Siirry suoraan sisältöön

OhjelmistoarkkitehtuuriLaajuus (5 op)

Tunnus: OT00EK15

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat nimetä ja havainnollistaa ohjelmistosuunnittelun yleisiä periaatteita.
Osaat selittää yleisempien ohjelmistoarkkitehtuurien ominaisuuksia.
Osaat valita oikean arkkitehtuurimallin eri konteksteissa.
Osaat mallintaa ohjelmistoja ja niiden osia.
Tunnet ohjelmistoviitekehyksen käsitteen ja osaat selittää eri viitekehyksien tärkeimmät ominaisuudet.

Sisältö

Mitä on ohjelmistoarkkitehtuuri?
Miten arkkitehtuurisuunnittelu vaikuttaa lopulliseen ohjelmistotuotteeseen?
Miten eri arkkitehtuureja mallinnetaan eri tekniikoita hyödyntäen?
Miten mallinnetaan web-sovelluksen arkkitehtuuri?
Miksi arkkitehtuurisuunnitelma ja lopullinen toteutus usein eroavat toisistaan käytännössä ja mitä ratkaisuja ongelmaan on olemassa?