Siirry suoraan sisältöön

Tandem-opinnot venäjän kielessäLaajuus (2 op)

Tunnus: 888890710

Laajuus

2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on vahvistanut osaamistaan venäjän kielessä omalta taitotasoltaan lähtien sekä syventänyt venäläisen kulttuurin ja elämäntavan tuntemusta.

Sisältö

Opiskelijan valinnan mukaan erilaisia aiheita ja opiskelutapoja venäjän  kielessä, sekä tutustumista venäläiseen elämäntapaan. Tandem-opinnoissa opiskelija oppii kieltä toisen opiskelijan, syntyperäisen kielenpuhujan kanssa kahden vapaamuotoisesti. Molemmat opettavat omaa äidinkieltään vuorotellen toiselle, lähtökohtana oppijan oma lähtötaso.  Lisäksi oppijat osallistuvat tandem-opiskelijoiden yhteistapaamisiin sekä pitävät tandem-oppimispäiväkirja.   

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyväksytty/hylätty.