Siirry suoraan sisältöön

Tekniikan alan kemian tehovalmennusLaajuus (3 op)

Tunnus: VV00DE91

Laajuus

3 op

Vastuuhenkilö

 • Anne Gango

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun kemian opinnoissa tarvittavan tason.

Sisältö

Kemian perusteet mm. atomien rakenne ja elektroniverho, jaksollinen järjestelmä, alkuaineiden kemialliset merkit ja molekyylikaavojen kirjoittaminen, keskeiset kemialliset käsitteet ja yksiköt: esim. mooli, moolimassa, ainemäärä ja pitoisuus

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Marjatta Lehesvaara
Vastuuhenkilö

Marjatta Lehesvaara

Opiskelijaryhmät
 • YTMI23KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun kemian opinnoissa tarvittavan tason.

Sisältö

Kemian perusteet mm. atomien rakenne ja elektroniverho, jaksollinen järjestelmä, alkuaineiden kemialliset merkit ja molekyylikaavojen kirjoittaminen, keskeiset kemialliset käsitteet ja yksiköt: esim. mooli, moolimassa, ainemäärä ja pitoisuus

Opiskelumateriaali

Lukion kemian oppikirjat esim. Mooli-kirjasarja, sähköisesti jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Opintojakso koosttu luennoista, laskuharjotuksista sekä itsenäisesti että tunnilla tehtävistä tehtävistä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: sopiin nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja.

TKI ja työelämäyhteistyö

Käydään läpi työelämälähtöisiä esimerkkejä

Tentit ja muut määräajat

Tentti opintojakson lopuksi

Opiskelijan työmäärä

noin 80 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tenttiin. Läpäisyvaatimuksena noin 50 % maksimipisteistä.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

13.01.2023 - 25.02.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Vilve
Vastuuhenkilö

Miia Vilve

Opiskelijaryhmät
 • BISA23KM
  Biotuotetekniikka, monimuotototeutus
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun kemian opinnoissa tarvittavan tason.

Sisältö

Kemian perusteet mm. atomien rakenne ja elektroniverho, jaksollinen järjestelmä, alkuaineiden kemialliset merkit ja molekyylikaavojen kirjoittaminen, keskeiset kemialliset käsitteet ja yksiköt: esim. mooli, moolimassa, ainemäärä ja pitoisuus

Opiskelumateriaali

Kemian perusteita käsittelevät oppikirjat, esim. lukion kemian oppikirjat ja sähköisesti jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja.
Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 3 opintopistettä eli 81 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Anne Gango
Vastuuhenkilö

Anne Gango

Opiskelijaryhmät
 • ENKT22SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun kemian opinnoissa tarvittavan tason.

Sisältö

Kemian perusteet mm. atomien rakenne ja elektroniverho, jaksollinen järjestelmä, alkuaineiden kemialliset merkit ja molekyylikaavojen kirjoittaminen, keskeiset kemialliset käsitteet ja yksiköt: esim. mooli, moolimassa, ainemäärä ja pitoisuus

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Lopputentti.

Työhön integroidussa väylässä
Lopputentti.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
Voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Lopputentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritettu tentti.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Marjatta Lehesvaara
Vastuuhenkilö

Marjatta Lehesvaara

Opiskelijaryhmät
 • YTMI22SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun kemian opinnoissa tarvittavan tason.

Sisältö

Kemian perusteet mm. atomien rakenne ja elektroniverho, jaksollinen järjestelmä, alkuaineiden kemialliset merkit ja molekyylikaavojen kirjoittaminen, keskeiset kemialliset käsitteet ja yksiköt: esim. mooli, moolimassa, ainemäärä ja pitoisuus

Opiskelumateriaali

Kemian perusteita käsittelevät oppikirjat esim. lukion Mooli-kirjasarja ja sähköisesti jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu teoriatunneista, harjoituksista ja itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.


Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sopii nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja.

TKI ja työelämäyhteistyö

ei yhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Alkutasotesti opintojakson alkaessa
Tentti opintojakson lopuksi.

Opiskelijan työmäärä

Noin 80 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentin suorittaminen hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

31.01.2022 - 30.04.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Liisi Rajala
Vastuuhenkilö

Liisi Rajala

Opiskelijaryhmät
 • YTMI22KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun kemian opinnoissa tarvittavan tason.

Sisältö

Kemian perusteet mm. atomien rakenne ja elektroniverho, jaksollinen järjestelmä, alkuaineiden kemialliset merkit ja molekyylikaavojen kirjoittaminen, keskeiset kemialliset käsitteet ja yksiköt: esim. mooli, moolimassa, ainemäärä ja pitoisuus

Opiskelumateriaali

Kemian perusteita käsittelevät oppikirjat esim. lukion Mooli-kirjasarja ja sähköisesti jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu teoriatunneista, harjoituksista ja itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.


Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sopii nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja.

TKI ja työelämäyhteistyö

ei yhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Alkutasotesti 1. oppitunnilla.
Viikottaisten tehtävien palautuspäivämäärät ilmoitetaan Learnissä.

Opiskelijan työmäärä

Noin 80 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo opetuksessa sekä viikottaisten tehtävien tekeminen ja palauttaminen sovitun aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 29.04.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Energiatekniikan koulutus
Opettaja
 • Anne Gango
Vastuuhenkilö

Anne Gango

Opiskelijaryhmät
 • ENKT21SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun kemian opinnoissa tarvittavan tason.

Sisältö

Kemian perusteet mm. atomien rakenne ja elektroniverho, jaksollinen järjestelmä, alkuaineiden kemialliset merkit ja molekyylikaavojen kirjoittaminen, keskeiset kemialliset käsitteet ja yksiköt: esim. mooli, moolimassa, ainemäärä ja pitoisuus

Opiskelumateriaali

Learnista löytyvät materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Luennot ja tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Tentin ajankohta Learnissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritettu tentti.

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Anne Gango
Vastuuhenkilö

Anne Gango

Opiskelijaryhmät
 • ENKT21KM
  Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun kemian opinnoissa tarvittavan tason.

Sisältö

Kemian perusteet mm. atomien rakenne ja elektroniverho, jaksollinen järjestelmä, alkuaineiden kemialliset merkit ja molekyylikaavojen kirjoittaminen, keskeiset kemialliset käsitteet ja yksiköt: esim. mooli, moolimassa, ainemäärä ja pitoisuus

Opiskelumateriaali

Materiaali Learnissa.

Tentit ja muut määräajat

Tentti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritettu tentti.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 22.10.2021

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Vilve
Vastuuhenkilö

Miia Vilve

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022
 • BISA21SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun kemian opinnoissa tarvittavan tason.

Sisältö

Kemian perusteet mm. atomien rakenne ja elektroniverho, jaksollinen järjestelmä, alkuaineiden kemialliset merkit ja molekyylikaavojen kirjoittaminen, keskeiset kemialliset käsitteet ja yksiköt: esim. mooli, moolimassa, ainemäärä ja pitoisuus

Opiskelumateriaali

Kurssin Learn-sivulla tarjottu materiaali. Lisäksi esim. lukion kemian kirjat.

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja.
Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät.

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 3 opintopistettä eli 81 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

26.08.2021 - 17.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Marjatta Lehesvaara
Vastuuhenkilö

Marjatta Lehesvaara

Opiskelijaryhmät
 • YTMI21SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun kemian opinnoissa tarvittavan tason.

Sisältö

Kemian perusteet mm. atomien rakenne ja elektroniverho, jaksollinen järjestelmä, alkuaineiden kemialliset merkit ja molekyylikaavojen kirjoittaminen, keskeiset kemialliset käsitteet ja yksiköt: esim. mooli, moolimassa, ainemäärä ja pitoisuus

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa ilmoitettava ja Learn-alustalla jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: opintojakso koostuu luennoista ja itsenäisesti suoritettavista tehtävistä sekä tentistä.

Työhön integroitu oppimisväylä: opiskelija voi osoittaa tentillä hallitsevansa opintojaksolla käsiteltävät asiat.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kemian teorian soveltaminen käytäntöön esimerkkien avulla

Tentit ja muut määräajat

Tentti opintojakson päättyessä.

Opiskelijan työmäärä

Luennot 18h, tentti 2h ja opiskelijan itsenäinen työskentely 61 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tenttiin, jossa läpäisyvaatimus noin 50 % maksimipisteistä.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 17.01.2021

Ajoitus

01.02.2021 - 30.04.2021

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Liisi Rajala
Vastuuhenkilö

Marjatta Lehesvaara

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021
 • YTMI21KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun kemian opinnoissa tarvittavan tason.

Sisältö

Kemian perusteet mm. atomien rakenne ja elektroniverho, jaksollinen järjestelmä, alkuaineiden kemialliset merkit ja molekyylikaavojen kirjoittaminen, keskeiset kemialliset käsitteet ja yksiköt: esim. mooli, moolimassa, ainemäärä ja pitoisuus

Opiskelumateriaali

Kemian perusteita käsittelevät oppikirjat esim. lukion Mooli-kirjasarja ja sähköisesti jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu teoriatunneista, harjoituksista ja itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.


Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sopii nopeuttajille, ei edeltävyysehtoja.

Tentit ja muut määräajat

Alkutasotesti 1. oppitunnilla.
Viikottaisten tehtävien palautuspäivämäärät ilmoitetaan Learnissä.

Opiskelijan työmäärä

Noin 80 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Alkutasotesti opintojakson ensimmäisellä kontaktikerralla.
75 % läsnäolo opetuksessa sekä viikottaisten tehtävien tekeminen ja palauttaminen sovitun aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

11.01.2021 - 30.04.2021

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Anne Gango
Vastuuhenkilö

Anne Gango

Opiskelijaryhmät
 • ENKT20SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun kemian opinnoissa tarvittavan tason.

Sisältö

Kemian perusteet mm. atomien rakenne ja elektroniverho, jaksollinen järjestelmä, alkuaineiden kemialliset merkit ja molekyylikaavojen kirjoittaminen, keskeiset kemialliset käsitteet ja yksiköt: esim. mooli, moolimassa, ainemäärä ja pitoisuus

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot ja harjoitukset.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
N/A

Työhön integroitu oppimisväylä:
N/A

Tentit ja muut määräajat

Tentti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty tentti

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

04.01.2021 - 28.02.2021

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Vilve
Vastuuhenkilö

Miia Vilve

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021
 • BISA21KM
  Biotuotetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun kemian opinnoissa tarvittavan tason.

Sisältö

Kemian perusteet mm. atomien rakenne ja elektroniverho, jaksollinen järjestelmä, alkuaineiden kemialliset merkit ja molekyylikaavojen kirjoittaminen, keskeiset kemialliset käsitteet ja yksiköt: esim. mooli, moolimassa, ainemäärä ja pitoisuus

Opiskelumateriaali

Kemian perusteita käsittelevät oppikirjat, esim. lukion kemian oppikirjat (esim. Mooli-kirjasarja) ja sähköisesti jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja.
Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

24.08.2020 - 16.10.2020

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Vilve
Vastuuhenkilö

Miia Vilve

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021
 • BISA20SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun kemian opinnoissa tarvittavan tason.

Sisältö

Kemian perusteet mm. atomien rakenne ja elektroniverho, jaksollinen järjestelmä, alkuaineiden kemialliset merkit ja molekyylikaavojen kirjoittaminen, keskeiset kemialliset käsitteet ja yksiköt: esim. mooli, moolimassa, ainemäärä ja pitoisuus

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Teoriatunteja ja harjoitustehtäviä.

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä vastaa 3 opintopistettä eli 81 tuntia opiskelua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Marjatta Lehesvaara
Vastuuhenkilö

Marjatta Lehesvaara

Opiskelijaryhmät
 • YTMI20SM
  Ympäristöteknologia, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun kemian opinnoissa tarvittavan tason.

Sisältö

Kemian perusteet mm. atomien rakenne ja elektroniverho, jaksollinen järjestelmä, alkuaineiden kemialliset merkit ja molekyylikaavojen kirjoittaminen, keskeiset kemialliset käsitteet ja yksiköt: esim. mooli, moolimassa, ainemäärä ja pitoisuus

Aika ja paikka

Opiskelija voi osoittaa lähtötasotestillä hallitsevansa opintojaksoon sisältyvät kokonaisuudet.

Opiskelumateriaali

Kemian perusteita käsittelevät oppikirjat, esim. lukion kemian oppikirjat (esim. Mooli-kirjasarja) ja sähköisesti jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu teoriatunneista, harjoituksista ja itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelija voi osoittaa lähtötasotestillä hallitsevansa opintojaksoon sisältyvät kokonaisuudet.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso sisältää luentoja ja ohjattuja harjoituksia ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä yhteensä n. 80 h.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

a. osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
c. osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lähtötasotesti ennen opintojakson alkua tai tenttisuoritukset opintojakson aikana.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 26.04.2020

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ympäristöteknologian koulutus
Opettaja
 • Miia Vilve
Vastuuhenkilö

Miia Vilve

Opiskelijaryhmät
 • YTMI20KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulun kemian opinnoissa tarvittavan tason.

Sisältö

Kemian perusteet mm. atomien rakenne ja elektroniverho, jaksollinen järjestelmä, alkuaineiden kemialliset merkit ja molekyylikaavojen kirjoittaminen, keskeiset kemialliset käsitteet ja yksiköt: esim. mooli, moolimassa, ainemäärä ja pitoisuus

Opiskelumateriaali

Kemian perusteita käsittelevät oppikirjat, esim. lukion kemian oppikirjat (esim. Mooli-kirjasarja) ja sähköisesti jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja.
Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso sisältää luentoja ja ohjattuja harjoituksia 30 h ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä 50 h.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

a. osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
c. osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentti