellä osakeyhtiön omanpääoman muutoksia kirjanpidossa

Sisältö

Arvonlisäverotuksen erityiskysymykset Vaihto-omaisuuden tuloutusperiaatteet Poistot ja poistoero kirjanpidossa Käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus Pysyvien vastaavien arvonkorotus Osakeyhtiöön, osakepääomaan ja voitonjakoon liittyvät kirjaukset KILA:n yleisohjeet ja lausunnot

Opiskelumateriaali

Kehittyvä kirjanpitotaito, Soile Tomperi, Edita. teoria- ja harjoituskirja

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson uusintatentit ovat yksi keväällä 1.6.2020 ja loput syksyllä. Tarkat tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson tuottama osaaminen arvioidaan asteikolla Kiitettävä (5),hyvä (4–3),tyydyttävä (2–1), hylätty (0).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan tentin perusteella. Suoritukseen liittyy myös pakollinen ryhmätyö.