Siirry suoraan sisältöön

Tandem-opinnot italian kielessäLaajuus (2 op)

Tunnus: 888890510

Laajuus

2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on vahvistanut osaamistaan italian kielessä omalta taitotasoltaan lähtien sekä syventänyt italialaisen kulttuurin ja elämäntavan tuntemusta.  

Sisältö

Opiskelijan valinnan mukaan erilaisia aiheita ja opiskelutapoja italian kielessä, sekä tutustumista italialaiseen elämäntapaan. Tandem-opinnoissa opiskelija oppii kieltä toisen opiskelijan, syntyperäisen kielenpuhujan kanssa kahden vapaamuotoisesti. Molemmat opettavat omaa äidinkieltään vuorotellen toiselle, lähtökohtana oppijan oma lähtötaso.  Lisäksi oppijat osallistuvat tandem-opiskelijoiden yhteistapaamisiin sekä pitävät tandem-oppimispäiväkirja. 

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyväksytty/hylätty.