Siirry suoraan sisältöön

Suomen tehovalmennus 5Laajuus (1 op)

Tunnus: YYYY50015

Laajuus

1 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakso on suunnattu suomen kieltä toisena tai vieraana kieltä puhuville, jotka ovat aiemmin suorittaneet opintojaksot Suomen tehovalmennus 1–4. Opintojakson tavoitteena on tukea edistynyttä (vähintään B1-tason osaaminen) suomen kielen oppijaa opintoihin tai työelämään liittyvissä kirjallisissa ja suullisissa kielenkäyttötilanteissa sekä syventää osaamista kielitaidon eri osa-alueilla. Opintojaksolla opiskelija työstää ammatillisiin opintoihinsa liittyviä tehtäviä, esimerkiksi opinnäytetyötään suomen kielen opettajan tuella.

Sisältö

Opintojakso sisältää alkukartoituksen, yksilöllisen opintosuunnitelman ja arviointikeskustelun. Opintojakso voidaan toteuttaa yksilöllisten toiveiden mukaan joko lähi- tai verkkotapaamisina sekä kirjallisina tehtävinä opintojaksosuunnitelman mukaan. Opintojakson laajuus on 1 op, mikä vastaa noin 27 tunnin työskentelyä. Opintojakso soveltuu vapaasti valittavina opinnoiksi, tai joissain tapauksissa opintojakso voi korvata tutkintoon kuuluvia ruotsin kielen opintoja. Soveltuu avoimen ammattikorkeakoulun, verkko-opintoihin ja yamk-opintoihin.

Esitietovaatimukset

Suomen tehovalmennus 4

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää henkilökohtaisten, määriteltyjen tehtävien tekemistä.

Ajoitus

01.01.2020 - 31.12.2023

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Veli-Matti Malinen
  • Leena Griinari
  • Miia Karttunen
  • Malla Koivupiha

Tavoitteet

Opintojakso on suunnattu suomen kieltä toisena tai vieraana kieltä puhuville, jotka ovat aiemmin suorittaneet opintojaksot Suomen tehovalmennus 1–4. Opintojakson tavoitteena on tukea edistynyttä (vähintään B1-tason osaaminen) suomen kielen oppijaa opintoihin tai työelämään liittyvissä kirjallisissa ja suullisissa kielenkäyttötilanteissa sekä syventää osaamista kielitaidon eri osa-alueilla. Opintojaksolla opiskelija työstää ammatillisiin opintoihinsa liittyviä tehtäviä, esimerkiksi opinnäytetyötään suomen kielen opettajan tuella.

Sisältö

Opintojakso sisältää alkukartoituksen, yksilöllisen opintosuunnitelman ja arviointikeskustelun. Opintojakso voidaan toteuttaa yksilöllisten toiveiden mukaan joko lähi- tai verkkotapaamisina sekä kirjallisina tehtävinä opintojaksosuunnitelman mukaan. Opintojakson laajuus on 1 op, mikä vastaa noin 27 tunnin työskentelyä. Opintojakso soveltuu vapaasti valittavina opinnoiksi, tai joissain tapauksissa opintojakso voi korvata tutkintoon kuuluvia ruotsin kielen opintoja. Soveltuu avoimen ammattikorkeakoulun, verkko-opintoihin ja yamk-opintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää henkilökohtaisten, määriteltyjen tehtävien tekemistä.

Esitietovaatimukset

Suomen tehovalmennus 4