Siirry suoraan sisältöön

Käytettävyys ja ergonomiaLaajuus (5 op)

Tunnus: SK00CQ44

Laajuus

5 op

Vastuuhenkilö

Osaamistavoitteet

Keskeisin oppimistavoite on ymmärtää tuotteen käyttötilanteen ja sosiaalisen ympäristön merkitys tuotteen suunnittelussa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ergonomista käsitteistöä antropometrian periaatteita, ergonomisen mallintamisen ja mitoitukset sekä tunnistaa ergonomiset vaatimukset suunniteltavassa tuotteessa ja ympäristössä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään ergonominen käsitteistöä, antropometriaa, ergonominen mallintaminen ja mitoitukset sekä ergonomisten vaatimusten tunnistaminen suunniteltavassa tuotteessa ja ympäristössä. Tutustutaan käyttäjäkeskeisen ja -lähtöisen suunnittelun periaatteisiin sekä kognitiiviseen ergonomiaan. Syvennetään tietoja eritysesti tuotemuotoilun, käytettävyyden ja käyttöliittymien suunnittelun näkökulmista. Sovelletaan opittua harjoitustehtävissä.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 31.07.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
  • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus
Opettaja
  • Sami Helin
  • Sanna Haapanen
Vastuuhenkilö

Sanna Haapanen

Opiskelijaryhmät
  • SKKV19SP
    Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus

Tavoitteet

Keskeisin oppimistavoite on ymmärtää tuotteen käyttötilanteen ja sosiaalisen ympäristön merkitys tuotteen suunnittelussa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ergonomista käsitteistöä antropometrian periaatteita, ergonomisen mallintamisen ja mitoitukset sekä tunnistaa ergonomiset vaatimukset suunniteltavassa tuotteessa ja ympäristössä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään ergonominen käsitteistöä, antropometriaa, ergonominen mallintaminen ja mitoitukset sekä ergonomisten vaatimusten tunnistaminen suunniteltavassa tuotteessa ja ympäristössä. Tutustutaan käyttäjäkeskeisen ja -lähtöisen suunnittelun periaatteisiin sekä kognitiiviseen ergonomiaan. Syvennetään tietoja eritysesti tuotemuotoilun, käytettävyyden ja käyttöliittymien suunnittelun näkökulmista. Sovelletaan opittua harjoitustehtävissä.

Aika ja paikka

Ota yhteys opettajaan
Verkko-opetus, lähiopetus, itsenäinen työskentely
Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät

Opiskelumateriaali

Työterveyslaitos http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/Sivut/default.aspx
Työterveyslaitoksen tiedotteita useista eri aihealueista
Seppo Väyrynen, Nina Nevala, Minna Päivinen Tammer paino 2004, Ergonomia ja käytettävyys suunnittelussa
RT-kortisto
Saari,J. 1981. Ergonomian perusteet. Helsinki: Työterveyslaitos
toim. Pietiläinen,R. 1992. Teollisuusergonomia, käsikirja suunnitteluun, Työterveyslaitos
Ergonomiatiedote. Työterveyslaitos
The Measure of Man and Woman: Human Factors in Design Revised Edition by Henry Dreyfuss Associates (2001)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan
Verkko-opetus, lähiopetus, itsenäinen työskentely
Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135 h josta itsenäisentyön osuus on 55h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty