Siirry suoraan sisältöön

Laitteistoläheinen ohjelmointi ja IoTLaajuus (5 op)

Tunnus: OT00EK03

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Tunnet laitteistoläheisen ohjelmoinnin erityispiirteet.
Osaat toteuttaa pieniä ohjelmia matalan tason ohjelmointikielellä. Tunnet IoT-älylaitteiden erityispiirteitä ja vaatimuksia.
Tunnet IoT-laitteiden kommunikointiprotokollia sekä niiden ominaisuuksia.
Osaat suunnitella ja ohjelmoida sekä IoT-laitteita että verkkopalveluja IoT-järjestelmille.

Sisältö

Miten laitteistoläheinen ohjelmointi eroaa korkean tason ohjelmointikielistä?
Miten toteutetaan ohjelmia matalan tason ohjelmointikielellä?
Mitä erityispiirteitä matalan tason kielessä on?
Mitä on muistinhallinta?
Miten toteutetaan linkitetty lista?
Mitä tulee ottaa huomioon älylaitteiden ohjelmoinnissa?
Miten toteutetaan palvelurajapintoja sekä näiden asiakasohjelmia?

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ohjelmistotekniikan koulutus
Opettaja
 • Heikki Brotkin
Ryhmät
 • OTMI22SP
  Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet laitteistoläheisen ohjelmoinnin erityispiirteet.
Osaat toteuttaa pieniä ohjelmia matalan tason ohjelmointikielellä. Tunnet IoT-älylaitteiden erityispiirteitä ja vaatimuksia.
Tunnet IoT-laitteiden kommunikointiprotokollia sekä niiden ominaisuuksia.
Osaat suunnitella ja ohjelmoida sekä IoT-laitteita että verkkopalveluja IoT-järjestelmille.

Sisältö

Miten laitteistoläheinen ohjelmointi eroaa korkean tason ohjelmointikielistä?
Miten toteutetaan ohjelmia matalan tason ohjelmointikielellä?
Mitä erityispiirteitä matalan tason kielessä on?
Mitä on muistinhallinta?
Miten toteutetaan linkitetty lista?
Mitä tulee ottaa huomioon älylaitteiden ohjelmoinnissa?
Miten toteutetaan palvelurajapintoja sekä näiden asiakasohjelmia?

Opiskelumateriaali

Online materiaali / Learn : Ilmoitetaan kurssin alussa

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta:
McEwen & Cassimally: Designing the Internet of Things (1st. ed.). Wiley Publishing 2013.
Donat: Jumpstarting C. Maker Media Inc 2018.
Pfister: Getting started with the internet of things. O'Reilly Media 2011.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Työjärjestyksen mukainen opetus. Harjoitusten ja harjoitustöiden palautus sekä loppukoe.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Ohjelmistotekniikan koulutus
Opettaja
 • Heikki Brotkin
Vastuuopettaja

Timo Hynninen

Ryhmät
 • OTMI21SP
  Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet laitteistoläheisen ohjelmoinnin erityispiirteet.
Osaat toteuttaa pieniä ohjelmia matalan tason ohjelmointikielellä. Tunnet IoT-älylaitteiden erityispiirteitä ja vaatimuksia.
Tunnet IoT-laitteiden kommunikointiprotokollia sekä niiden ominaisuuksia.
Osaat suunnitella ja ohjelmoida sekä IoT-laitteita että verkkopalveluja IoT-järjestelmille.

Sisältö

Miten laitteistoläheinen ohjelmointi eroaa korkean tason ohjelmointikielistä?
Miten toteutetaan ohjelmia matalan tason ohjelmointikielellä?
Mitä erityispiirteitä matalan tason kielessä on?
Mitä on muistinhallinta?
Miten toteutetaan linkitetty lista?
Mitä tulee ottaa huomioon älylaitteiden ohjelmoinnissa?
Miten toteutetaan palvelurajapintoja sekä näiden asiakasohjelmia?

Opiskelumateriaali

McEwen & Cassimally: Designing the Internet of Things (1st. ed.). Wiley Publishing 2013.
Donat: Jumpstarting C. Maker Media Inc 2018.
Pfister: Getting started with the internet of things. O'Reilly Media 2011.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Työjärjestyksen mukainen opetus. Harjoitusten ja harjoitustöiden palautus sekä loppukoe.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Arviointiasteikko

1-5