Siirry suoraan sisältöön

Elektroniikka ja IoTLaajuus (5 op)

Tunnus: KT00DN45

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat ratkaista sähköisiin virtapiireihin liittyviä suureyhtälöitä.
Osaat mitoittaa elektroniikan peruskytkentöjä.
Osaat käyttää simulointiohjelmia virtapiirien toimintojen tarkastelussa.
Osaat tunnistaa elektroniikkalaitteiden komponentit, rakenneosat sekä niiden toimintaperiaatteet ja ohjaustavat.
Osaat käyttää mittalaitteita sähköisten virtapiirien perussuureiden mittaamiseen.

Sisältö

Miten virtapiirien suureyhtälöitä käsitellään ja ratkaistaan?
Mitkä ovat elektroniikan peruskomponentit?
Miten peruskytkentöjä mitoitetaan?
Miten simulointiohjelmia käytetään?
Mitkä ovat mittalaitteiden toimintaperiaatteet ja miten niillä mitataan virtapiirien perussuureita?

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kyberturvallisuuden koulutus
Opettaja
 • Kimmo Kääriäinen
 • Teemu Saarelainen
 • ITY Tietotekniikka_Kotka
Vastuuhenkilö

Kimmo Kääriäinen

Opiskelijaryhmät
 • KTKT22SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat ratkaista sähköisiin virtapiireihin liittyviä suureyhtälöitä.
Osaat mitoittaa elektroniikan peruskytkentöjä.
Osaat käyttää simulointiohjelmia virtapiirien toimintojen tarkastelussa.
Osaat tunnistaa elektroniikkalaitteiden komponentit, rakenneosat sekä niiden toimintaperiaatteet ja ohjaustavat.
Osaat käyttää mittalaitteita sähköisten virtapiirien perussuureiden mittaamiseen.

Sisältö

Miten virtapiirien suureyhtälöitä käsitellään ja ratkaistaan?
Mitkä ovat elektroniikan peruskomponentit?
Miten peruskytkentöjä mitoitetaan?
Miten simulointiohjelmia käytetään?
Mitkä ovat mittalaitteiden toimintaperiaatteet ja miten niillä mitataan virtapiirien perussuureita?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit yms. sähköisessä oppimisympäristössä, www-lähteet ja referenssit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritustavasta sovittava ennen opintojakson alkua. Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Suoritustavasta sovittava ennen opintojakson alkua. Verkkototeutus - Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Tentit ja muut määräajat

Opiskelijan työmäärä on 135 h, josta n. 55 h on työjärjestyksen mukaisesti luentoja ja ryhmätyöskentelyä opettajan ohjauksessa sekä n. 80 h itsenäisesti työstettäviä kotitehtäviä ja harjoitustöitä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävien teko, harjoitustyöt. Mahdollinen koe tai tentti.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

01.01.2022 - 02.05.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Kyberturvallisuuden koulutus
Opettaja
 • Kimmo Kääriäinen
 • Teemu Saarelainen
 • Jaakko Nurmi
Vastuuhenkilö

Kimmo Kääriäinen

Opiskelijaryhmät
 • KTKT21SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat ratkaista sähköisiin virtapiireihin liittyviä suureyhtälöitä.
Osaat mitoittaa elektroniikan peruskytkentöjä.
Osaat käyttää simulointiohjelmia virtapiirien toimintojen tarkastelussa.
Osaat tunnistaa elektroniikkalaitteiden komponentit, rakenneosat sekä niiden toimintaperiaatteet ja ohjaustavat.
Osaat käyttää mittalaitteita sähköisten virtapiirien perussuureiden mittaamiseen.

Sisältö

Miten virtapiirien suureyhtälöitä käsitellään ja ratkaistaan?
Mitkä ovat elektroniikan peruskomponentit?
Miten peruskytkentöjä mitoitetaan?
Miten simulointiohjelmia käytetään?
Mitkä ovat mittalaitteiden toimintaperiaatteet ja miten niillä mitataan virtapiirien perussuureita?

Opiskelumateriaali

Luentokalvot, www-lähteet ja muu sähköinen materiaali, datalehdet, ohjeet.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135h, josta lähiopetusta 14 x 5h. Itsenäistä työtä (itseopiskelu, harjoitustehtävät ja -työt) noin 65h.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kyberturvallisuuden koulutus
Opettaja
 • Teemu Saarelainen
Vastuuhenkilö

Teemu Saarelainen

Opiskelijaryhmät
 • KTKT20SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat ratkaista sähköisiin virtapiireihin liittyviä suureyhtälöitä.
Osaat mitoittaa elektroniikan peruskytkentöjä.
Osaat käyttää simulointiohjelmia virtapiirien toimintojen tarkastelussa.
Osaat tunnistaa elektroniikkalaitteiden komponentit, rakenneosat sekä niiden toimintaperiaatteet ja ohjaustavat.
Osaat käyttää mittalaitteita sähköisten virtapiirien perussuureiden mittaamiseen.

Sisältö

Miten virtapiirien suureyhtälöitä käsitellään ja ratkaistaan?
Mitkä ovat elektroniikan peruskomponentit?
Miten peruskytkentöjä mitoitetaan?
Miten simulointiohjelmia käytetään?
Mitkä ovat mittalaitteiden toimintaperiaatteet ja miten niillä mitataan virtapiirien perussuureita?

Opiskelumateriaali

Luentokalvot, www-lähteet ja muu sähköinen materiaali, datalehdet, ohjeet.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135h, josta lähiopetusta 14 x 5h. Itsenäistä työtä (itseopiskelu, harjoitustehtävät ja -työt) noin 65h.

Arviointiasteikko

1-5