Siirry suoraan sisältöön

Finnish for BeginnersLaajuus (5 op)

Tunnus: 888800114

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ilmaista itseään suomeksi yksinkertaisissa tilanteissa. Opiskelija hallitsee yksinkertaiset fraasit, väite- ja kysymyslauseet sekä perussanastoa. Opiskelija on tutustunut keskeisimpiin kieliopin ilmiöihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa taitojaan todellisissa tilanteissa pääasiassa suullisesti mutta myös kirjallisesti. Opiskelija pystyy kasvattamaan sanavarastoaan ja kielitietoaan erilaisia lähteitä hyödyntämällä, myös itsenäisesti. Ydinosaamiseen sisältyvät kansainvälisyysosaaminen ja kansainvälistymisosaaminen.

After the completion of the course, the student will be able to communicate in Finnish in some basic everyday situations. The student can use simple phrases, express statements and ask questions and knows basic vocabulary. The student is familiar with some key features of the Finnish grammar. After the completion of the course, the student can apply his/her skills in practice, mainly orally but also in writing. The student is able to independently expand his/her vocabulary resources and improve his/her Finnish skills using different sources. Core competences include those required for international interaction and operation.

Sisältö

suomen kielen erityispiirteet: aakkoset ja ääntäminen, tervehdykset, tutustuminen ja esittäytyminen, tavallisimpien arkitilanteiden sanasto, verbityypit 1-5, verbien persoonapäätteet, persoonapronominit ja omistusliitteet, numerot 1-100, yksikön partitiivi, viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat, tavallisimmat adjetiivit, kongruenssi

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

14.09.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kotka

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Tarja Isokääntä
Vastuuhenkilö

Tarja Isokääntä

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021
 • MRMI20SD
  Double Degree Matkailu- ja palveluliiketoiminta
 • LLKT20SD
  Double Degree in Business Logistics
 • LOKT20SD
  Double Degree in Logistics Engineering

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ilmaista itseään suomeksi yksinkertaisissa tilanteissa. Opiskelija hallitsee yksinkertaiset fraasit, väite- ja kysymyslauseet sekä perussanastoa. Opiskelija on tutustunut keskeisimpiin kieliopin ilmiöihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa taitojaan todellisissa tilanteissa pääasiassa suullisesti mutta myös kirjallisesti. Opiskelija pystyy kasvattamaan sanavarastoaan ja kielitietoaan erilaisia lähteitä hyödyntämällä, myös itsenäisesti. Ydinosaamiseen sisältyvät kansainvälisyysosaaminen ja kansainvälistymisosaaminen.

After the completion of the course, the student will be able to communicate in Finnish in some basic everyday situations. The student can use simple phrases, express statements and ask questions and knows basic vocabulary. The student is familiar with some key features of the Finnish grammar. After the completion of the course, the student can apply his/her skills in practice, mainly orally but also in writing. The student is able to independently expand his/her vocabulary resources and improve his/her Finnish skills using different sources. Core competences include those required for international interaction and operation.

Sisältö

suomen kielen erityispiirteet: aakkoset ja ääntäminen, tervehdykset, tutustuminen ja esittäytyminen, tavallisimpien arkitilanteiden sanasto, verbityypit 1-5, verbien persoonapäätteet, persoonapronominit ja omistusliitteet, numerot 1-100, yksikön partitiivi, viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat, tavallisimmat adjetiivit, kongruenssi

Aika ja paikka

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aikaisemmin hankittua osaamista suomen kielessä.
Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan itsenäisinä verkko-opintoina.
Opiskelijan täytyy itse määrittää oma viikottainen työmääränsä sen mukaan, missä ajassa hän haluaa opintojakson suorittaa.

Opiskelumateriaali

A Taste of Finnish. 2015. Helsingin yliopisto. Saatavissa: http://tasteoffinnish.fi/. Lisäksi muu materiaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aikaisemmin hankittua osaamista suomen kielessä.
Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan itsenäisinä verkko-opintoina.
Opiskelijan täytyy itse määrittää oma viikottainen työmääränsä sen mukaan, missä ajassa hän haluaa opintojakson suorittaa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan tapauskohtaisesti opiskelijan aloitteesta.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aikaisemmin hankittua osaamista suomen kielessä.
Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan itsenäisinä verkko-opintoina.
Opiskelijan täytyy itse määrittää oma viikottainen työmääränsä sen mukaan, missä ajassa hän haluaa opintojakson suorittaa.

Tentit ja muut määräajat

Opettaja ilmoittaa käytettävissä olevat tenttipäivät.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Vaatii hyviä itsenäisen opiskelun taitoja, koska opettajan reaaliaikainen osallistuminen on vähäistä. Edellyttää riittävää englannin kielen taitoa ja tietoteknistä osaamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja tehtävät, arviointi asteikolla 1-5.

Ilmoittautumisaika

16.03.2020 - 27.03.2020

Ajoitus

04.05.2020 - 31.07.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kotka

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Tarja Isokääntä
Vastuuhenkilö

Tarja Isokääntä

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ilmaista itseään suomeksi yksinkertaisissa tilanteissa. Opiskelija hallitsee yksinkertaiset fraasit, väite- ja kysymyslauseet sekä perussanastoa. Opiskelija on tutustunut keskeisimpiin kieliopin ilmiöihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa taitojaan todellisissa tilanteissa pääasiassa suullisesti mutta myös kirjallisesti. Opiskelija pystyy kasvattamaan sanavarastoaan ja kielitietoaan erilaisia lähteitä hyödyntämällä, myös itsenäisesti. Ydinosaamiseen sisältyvät kansainvälisyysosaaminen ja kansainvälistymisosaaminen.

After the completion of the course, the student will be able to communicate in Finnish in some basic everyday situations. The student can use simple phrases, express statements and ask questions and knows basic vocabulary. The student is familiar with some key features of the Finnish grammar. After the completion of the course, the student can apply his/her skills in practice, mainly orally but also in writing. The student is able to independently expand his/her vocabulary resources and improve his/her Finnish skills using different sources. Core competences include those required for international interaction and operation.

Sisältö

suomen kielen erityispiirteet: aakkoset ja ääntäminen, tervehdykset, tutustuminen ja esittäytyminen, tavallisimpien arkitilanteiden sanasto, verbityypit 1-5, verbien persoonapäätteet, persoonapronominit ja omistusliitteet, numerot 1-100, yksikön partitiivi, viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat, tavallisimmat adjetiivit, kongruenssi

Aika ja paikka

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aikaisemmin hankittua osaamista suomen kielessä.
Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan itsenäisinä verkko-opintoina.
Opiskelijan täytyy itse määrittää oma viikottainen työmääränsä sen mukaan, missä ajassa hän haluaa opintojakson suorittaa.

Opiskelumateriaali

A Taste of Finnish. 2015. Helsingin yliopisto. Saatavissa: http://tasteoffinnish.fi/. Lisäksi muu materiaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aikaisemmin hankittua osaamista suomen kielessä.
Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan itsenäisinä verkko-opintoina.
Opiskelijan täytyy itse määrittää oma viikottainen työmääränsä sen mukaan, missä ajassa hän haluaa opintojakson suorittaa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan tapauskohtaisesti opiskelijan aloitteesta.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aikaisemmin hankittua osaamista suomen kielessä.
Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan itsenäisinä verkko-opintoina.
Opiskelijan täytyy itse määrittää oma viikottainen työmääränsä sen mukaan, missä ajassa hän haluaa opintojakson suorittaa.

Tentit ja muut määräajat

Opettaja ilmoittaa käytettävissä olevat tenttipäivät.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Vaatii hyviä itsenäisen opiskelun taitoja, koska opettajan reaaliaikainen osallistuminen on vähäistä. Edellyttää riittävää englannin kielen taitoa ja tietoteknistä osaamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja tehtävät, arviointi asteikolla 1-5.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 30.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kotka

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Tarja Isokääntä
 • Anna-Liisa Luova
Vastuuhenkilö

Tarja Isokääntä

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ilmaista itseään suomeksi yksinkertaisissa tilanteissa. Opiskelija hallitsee yksinkertaiset fraasit, väite- ja kysymyslauseet sekä perussanastoa. Opiskelija on tutustunut keskeisimpiin kieliopin ilmiöihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa taitojaan todellisissa tilanteissa pääasiassa suullisesti mutta myös kirjallisesti. Opiskelija pystyy kasvattamaan sanavarastoaan ja kielitietoaan erilaisia lähteitä hyödyntämällä, myös itsenäisesti. Ydinosaamiseen sisältyvät kansainvälisyysosaaminen ja kansainvälistymisosaaminen.

After the completion of the course, the student will be able to communicate in Finnish in some basic everyday situations. The student can use simple phrases, express statements and ask questions and knows basic vocabulary. The student is familiar with some key features of the Finnish grammar. After the completion of the course, the student can apply his/her skills in practice, mainly orally but also in writing. The student is able to independently expand his/her vocabulary resources and improve his/her Finnish skills using different sources. Core competences include those required for international interaction and operation.

Sisältö

suomen kielen erityispiirteet: aakkoset ja ääntäminen, tervehdykset, tutustuminen ja esittäytyminen, tavallisimpien arkitilanteiden sanasto, verbityypit 1-5, verbien persoonapäätteet, persoonapronominit ja omistusliitteet, numerot 1-100, yksikön partitiivi, viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat, tavallisimmat adjetiivit, kongruenssi

Aika ja paikka

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aikaisemmin hankittua osaamista suomen kielessä.
Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan itsenäisinä verkko-opintoina.
Opiskelijan täytyy itse määrittää oma viikottainen työmääränsä sen mukaan, missä ajassa hän haluaa opintojakson suorittaa.

Opiskelumateriaali

A Taste of Finnish. 2015. Helsingin yliopisto. Saatavissa: http://tasteoffinnish.fi/. Lisäksi muu materiaali Moodlessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aikaisemmin hankittua osaamista suomen kielessä.
Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan itsenäisinä verkko-opintoina.
Opiskelijan täytyy itse määrittää oma viikottainen työmääränsä sen mukaan, missä ajassa hän haluaa opintojakson suorittaa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan tapauskohtaisesti opiskelijan aloitteesta.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aikaisemmin hankittua osaamista suomen kielessä.
Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan itsenäisinä verkko-opintoina.
Opiskelijan täytyy itse määrittää oma viikottainen työmääränsä sen mukaan, missä ajassa hän haluaa opintojakson suorittaa.

Tentit ja muut määräajat

Opettaja ilmoittaa käytettävissä olevat tenttipäivät.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Vaatii hyviä itsenäisen opiskelun taitoja, koska opettajan reaaliaikainen osallistuminen on vähäistä. Edellyttää riittävää englannin kielen taitoa ja tietoteknistä osaamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja tehtävät, arviointi asteikolla 1-5.