Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan hoitotyöLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00DA27

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

• Tunnet oman vastuusi lääkehoidon toteuttamisessa sosiaalialalla.
• Tunnet lääkemuodot sekä lääkkeiden antotavat ja hallitset peruslääkelaskennan.
• Osaat toteuttaa lääkehoitoa annettujen ohjeiden mukaisesti.
• Osaat avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa hänen omaa aktiivisuuttaan tukien ja ergonomisesti.
• Hallitset ensiavun antamisen perusteet.

Sisältö

• Mitkä ovat sosiaalialan ammattilaisen oikeudet ja velvollisuudet lääkehoidossa ja mitä ne edellyttävät?
• Mitä tulee ottaa huomioon asiakkaan lääkehoidon toteuttamisessa sosiaalialalla?
• Mitä asiakkaan avustaminen päivittäisissä toiminnoissa tarkoittaa ja miten avustat tarvittaessa?
• Mitä on ergonomia ja miten avustetaan ergonomisesti?
• Miten annat ensiapua?

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

01.01.2022 - 01.05.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Riitta Tenkanen-Salmela
 • Satu Sällilä
Vastuuhenkilö

Riitta Tenkanen-Salmela

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022
 • SOKT21SP
  Sosionomi, päivätoteutus
 • SOKT20KM
  Sosionomi, monimuoto
 • SOKT21KM
  Sosionomi, monimuoto

Tavoitteet

• Tunnet oman vastuusi lääkehoidon toteuttamisessa sosiaalialalla.
• Tunnet lääkemuodot sekä lääkkeiden antotavat ja hallitset peruslääkelaskennan.
• Osaat toteuttaa lääkehoitoa annettujen ohjeiden mukaisesti.
• Osaat avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa hänen omaa aktiivisuuttaan tukien ja ergonomisesti.
• Hallitset ensiavun antamisen perusteet.

Sisältö

• Mitkä ovat sosiaalialan ammattilaisen oikeudet ja velvollisuudet lääkehoidossa ja mitä ne edellyttävät?
• Mitä tulee ottaa huomioon asiakkaan lääkehoidon toteuttamisessa sosiaalialalla?
• Mitä asiakkaan avustaminen päivittäisissä toiminnoissa tarkoittaa ja miten avustat tarvittaessa?
• Mitä on ergonomia ja miten avustetaan ergonomisesti?
• Miten annat ensiapua?

Aika ja paikka

Opintojakso on tarkoitettu sosionimiopiskeljoille, joille EI OLE lähihoitajan tai sairaanhoitajan tutkintoa taustalla.
ENSIAPU 1 op:
Jos sinulla on voimassa oleva EA kortti, voit hakea hyväksi lukua ensiavun osuudesta.
TYÖERGONOMIA 1op: Jos sinulla on voimassa oleva Potilassiirtojen Ergonomiakortti 3op, voit hakea AHOT menettelyn kautta hyväksi lukua tästä opintojakson osasta.

Opiskelumateriaali

HOITOTYÖ JA ENSIAPU 2op:
Learnissa oleva materiaali ja
Kyllikki Anttila, Tuulikki Kaila-Mattila & Suvi Kan: Hoitamalla hyvää oloa
Hanna Rautava-Nurmi, Airi Westergård & Tarja Henttonen: Hoitotyön taidot ja toiminnot
Kustannus oy Duodecim: ENSIAPUOPAS
LÄÄKEHOITO 2 op:
Learnissa oleva sähköinen materiaali
Taam-Ukkonen Minna & Saano Susanna. Turvallisen lääkehoidon perusteet. SanomaPro Oy. Helsinki, 2018.
Saano & Taam-Ukkonen 2018. Lääkehoidon käsikirja. Sanomapro
Nikkola, Nurkka & Paloposki 2021. Annos oivallusta. Harjoittelemalla lääkelaskennan osaajaksi
TYÖERGONOMIA 1op:
Launis M. & Lehtelä J. 2011: Ergonomia
Tamminen-Peter L. & Wickström G. Potilassiirrot hoitotyössä (e-kirja)
Työterveyslaitoksen ergonomia -sivusto
Ajankohtaiset tutkimukset & Learnin materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opintojakso on tarkoitettu sosionimiopiskeljoille, joilla EI OLE lähihoitajan tai sairaanhoitajan tutkintoa taustalla.
HOITOTYÖ (1 op) JA ENSIAPU (1op) 2 op:
Lähitunnit työjärjestyksen mukaisesti. Lähiopetus on tarkoitettu niille, joilla ei ole aiempaa koulutusta tai kokemusta hoitotyöstä ja vajaakuntoisten auttamisesta eikä perustietoja sairauskohtausten ensiavusta.
LÄÄKEHOITO 2 op:
Verkko-opetus ja tehtävät Learnissa
TYÖERGONOMIA 1op:
Työjärjestyksen mukaiset tunnit työpajatyöskentelynä & tentti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Opintojakson osasta:
LÄÄKEHOITO 2 op voit hakea osittaista hyväksilukua,
jos sinulla on omassa työpaikassasi suoritettu LOVE-lääkehoidon tentit. Tällöin suoritat näyttötehtävän lääkehoidosta. Opettaja tarkistaa todistukset.
ENSIAPU 1 op:
Jos sinulla on voimassa oleva EA1 tai EA2 kortti, voit hakea hyväksilukua ensiavun osuudesta.
TYÖERGONOMIA 1op: Jos sinulla on voimassa oleva Potilassiirtojen Ergonomiakortti 3op, voit hakea AHOT menettelyn kautta hyväksi lukua tästä opintojakson osasta.

Työhön integroitu oppimisväylä:

HOITOTYÖ JA ENSIAPU 2op
Opintojakson osan HOITOTYÖ (1op) voi opinnollistaa, jos toimit sellaisessa työssä, että sinun on mahdollista oppia tavoitteiden mukaiset asiat työssäsi. Ota yhteys opettajaan.
LÄÄKEHOITO 2 op:
Suoritat omassa työpaikassasi LOVE tentin. Ota yhteys opettajaan. (Näyttötehtävä)
TYÖERGONOMIA 1op:
Ei käytössä tässä opintojakson osassa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

HOITOTYÖ JA ENSIAPU 2 op: oppimistehtävät, ryhmätehtävät, harjoittelu koulun hoitoluokassa
LÄÄKEHOITO 2 op:
Tentti. Sinulla on kolme suorituskertaa eli jos epäonnistut, voit uusia tentin kaksi kertaa.
TYÖERGONOMIA 1op: työpajatyöskentely, verkkotentti

Kansainvälinen yhteistyö

HOITOTYÖ JA ENSIAPU 2 op: -
LÄÄKEHOITO 2 op: -
TYÖERGONOMIA 1op: -

Opiskelijan työmäärä

HOITOTYÖ JA ENSIAPU 2 op = 54 tuntia:
Harjoitustunnit hoitotyöstä ja ensiavusta 26 h. Itsenäinen opiskelu 28 tuntia on varattu materiaalin lukemiseen ja oppimistehtävien tekemiseen.
LÄÄKEHOITO 2 op = 54 tuntia: verkko-opiskelu, harjoitukset ja tentti

TYÖERGONOMIA 1op:
Työpajatyöskentely, verkko-opiskelu + itsenäinen opiskelu, verkkotentti

Lisätietoja opiskelijoille

HOITOTYÖ JA ENSIAPU:
riitta.tenkanen-salmela@xamk.fi
LÄÄKEHOITO:
riitta.tenkanen-salmela@xamk.fi
TYÖERGONOMIA:
satu.sallila@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

HOITOTYÖ JA ENSIAPU 2 op:
Tehtävien suoritus ja palauttaminen sovitussa aikataulussa hyväksytysti sekä osallistuminen ja aktiivisuus harjoitustunneilla.
LÄÄKEHOITO 2 op:
Verkkotehtävien suorittaminen hyväksytysti ja lääkelaskujen suorittaminen oikein (100 %).
TYÖERGONOMIA 1op:
Aktiivisuus työpajatyöskentelyssä, hyväksytty tentti.

Hylätty (0)

Et ole osallistunut harjoitustunneille, lääkehoidon tentiti on hylätty ja/tai et ole palauttanut hoitotyön tehtäviä tai ne ovat liian suppeita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Olet osallistunut kaikille harjoitustunneille. Lääkehoidon osaaminen on melko niukkaa ja osaat vain osan perusasioista. Hoitotyön tehtävät ovat vain osittain oikein tai niistä puuttuu osa tehtävistä tai vastaukset jäävät liian suppeiksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Olet osallistunut kaikille harjoitustunneille. Lääkehoidon osaaminen on melko hyvää ja osaat perusasiat hyvin, mutta tiedon hyödyntäminen ja soveltaminen on vielä puutteellista. Hoitotyön tehtävät ovat oikein ja niissä olevat vastaukset kuvastavat perusasioiden hyvää hallintaa ja vastaukset ovat riittävän monipuolisia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Olet osallistunut kaikille harjoitustunneille. Lääkehoidon osaaminen on hyvää ja osaat perusasioiden lisäksi myös hyödyntää ja soveltaa oppimaasi. Hoitotyön tehtävät ovat oikein ja niissä olevat vastaukset kuvastavat monipuolista perusasioiden hallintaa ja kykyä soveltaa tietoa sosionomin työssä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 02.05.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Riitta Tenkanen-Salmela
 • Satu Sällilä
Vastuuhenkilö

Riitta Tenkanen-Salmela

Opiskelijaryhmät
 • SOKT20SP
  Sosionomi, päivätoteutus

Tavoitteet

• Tunnet oman vastuusi lääkehoidon toteuttamisessa sosiaalialalla.
• Tunnet lääkemuodot sekä lääkkeiden antotavat ja hallitset peruslääkelaskennan.
• Osaat toteuttaa lääkehoitoa annettujen ohjeiden mukaisesti.
• Osaat avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa hänen omaa aktiivisuuttaan tukien ja ergonomisesti.
• Hallitset ensiavun antamisen perusteet.

Sisältö

• Mitkä ovat sosiaalialan ammattilaisen oikeudet ja velvollisuudet lääkehoidossa ja mitä ne edellyttävät?
• Mitä tulee ottaa huomioon asiakkaan lääkehoidon toteuttamisessa sosiaalialalla?
• Mitä asiakkaan avustaminen päivittäisissä toiminnoissa tarkoittaa ja miten avustat tarvittaessa?
• Mitä on ergonomia ja miten avustetaan ergonomisesti?
• Miten annat ensiapua?

Aika ja paikka

Opintojakso on tarkoitettu sosionimiopiskeljoille, joille EI OLE lähihoitajan tai sairaanhoitajan tutkintoa taustalla.
ENSIAPU 1 op:
Jos sinulla on voimassa oleva EA kortti, voit hakea hyväksi lukua ensiavun osuudesta.
TYÖERGONOMIA 1op: Jos sinulla on voimassa oleva Potilassiirtojen Ergonomiakortti 3op, voit hakea AHOT menettelyn kautta hyväksi lukua tästä opintojakson osasta.

Opiskelumateriaali

HOITOTYÖ JA ENSIAPU 2op:
Learnissa oleva materiaali ja
Kyllikki Anttila, Tuulikki Kaila-Mattila & Suvi Kan: Hoitamalla hyvää oloa
Hanna Rautava-Nurmi, Airi Westergård & Tarja Henttonen: Hoitotyön taidot ja toiminnot
Kustannus oy Duodecim: ENSIAPUOPAS
LÄÄKEHOITO 2 op:
Learnissa oleva sähköinen materiaali ja /tai
M-L Nurminen: Lääkehoidon ABC (2009 tai uudempi)
Eeva Tokola: Turvallinen lääkehoito kotona ja laitoksessa
Noora Hujala & Anna-Maija Tiainen: Lääkehoito lähihoitajan työssä
Lisäksi:
Anna-Marja Pussinen & Liisa Somerharju: Lähihoitajan lääkelaskut ja matematiikka
TYÖERGONOMIA 1op:
Launis M. & Lehtelä J. 2011: Ergonomia
Tamminen-Peter L. & Wickström G. Potilassiirrot hoitotyössä (e-kirja)
Työterveyslaitoksen ergonomia -sivusto
Ajankohtaiset tutkimukset & Learnin materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opintojakso on tarkoitettu sosionimiopiskeljoille, joilla EI OLE lähihoitajan tai sairaanhoitajan tutkintoa taustalla.
HOITOTYÖ (1 op) JA ENSIAPU (1op) 2 op:
Lähitunnit työjärjestyksen mukaisesti, jonne valmistaudut tutustumalla materiaaliin Learnissa ja tekemällä annetut ennakkotehtävät. Lähiopetus on tarkoitettu niille, joilla ei ole aiempaa koulutusta tai kokemusta hoitotyöstä ja vajaakuntoisten auttamisesta eikä perustietoja sairauskohtausten ensiavusta.
LÄÄKEHOITO 2 op:
Verkko-opetus ja tehtävät Learnissa
TYÖERGONOMIA 1op:
Työjärjestyksen mukaiset tunnit työpajatyöskentelynä, lisäksi Learnin oppimistehtävä & tentti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Opintojakso on tarkoitettu sosionimiopiskeljoille, joilla EI OLE lähihoitajan tai sairaanhoitajan tutkintoa taustalla.
Opintojakson osasta
LÄÄKEHOITO 2 op voit hakea hyväksilukua,
jos sinulla on omassa työpaikassasi suoritettu LOVE-tentit.
ENSIAPU 1 op:
Jos sinulla on voimassa oleva EA kortti, voit hakea hyväksilukua ensiavun osuudesta.
TYÖERGONOMIA 1op: Jos sinulla on voimassa oleva Potilassiirtojen Ergonomiakortti 3op, voit hakea AHOT menettelyn kautta hyväksi lukua tästä opintojakson osasta.

Työhön integroitu oppimisväylä:

HOITOTYÖ JA ENSIAPU 2op
Opintojakson osan HOITOTYÖ (1op) voi opinnollistaa, jos toimit sellaisessa työssä, että sinun on mahdollista oppia tavoitteiden mukaiset asiat työssä. Ota yhteys opettajaan.
LÄÄKEHOITO 2 op:
Suoritat omassa työpaikassasi LOVE tentin. Ota yhteys opettajaan.
TYÖERGONOMIA 1op:
Ei käytössä tässä opintojakson osassa.

TKI ja työelämäyhteistyö

HOITOTYÖ JA ENSIAPU 2 op: Harjoittelu koululla 6+6 tuntia.
LÄÄKEHOITO 2 op: -
TYÖERGONOMIA 1op: -

Tentit ja muut määräajat

HOITOTYÖ JA ENSIAPU 2 op: Ennakkotehtävien palautus ennen harjoittelutunteja
LÄÄKEHOITO 2 op:
Tentti suoritetaan verkkotenttinä. Sinulla on kolme suoritus kertaa eli jos epäonnistut voit halutessasi uusia verkkotentin kaksi kertaa.
TYÖERGONOMIA 1op: -

Kansainvälinen yhteistyö

HOITOTYÖ JA ENSIAPU 2 op: -
LÄÄKEHOITO 2 op: -
TYÖERGONOMIA 1op: -

Opiskelijan työmäärä

Infotunti 1 h.
HOITOTYÖ JA ENSIAPU 2 op = 54 tuntia:
Harjoitustunnit hoitotyöstä 6 h ja ensiavusta 6. Itsenäinen opiskelu 42 tuntia on varattu materiaalin lukemiseen ja ennakkotehtävien tekemiseen.
LÄÄKEHOITO 2 op = 54 tuntia:
Verkko-opiskelu 51 h, verkkotentti lääkehoidon perusteista 1 h, verkkotentti tavallisimmista lääkeaineista 1 h ja lääkelaskennan verkkotentti 1 h.
TYÖERGONOMIA 1op:
Työpajatyöskentely 6h, verkko-opiskelu + itsenäinen opiskelu 20h, verkkotentti 1h.

Lisätietoja opiskelijoille

HOITOTYÖ JA ENSIAPU:
riitta.tenkanen-salmela@xamk.fi
LÄÄKEHOITO:
riitta.tenkanen-salmela@xamk.fi
TYÖERGONOMIA:
satu.sallila@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

HOITOTYÖ JA ENSIAPU 2 op:
Ennakkotehtävien tekeminen ja palauttaminen sovitussa aikataulussa sekä osallistuminen ja aktiivisuus harjoitustunneilla.
LÄÄKEHOITO 2 op:
Verkkotenttien suorittaminen hyväksytysti ja lääkelaskujen suorittaminen oikein (100 %).
TYÖERGONOMIA 1op:
Aktiivisuus työpajatyöskentelyssä, hyväksytysti suoritetut verkkotehtävä & -tentti.

Hylätty (0)

Et ole osallistunut harjoitustunneille, lääkehoidon tentiti on hylätty ja/tai et ole palauttanut hoitotyön tehtäviä tai ne ovat liian suppeita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Olet osallistunut kaikille harjoitustunneille. Lääkehoidon osaaminen on melko niukkaa ja osaat vain osan perusasioista. Hoitotyön tehtävät ovat vain osittain oikein tai niistä puuttuu osa tehtävistä tai vastaukset jäävät liian suppeiksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Olet osallistunut kaikille harjoitustunneille. Lääkehoidon osaaminen on melko hyvää ja osaat perusasiat hyvin, mutta tiedon hyödyntäminen ja soveltaminen on vielä puutteellista. Hoitotyön tehtävät ovat oikein ja niissä olevat vastaukset kuvastavat perusasioiden hyvää hallintaa ja vastaukset ovat riittävän monipuolisia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Olet osallistunut kaikille harjoitustunneille. Lääkehoidon osaaminen on hyvää ja osaat perusasioiden lisäksi myös hyödyntää ja soveltaa oppimaasi. Hoitotyön tehtävät ovat oikein ja niissä olevat vastaukset kuvastavat monipuolista perusasioiden hallintaa ja kykyä soveltaa tietoa sosionomin työssä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

06.01.2020 - 29.05.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Katja Villikka
 • Satu Sällilä
Vastuuhenkilö

Katja Villikka

Opiskelijaryhmät
 • SOKT19SP
  Sosionomi, päivätoteutus
 • SOKT19KM
  Sosionomi, monimuoto
 • SOKT18SP
  Sosionomi, päivätoteutus
 • SOKT18KM
  Sosionomi, monimuoto

Tavoitteet

• Tunnet oman vastuusi lääkehoidon toteuttamisessa sosiaalialalla.
• Tunnet lääkemuodot sekä lääkkeiden antotavat ja hallitset peruslääkelaskennan.
• Osaat toteuttaa lääkehoitoa annettujen ohjeiden mukaisesti.
• Osaat avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa hänen omaa aktiivisuuttaan tukien ja ergonomisesti.
• Hallitset ensiavun antamisen perusteet.

Sisältö

• Mitkä ovat sosiaalialan ammattilaisen oikeudet ja velvollisuudet lääkehoidossa ja mitä ne edellyttävät?
• Mitä tulee ottaa huomioon asiakkaan lääkehoidon toteuttamisessa sosiaalialalla?
• Mitä asiakkaan avustaminen päivittäisissä toiminnoissa tarkoittaa ja miten avustat tarvittaessa?
• Mitä on ergonomia ja miten avustetaan ergonomisesti?
• Miten annat ensiapua?

Aika ja paikka

Opintojakso on tarkoitettu sosionimiopiskeljoille, joille EI OLE lähihoitajan tai sairaanhoitajan tutkintoa taustalla.
ENSIAPU 1 op:
Jos sinulla on voimassa oleva EA kortti, voit hakea hyväksi lukua ensiavun osuudesta.
TYÖERGONOMIA 1op: Jos sinulla on voimassa oleva Potilassiirtojen Ergonomiakortti 3op, voit hakea AHOT menettelyn kautta hyväksi lukua tästä opintojakson osasta.

Opiskelumateriaali

HOITOTYÖ JA ENSIAPU 1op:
Moodlessa oleva materiaali ja
Kyllikki Anttila, Tuulikki Kaila-Mattila & Suvi Kan: Hoitamalla hyvää oloa
Hanna Rautava-Nurmi, Airi Westergård & Tarja Henttonen: Hoitotyön taidot ja toiminnot
Kustannus oy Duodecim: ENSIAPUOPAS
LÄÄKEHOITO 2 op:
Moodlessa oleva sähköinen materiaali ja /tai
M-L Nurminen: Lääkehoidon ABC (2009 tai uudempi)
Eeva Tokola: Turvallinen lääkehoito kotona ja laitoksessa
Noora Hujala & Anna-Maija Tiainen: Lääkehoito lähihoitajan työssä
Lisäksi:
Anna-Marja Pussinen & Liisa Somerharju: Lähihoitajan lääkelaskut ja matematiikka
TYÖERGONOMIA 1op:
Launis M. & Lehtelä J. 2011: Ergonomia
Tamminen-Peter L. & Wickström G. Potilassiirrot hoitotyössä (e-kirja)
Työterveyslaitoksen ergonomia -sivusto
Ajankohtaiset tutkimukset & Moodlen materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso on tarkoitettu sosionimiopiskeljoille, joille EI OLE lähihoitajan tai sairaanhoitajan tutkintoa taustalla.
HOITOTYÖ JA ENSIAPU 1 op:
Lähitunnit työjärjestyksen mukaisesti, jonne valmistaudut tutustumalla materiaaliin Moodlessa ja tekemällä annetut ennakkotehtävät. Lähiopetus on tarkoitettu niille, joilla ei ole aiempaa koulutusta tai kokemus hoitotyöstä ja vajaakuntoisten auttamisesta eikä perustietoja sairauskohtausten ensiavusta.
LÄÄKEHOITO 2 op:
Verkko-opetus Moodlessa ja lääkelaskenta harjoitukset työjärjestyksen mukaisesti.
TYÖERGONOMIA 1op:
Työjärjestyksen mukaiset tunnit työpajatyöskentelynä, lisäksi Moodlen oppimistehtävä & tentti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on tarkoitettu sosionimiopiskeljoille, joille EI OLE lähihoitajan tai sairaanhoitajan tutkintoa taustalla.
LÄÄKEHOITO 2 op:
Jos sinulla on omassa työpaikassa suoritettenu LOVE-tentit, voit hakea hyväksilukua lääkehoidon osuudesta.
ENSIAPU 1 op:
Jos sinulla on voimassa oleva EA kortti, voit hakea hyväksi lukua ensiavun osuudesta.
TYÖERGONOMIA 1op: Jos sinulla on voimassa oleva Potilassiirtojen Ergonomiakortti 3op, voit hakea AHOT menettelyn kautta hyväksi lukua tästä opintojakson osasta.

Työhön integroitu oppimisväylä:
HOITOTYÖ JA ENSIAPU 1 op:
Opintojakson osan HOITOTYÖ voi opinnollistaa, jos toimit sellaisessa työssä, että sinun on mahdollista oppia tavoitteiden mukaiset asiat työssä. Ota yhteys opettajaan.
LÄÄKEHOITO 2 op:
Suoritat omassa työpaikassasi LOVE tentin. Ota yhteys opettjaan.
TYÖERGONOMIA 1op:
Ei käytössä tässä opintojakson osassa.

TKI ja työelämäyhteistyö

HOITOTYÖ JA ENSIAPU 1 op: Harjoittelu koululla 6+6 tuntia.
LÄÄKEHOITO 2 op: -
TYÖERGONOMIA 1op: -

Tentit ja muut määräajat

HOITOTYÖ JA ENSIAPU 1 op: -
LÄÄKEHOITO 2 op:
Tentti suoritetaan verkkotenttinä. Sinulla on kolme suoritus kertaa eli jos epäonnistut voit halutessasi uusia verkkotentin kaksi kertaa.
TYÖERGONOMIA 1op: -

Kansainvälinen yhteistyö

HOITOTYÖ JA ENSIAPU 1 op: -
LÄÄKEHOITO 2 op: -
TYÖERGONOMIA 1op: -

Opiskelijan työmäärä

Infotunti 1 h.
HOITOTYÖ JA ENSIAPU 2 op = 54 tuntia:
Harjoitustunnit hoitotyöstä 6 h ja ensiavusta 6. Itsenäinen opiskelu 42 tuntia on varattu materiaalin lukemiseen ja ennakkotehtävien tekemiseen.
LÄÄKEHOITO 2 op = 54 tuntia:
Verkko-opiskelu 45 h ja lääkelaskennan työpajat (vapaaehtoiset) 6 h, verkkotentti lääkehoidon perusteista 1 h, verkkotentti tavallisimmista lääkeaineista 1 h ja lääkelaskennan verkkotentti 1 h.
TYÖERGONOMIA 1op:
Työpajatyöskentely 6h, verkko-opiskelu + itsenäinen opiskelu 20h, verkkotentti 1h.

Lisätietoja opiskelijoille

HOITOTYÖ JA ENSIAPU:
katja.villikka@xamk.fi
LÄÄKEHOITO:
katja.villikka@xamk.fi
TYÖERGONOMIA 1op:
satu.sallila@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

HOITOTYÖ JA ENSIAPU 1 op:
Ennakkotehtävien tekeminen ja palauttaminen sekä osallistuminen ja aktiivisuus harjoitustunneilla.
LÄÄKEHOITO 2 op:
Verkkotenttien suorittaminen hyväksytysti ja lääkelaskujen suorittaminen oikein (100 %).
TYÖERGONOMIA 1op:
Aktiivisuus työpajatyöskentelyssä, hyväksytysti suoritetut verkkotehtävä & -tentti.

Hylätty (0)

Et ole osallistunut harjoitustunneille, lääkehoidon tentiti on hylätty ja/tai et ole palauttanut hoitotyön tehtäviä tai ne ovat liian suppeita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Olet osallistunut kaikille harjoitustunneille. Lääkehoidon osaaminen on melko niukkaa ja osaat vain osan perusasioista. Hoitotyön tehtävät ovat vain osittain oikein tai niistä puuttuu osa tehtävistä tai vastaukset jäävät liian suppeiksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Olet osallistunut kaikille harjoitustunneille. Lääkehoidon osaaminen on melko hyvää ja osaat perusasiat hyvin, mutta tiedon hyödyntäminen ja soveltaminen on vielä puutteellista. Hoitotyön tehtävät ovat oikein ja niissä olevat vastaukset kuvastavat perusasioiden hyvää hallintaa ja vastaukset ovat riittävän monipuolisia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Olet osallistunut kaikille harjoitustunneille. Lääkehoidon osaaminen on hyvää ja osaat perusasioiden lisäksi myös hyödyntää ja soveltaa oppimaasi. Hoitotyön tehtävät ovat oikein ja niissä olevat vastaukset kuvastavat monipuolista perusasioiden hallintaa ja kykyä soveltaa tietoa sosionomin työssä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.