Siirry suoraan sisältöön

FarmakologiaLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00DC94

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

- Osaat käyttää asianmukaisesti keskeisiä farmakologian käsitteitä
- Osaat eri lääkeaineiden turvallisen käytön
- Osaat etsiä tietoa lääkeaineiden käyttöaiheista ja haittavaikutuksista

Sisältö

- Farmakologian peruskäsitteet
- Lääkehoitoon liittyvät tietokannat ja niiden käyttäminen
- Keskeisimpien sairauksien hoitoon liittyviä lääkeaineita

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Geronomikoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Sirpa Gardemeister
Vastuuhenkilö

Sirpa Gardemeister

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

- Osaat käyttää asianmukaisesti keskeisiä farmakologian käsitteitä
- Osaat eri lääkeaineiden turvallisen käytön
- Osaat etsiä tietoa lääkeaineiden käyttöaiheista ja haittavaikutuksista

Sisältö

- Farmakologian peruskäsitteet
- Lääkehoitoon liittyvät tietokannat ja niiden käyttäminen
- Keskeisimpien sairauksien hoitoon liittyviä lääkeaineita

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla annettu materiaali + Saano & Taam-Ukkonen, Lääkehoidon käsikirja, SanomaPro tai muu vastaava lääkehoidon oppikirja

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu täysin verkko-opintoina, eli kontaktiopetusta ei sisälly.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tentit on mahdollista uusia kahteen kertaan, jos tulos on hylätty. Uusinnoista voi sopia opettajan kanssa tarvittaessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia, eli 135 tuntia verkko-opintoja. Tehtävissä on ajastukset opintojakson etenemistä rytmittämässä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson materiaalit ilmoitetaan Learn - alustalla. Kirjoina voit hyödyntää AMK-tasolle suunnattuja lääkehoidon oppikirjoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Vaikka opintojakso on verkko-opintoja, kannattaa kalenteriin varata aikaa tehtävien tekemiseen, koska välitentit ovat aikataulutettuja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokonaisarviointi muodostuu tehtävistä ja välitenteistä tavoitteisiin peilaten. Arviointi tapahtuu skaalalla hyväksytty - täydennettävä - hylätty.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

31.01.2022 - 29.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Geronomikoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Sirpa Gardemeister
Vastuuhenkilö

Sirpa Gardemeister

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

- Osaat käyttää asianmukaisesti keskeisiä farmakologian käsitteitä
- Osaat eri lääkeaineiden turvallisen käytön
- Osaat etsiä tietoa lääkeaineiden käyttöaiheista ja haittavaikutuksista

Sisältö

- Farmakologian peruskäsitteet
- Lääkehoitoon liittyvät tietokannat ja niiden käyttäminen
- Keskeisimpien sairauksien hoitoon liittyviä lääkeaineita

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla annettu materiaali + Saano & Taam-Ukkonen, Lääkehoidon käsikirja, SanomaPro tai muu vastaava lääkehoidon oppikirja

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu täysin verkko-opintoina, eli kontaktiopetusta ei sisälly.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tentit on mahdollista uusia kahteen kertaan, jos tulos on hylätty. Uusinnoista voi sopia opettajan kanssa tarvittaessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia, eli 135 tuntia verkko-opintoja. Tehtävissä on ajastukset opintojakson etenemistä rytmittämässä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson materiaalit ilmoitetaan Learn - alustalla. Kirjoina voit hyödyntää AMK-tasolle suunnattuja lääkehoidon oppikirjoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Vaikka opintojakso on verkko-opintoja, kannattaa kalenteriin varata aikaa tehtävien tekemiseen, koska välitentit ovat aikataulutettuja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokonaisarviointi muodostuu tehtävistä ja välitenteistä tavoitteisiin peilaten. Arviointi tapahtuu skaalalla hyväksytty - täydennettävä - hylätty.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

18.01.2021 - 02.05.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Geronomikoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Sirpa Gardemeister
Vastuuhenkilö

Sirpa Gardemeister

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

- Osaat käyttää asianmukaisesti keskeisiä farmakologian käsitteitä
- Osaat eri lääkeaineiden turvallisen käytön
- Osaat etsiä tietoa lääkeaineiden käyttöaiheista ja haittavaikutuksista

Sisältö

- Farmakologian peruskäsitteet
- Lääkehoitoon liittyvät tietokannat ja niiden käyttäminen
- Keskeisimpien sairauksien hoitoon liittyviä lääkeaineita

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla annettu materiaali + Saano & Taam-Ukkonen, Lääkehoidon käsikirja, SanomaPro tai muu vastaava lääkehoidon oppikirja

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu täysin verkko-opintoina, eli kontaktiopetusta ei sisälly.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tentit on mahdollista uusia kahteen kertaan, jos tulos on hylätty. Uusinnoista voi sopia opettajan kanssa tarvittaessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia, eli 135 tuntia verkko-opintoja. Tehtävissä on ajastukset opintojakson etenemistä rytmittämässä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson materiaalit ilmoitetaan Learn - alustalla. Kirjoina voit hyödyntää AMK-tasolle suunnattuja lääkehoidon oppikirjoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Vaikka opintojakso on verkko-opintoja, kannattaa kalenteriin varata aikaa tehtävien tekemiseen, koska välitentit ovat aikataulutettuja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokonaisarviointi muodostuu tehtävistä ja välitenteistä tavoitteisiin peilaten. Arviointi tapahtuu skaalalla hyväksytty - täydennettävä - hylätty.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

20.01.2020 - 26.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Sirpa Gardemeister
Vastuuhenkilö

Sirpa Gardemeister

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

- Osaat käyttää asianmukaisesti keskeisiä farmakologian käsitteitä
- Osaat eri lääkeaineiden turvallisen käytön
- Osaat etsiä tietoa lääkeaineiden käyttöaiheista ja haittavaikutuksista

Sisältö

- Farmakologian peruskäsitteet
- Lääkehoitoon liittyvät tietokannat ja niiden käyttäminen
- Keskeisimpien sairauksien hoitoon liittyviä lääkeaineita

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu täysin verkko-opintoina, joita voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta opintojakson aukioloajan puitteissa. Tehtävät ovat ajastettuja.

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaalit ilmoitetaan Moodle - alustalla. Kirjoina voit hyödyntää AMK-tasolle suunnattuja lääkehoidon oppikirjoja sekä Pharmaca Fennicaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutuu täysin verkko-opintoina, eli kontaktiopetusta ei sisälly.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei mahdollinen tällä opintojaksolla.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso toteutuu täysin verkko-opintoina, joita voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta opintojakson aukioloajan puitteissa. Tehtävät ovat ajastettuja.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tentti on mahdollista uusia kahteen kertaan, jos tulos on hylätty. Uusinnoista voi sopia opettajan kanssa tarvittaessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia, eli 135 tuntia verkko-opintoja. Tehtävissä on ajastukset opintojakson etenemistä rytmittämässä.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin tiedoin.
Opiskelija osaa etsiä tietoa alan ajankohtaisista tietolähteistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Vaikka opintojakso on verkko-opintoja, kannattaa kalenteriin varata aikaa tehtävien tekemiseen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokonaisarviointi muodostuu tehtävänannon mukaisista tehtävistä ja lopputentistä, tavoitteisiin peilaten. Arviointi tapahtuu skaalalla hyväksytty (vähintään H3-taso) - täydennettävä - hylätty.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita, tai jättää suorituksen kesken.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

-osaat käyttää johdonmukaisesti keskeisiä farmakologian käsitteitä
-osaat etsiä ajantasaista tietoa farmakologiasta alan keskeisistä tietolähteistä