Siirry suoraan sisältöön

Tietoturva ja kyberhygieniaLaajuus (5 op)

Tunnus: PO00ED14

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää henkilökohtaisen kyberhygienian merkityksen yhteiskunnan kyberturvallisuuteen sekä yrityksen tietoturvaan.
Opiskelija tietää tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvän lainsäädännön.
Opiskelija tietää kyberturvallisuuden ja tietoturvallisuuden erot. Opiskelija osaa tunnistaa tietoturvariskejä sekä tehdä parannusehdotuksia niiden välttämiseksi.
Opiskelija osaa suojata oman toimintaansa kyberavaruudessa ja pienentää riskiä joutua hyökkäyksen kohteeksi yrityksen työntekijänä sekä yksityisenä henkilönä.
Opiskelija tuntee yleisimmät tietoturva kontrollit sekä teoriamallit suojausten rakentamiseksi
Opiskelija tuntee yhteiskunnalliselta ja organisaation kannalta merkityksen tietoturvan laadukkaalle toteutukselle

Sisältö

Tietoturvallisuuden peruskäsitteet
Tietoturvariskit
Tietoturvakontrollit
Tietoturvaan liittyvät lait, standardit ja sertifikaatit
Salausmenetelmät
Kriittinen infrastruktuuri
Hyökkäys ja manipulointi tekniikat

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Peliohjelmoinnin koulutus
Opettaja
 • Marko Oras
Vastuuhenkilö

Marko Oras

Opiskelijaryhmät
 • POKT21SP
  Peliohjelmointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää henkilökohtaisen kyberhygienian merkityksen yhteiskunnan kyberturvallisuuteen sekä yrityksen tietoturvaan.
Opiskelija tietää tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvän lainsäädännön.
Opiskelija tietää kyberturvallisuuden ja tietoturvallisuuden erot. Opiskelija osaa tunnistaa tietoturvariskejä sekä tehdä parannusehdotuksia niiden välttämiseksi.
Opiskelija osaa suojata oman toimintaansa kyberavaruudessa ja pienentää riskiä joutua hyökkäyksen kohteeksi yrityksen työntekijänä sekä yksityisenä henkilönä.
Opiskelija tuntee yleisimmät tietoturva kontrollit sekä teoriamallit suojausten rakentamiseksi
Opiskelija tuntee yhteiskunnalliselta ja organisaation kannalta merkityksen tietoturvan laadukkaalle toteutukselle

Sisältö

Tietoturvallisuuden peruskäsitteet
Tietoturvariskit
Tietoturvakontrollit
Tietoturvaan liittyvät lait, standardit ja sertifikaatit
Salausmenetelmät
Kriittinen infrastruktuuri
Hyökkäys ja manipulointi tekniikat

Opiskelumateriaali

Learnissä tarjottava STEKin tuottama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelijalla on kolme mahdollista opiskeluväylää kurssiin osallistumiselle:

Työviikkopohjainen väylä: Osallistut lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen. Opiskelu etenee ryhmän aikataulun mukaisesti ja itsenäisesti tehtävien harjoitustehtävien tahdissa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Opiskelet itsenäisesti ja suoritat vaadittavat oppimistehtävät. Ota yhteyttä vastaavaan opettajaan sopiaksesi kurssin toteutuksesta ja vaadittavista osaamisen näytöistä.

Työhön integroitu oppimisväylä: Opiskelet itsenäisesti ja suoritat vaadittavat oppimistehtävät työn ohella. Voit myös osoittaa vaaditun osaamisen työtehtävien ja aiemmin hankitun ammattitaidon osaamisen näytöllä. Ota yhteyttä vastaavaan opettajaan sopiaksesi kurssin toteutuksesta ja vaadittavista osaamisen näytöistä

TKI ja työelämäyhteistyö

STEK ja DVV

Tentit ja muut määräajat

Uusintasuoritukset sovitaan vastaavan opettajan kanssa. Tehtävien palautusajat on ennalta määrätty

Opiskelijan työmäärä

Vaaditun osaamistason saavuttaminen edellyttää arvioilta noin 135 tunnin työskentelyä mistä pieni osa on kontaktiopetusta ja loppuosa itsenäistä opiskelua, harjoituskokeita ja laboratorioharjoitteita.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö sekä jaksottaiset kotitehtävät

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

07.03.2022 - 30.04.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Peliohjelmoinnin koulutus
Opettaja
 • Marko Oras
Vastuuhenkilö

Marko Oras

Opiskelijaryhmät
 • POKT20SP
  Peliohjelmointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää henkilökohtaisen kyberhygienian merkityksen yhteiskunnan kyberturvallisuuteen sekä yrityksen tietoturvaan.
Opiskelija tietää tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvän lainsäädännön.
Opiskelija tietää kyberturvallisuuden ja tietoturvallisuuden erot. Opiskelija osaa tunnistaa tietoturvariskejä sekä tehdä parannusehdotuksia niiden välttämiseksi.
Opiskelija osaa suojata oman toimintaansa kyberavaruudessa ja pienentää riskiä joutua hyökkäyksen kohteeksi yrityksen työntekijänä sekä yksityisenä henkilönä.
Opiskelija tuntee yleisimmät tietoturva kontrollit sekä teoriamallit suojausten rakentamiseksi
Opiskelija tuntee yhteiskunnalliselta ja organisaation kannalta merkityksen tietoturvan laadukkaalle toteutukselle

Sisältö

Tietoturvallisuuden peruskäsitteet
Tietoturvariskit
Tietoturvakontrollit
Tietoturvaan liittyvät lait, standardit ja sertifikaatit
Salausmenetelmät
Kriittinen infrastruktuuri
Hyökkäys ja manipulointi tekniikat

Opiskelumateriaali

Learnissä tarjottava STEKin tuottama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelijalla on kolme mahdollista opiskeluväylää kurssiin osallistumiselle:

Työviikkopohjainen väylä: Osallistut lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen. Opiskelu etenee ryhmän aikataulun mukaisesti ja itsenäisesti tehtävien harjoitustehtävien tahdissa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Opiskelet itsenäisesti ja suoritat vaadittavat oppimistehtävät. Ota yhteyttä vastaavaan opettajaan sopiaksesi kurssin toteutuksesta ja vaadittavista osaamisen näytöistä.

Työhön integroitu oppimisväylä: Opiskelet itsenäisesti ja suoritat vaadittavat oppimistehtävät työn ohella. Voit myös osoittaa vaaditun osaamisen työtehtävien ja aiemmin hankitun ammattitaidon osaamisen näytöllä. Ota yhteyttä vastaavaan opettajaan sopiaksesi kurssin toteutuksesta ja vaadittavista osaamisen näytöistä

TKI ja työelämäyhteistyö

STEK ja DVV

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö sekä jaksottaiset kotitehtävät