Siirry suoraan sisältöön

KoristemaalausLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00DF52

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee koristemaalauksen historiaa ja osaa tunnistaa eriaikakausien tyylilajeja ja maalaustekniikoita.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa maalata yksinkertaisia koristemaalauksia ja osaa tarvittaessa rekonstruoida puuttuvia osia koristemaalaukseen.

Kurssilla tutustutaan koristemaalauksessa käytettyihin perinteisiin materiaaleihin ja tekniikoihin sekä sisätiloihin että kalusteisiin.
Kurssin tavoitteena on tehdä reproduktio vanhan mallin mukaan sekä oppia korjaamaan vanhoja koristemaalauksia.

Sisältö

Eri aikakausien koristemaalaustyylien ja –tekniikoiden tunnistaminen ja historian tuntemus.
Koristemaalauksen tekniikat ja materiaalit.
Koristemaalauksien kopiointi ja restaurointi.