Siirry suoraan sisältöön

HaavahoitoLaajuus (3 op)

Tunnus: S00D012

Laajuus

3 op

Osaamistavoitteet

Ihon anatomia ja fysiologia, haavan paranemisen biologia, haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät, haavasidokset, turvotuksen estohoito ja haavakivunhoito

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 01.05.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Geronomikoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Pirjo Oikarinen
Vastuuopettaja

Pirjo Oikarinen

Ryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Ihon anatomia ja fysiologia, haavan paranemisen biologia, haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät, haavasidokset, turvotuksen estohoito ja haavakivunhoito

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Juutilainen, V., Hietanen, H. ,Rusanen, S. & Ahtiala, M 2018. Haavanhoidon periaatteet. Helsinki: SanomaPro tai Hietanen, H. ; Iivanainen, A. ; Seppänen, S. & Juutilainen, Vesa. 2002 tai sitä uudempi. Haava. Helsinki: WSOY
Lisäksi tutkimuksia, tieteelisten lehtien artikkeleita jne. hyödynnetään opointojaksolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei ole mahdollista tällä opintojaksolla.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole mahdollista tällä opointojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole mahdollista tällä opintojaksolla

Opiskelijan työmäärä

1op=27 tuntia eli 3 op=81 tuntia opiskelijan työmäärää

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät/tentit
Arviointi: Hyväksytty-Täydennettävä-Hylätty

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 17.12.2021

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Geronomikoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Pirjo Oikarinen
Vastuuopettaja

Pirjo Oikarinen

Ryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Ihon anatomia ja fysiologia, haavan paranemisen biologia, haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät, haavasidokset, turvotuksen estohoito ja haavakivunhoito

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalina käytetään: Juutinen, Vesa & Hietanen, Helvi 2018.Haavanhoidon periaatteet. Sanoma Pro Oy. Helsinki.
Oppimateriaalini käytetään myös muuta annettua materiaalia.

Tentit ja muut määräajat

Kurssi sisältää annettuja tehtäviä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

25.01.2021 - 02.05.2021

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Geronomikoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Pirjo Oikarinen
Vastuuopettaja

Pirjo Oikarinen

Ryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Ihon anatomia ja fysiologia, haavan paranemisen biologia, haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät, haavasidokset, turvotuksen estohoito ja haavakivunhoito

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Juutilainen, V., Hietanen, H. ,Rusanen, S. & Ahtiala, M 2018. Haavanhoidon periaatteet. Helsinki: SanomaPro tai Hietanen, H. ; Iivanainen, A. ; Seppänen, S. & Juutilainen, Vesa. 2002 tai sitä uudempi. Haava. Helsinki: WSOY
Lisäksi tutkimuksia, tieteelisten lehtien artikkeleita jne. hyödynnetään opointojaksolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei ole mahdollista tällä opintojaksolla.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole mahdollista tällä opointojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole mahdollista tällä opintojaksolla

Opiskelijan työmäärä

1op=27 tuntia eli 3 op=81 tuntia opiskelijan työmäärää

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät/tentit
Arviointi: Hyväksytty-Täydennettävä-Hylätty