Siirry suoraan sisältöön

Espanja 1Laajuus (5 op)

Tunnus: VV00CX03

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti arkielämän asioimistilanteissa.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.
Hallitset kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmän.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• osaat tervehtiä, esitellä itsesi, hyvästellä ja pyytää anteeksi
• osaat tiedustella ja kertoa kuulumisia ja kysyä vointia
• osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä, ammateista ja työstä
• osaat kertoa perheestä, asumisesta ja kotikaupungista
• hallitset numerot, kellonajat, päivät, kuukaudet ja vuodenajat
• osaat tehdä ostoksia sekä tilata ruokaa ja juomaa
• osaat kertoa kohdemaista

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka espanjankielisessä kulttuurissa viestitään?

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

20.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Elsa Peltoranta
 • Päivi Korhonen
Vastuuhenkilö

Päivi Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti arkielämän asioimistilanteissa.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.
Hallitset kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmän.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• osaat tervehtiä, esitellä itsesi, hyvästellä ja pyytää anteeksi
• osaat tiedustella ja kertoa kuulumisia ja kysyä vointia
• osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä, ammateista ja työstä
• osaat kertoa perheestä, asumisesta ja kotikaupungista
• hallitset numerot, kellonajat, päivät, kuukaudet ja vuodenajat
• osaat tehdä ostoksia sekä tilata ruokaa ja juomaa
• osaat kertoa kohdemaista

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka espanjankielisessä kulttuurissa viestitään?

Aika ja paikka

Ota yhteys opintovastaavaasi.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ajoitus: keskiviikkoisin kl. 16-17.30 (harjoitustunti)
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota yhteys opettajaan ja opintovastaavaan.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

135h (5 x 27 t. opiskelijan itsenäistä työtä)

Toteutuksen osien kuvaus

Sisällön suuret linjat:
Osaat käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Ymmärrät arkikielistä puhetta ja tekstejä tutuista aiheista.

Lisätietoja opiskelijoille

Aisaisempi osaaminen: ei vaadita, sillä opintojakso on suunnattu vasta-alkajille.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. Learn- tentti verkossa (arviointi 1-5)
2. Suullinen koe (arviointi 1-5)
3. määräaikaan mennessä palautetut tehtävät (Hyväksytty-hylätty)
4. aktiivinen osallistuminen verkossa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
a. käyttää perussanastoa.
b. hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina.
c. toimia arkielämän viestintätilanteissa.
d. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Elina Halonen
Vastuuhenkilö

Elina Halonen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022
Koulutusryhmat
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti arkielämän asioimistilanteissa.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.
Hallitset kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmän.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• osaat tervehtiä, esitellä itsesi, hyvästellä ja pyytää anteeksi
• osaat tiedustella ja kertoa kuulumisia ja kysyä vointia
• osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä, ammateista ja työstä
• osaat kertoa perheestä, asumisesta ja kotikaupungista
• hallitset numerot, kellonajat, päivät, kuukaudet ja vuodenajat
• osaat tehdä ostoksia sekä tilata ruokaa ja juomaa
• osaat kertoa kohdemaista

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka espanjankielisessä kulttuurissa viestitään?

Aika ja paikka

Ota yhteys opintovastaavaasi.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ajoitus: tiistaisin klo 16.30 - 18 ja torstaisin klo 8.15 - 9.45. Tämä on verkkototeutus (eKampus), jossa on aikataulutettuja verkkotapaamisia.
Opetus lukujärjestyksen mukaisesti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota yhteys opettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opintovastaavaasi.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
a. käyttää perussanastoa.
b. hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina.
c. toimia arkielämän viestintätilanteissa.
d. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

21.09.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kotka

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Elina Halonen
Vastuuhenkilö

Elina Halonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti arkielämän asioimistilanteissa.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.
Hallitset kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmän.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• osaat tervehtiä, esitellä itsesi, hyvästellä ja pyytää anteeksi
• osaat tiedustella ja kertoa kuulumisia ja kysyä vointia
• osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä, ammateista ja työstä
• osaat kertoa perheestä, asumisesta ja kotikaupungista
• hallitset numerot, kellonajat, päivät, kuukaudet ja vuodenajat
• osaat tehdä ostoksia sekä tilata ruokaa ja juomaa
• osaat kertoa kohdemaista

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka espanjankielisessä kulttuurissa viestitään?

Aika ja paikka

Ota yhteys opintovastaavaasi.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ajoitus: tiistaisin klo 16.30 - 18 ja torstaisin klo 8.15 - 9.45. Tämä on verkkototeutus (eKampus), jossa on aikataulutettuja verkkotapaamisia.
Opetus lukujärjestyksen mukaisesti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota yhteys opettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opintovastaavaasi.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
a. käyttää perussanastoa.
b. hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina.
c. toimia arkielämän viestintätilanteissa.
d. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

21.09.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kotka

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Elina Halonen
Vastuuhenkilö

Elina Halonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti arkielämän asioimistilanteissa.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.
Hallitset kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmän.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• osaat tervehtiä, esitellä itsesi, hyvästellä ja pyytää anteeksi
• osaat tiedustella ja kertoa kuulumisia ja kysyä vointia
• osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä, ammateista ja työstä
• osaat kertoa perheestä, asumisesta ja kotikaupungista
• hallitset numerot, kellonajat, päivät, kuukaudet ja vuodenajat
• osaat tehdä ostoksia sekä tilata ruokaa ja juomaa
• osaat kertoa kohdemaista

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka espanjankielisessä kulttuurissa viestitään?

Aika ja paikka

Ota yhteys opintovastaavaasi.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ajoitus: kieliaikoina tiistaisin klo 14.30-16.00 ja torstaisin klo 14.30-16. Tämä on lähitoteutus Mikkelin kampuksella.
Opetus lukujärjestyksen mukaisesti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota yhteys opettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opintovastaavaasi.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
a. käyttää perussanastoa.
b. hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina.
c. toimia arkielämän viestintätilanteissa.
d. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 30.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Päivi Korhonen
Vastuuhenkilö

Päivi Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti arkielämän asioimistilanteissa.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.
Hallitset kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmän.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• osaat tervehtiä, esitellä itsesi, hyvästellä ja pyytää anteeksi
• osaat tiedustella ja kertoa kuulumisia ja kysyä vointia
• osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä, ammateista ja työstä
• osaat kertoa perheestä, asumisesta ja kotikaupungista
• hallitset numerot, kellonajat, päivät, kuukaudet ja vuodenajat
• osaat tehdä ostoksia sekä tilata ruokaa ja juomaa
• osaat kertoa kohdemaista

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka espanjankielisessä kulttuurissa viestitään?

Aika ja paikka

Ota yhteys opintovastaavaasi.

Opiskelumateriaali

Buenas Migas 1 (Otava) + räätälöity verkko-opiskelu ohjatusti.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota yhteys opettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opintovastaavaasi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus ja ohjaus ja lisätietoja:
paivi.korhonen@xamk.fi

Verkko-opetus + AC-klinikkatunti kerran viikossa suullisen kielitaidon harjoittamiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
a. käyttää perussanastoa.
b. hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina.
c. toimia arkielämän viestintätilanteissa.
d. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 30.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Päivi Korhonen
Vastuuhenkilö

Päivi Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti arkielämän asioimistilanteissa.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.
Hallitset kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmän.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• osaat tervehtiä, esitellä itsesi, hyvästellä ja pyytää anteeksi
• osaat tiedustella ja kertoa kuulumisia ja kysyä vointia
• osaat antaa yksinkertaista tietoa henkilöistä, ammateista ja työstä
• osaat kertoa perheestä, asumisesta ja kotikaupungista
• hallitset numerot, kellonajat, päivät, kuukaudet ja vuodenajat
• osaat tehdä ostoksia sekä tilata ruokaa ja juomaa
• osaat kertoa kohdemaista

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka espanjankielisessä kulttuurissa viestitään?

Aika ja paikka

Ota yhteys opintovastaavaasi.

Opiskelumateriaali

Buenas Migas 1 (Otava)
+ räätälöity verkko-opiskelu ohjatusti.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opetus
Ajoitus:
Opetus lukujärjestyksen mukaisesti kontaktiopetuksena Kouvolan kampuksella.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota yhteys opettajaan.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opintovastaavaasi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus ja ohjaus sekä lisätietoja:
Päivi Korhonen
paivi.korhonen@xamk.fi
Tämä on lähiopetus Kouvolan kampuksella. Opetus: ma 8.15–9.45

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
a. käyttää perussanastoa.
b. hahmottaa erilaisia viestintätilanteita kokonaisuuksina.
c. toimia arkielämän viestintätilanteissa.
d. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.