Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvointiteknologiset palvelutLaajuus (5 op)

Tunnus: MO00AE69

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

- Ymmärrät miten asiakaslähtöisiä, teknologiaa hyödyntäviä hyvinvointipalveluita suunnitellaan ja toteutetaan.
- Osaat arvioida teknologian hyödynnettävyyttä ja käytettävyyttä hyvinvointipalveluissa.
- Tunnet hyvinvointiteknologisten palveluiden viranomaisvaatimuksia ja standardeja

Sisältö

Mitä asiakaslähtöisiä (käyttäjien tarpeisiin perustuvia) teknologiaa hyödyntäviä hyvinvointipalveluja omalla osaamisalueellasi tarvitaan?
Miten arvioin hyvinvointiteknologisten ratkaisujen käyttäjälähtöisyyttä, toimivuutta ja käytettävyyttä?
Millaisia viranomais- ja eettisiä vaatimuksia omalla osaamisalueellasi on hyvinvointiteknologisille ratkaisuille?
Miten osallistan oman osaamisalueeni asiakkaat käyttäjälähtöisten teknologiaa hyödyntävien hyvinvointipalvelujen kehittämiseen?
Mikä on teknologisen ratkaisun asema ja rooli käyttäjän hyvinvointia tukevassa ja edistävässä palveluprosessissa? (vrt. toimivat palveluketjut)

Oppimateriaalit

Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena
Hyvinvointiteknologian työkalut

Lisätiedot

verkko-opinnot