Siirry suoraan sisältöön

KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinotLaajuus (5 op)

Tunnus: MO00DB97

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Kauppa- ja yrittäjyysopinnot on vähittäiskauppaa ja yrittäjyyttä käsittelevä opintokokonaisuus. Opintojen sisällöstä vastaa K-kauppiasliitto ry yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa. Lisätietoja http://www.k-kauppiasliitto.fi/k-kauppiasliitto/kauppa-ja-yrittajyys-opinnot

Muodostat kokonaiskäsityksen kaupan alasta ja sen merkityksestä Suomessa
Osaat kuvailla eri vähittäiskaupan toimialojen asiakaskohderyhmiä
Osaat kertoa kaupan roolin ja tehtävät jakeluketjussa
Osaat kuvailla, millä keinoilla yrittäjäpohjainen kauppa kilpailee
Osaat määritellä kauppiasyrittäjän roolin vähittäiskauppaketjussa ja ketjuyrityksessä.

Sisältö

Mikä merkitys kaupan alalla on yhteiskunnassa?
Mitkä ovat vähittäiskaupan eri alojen kohderyhmät?
Mitkä ovat kaupan rooli ja tehtävät jakeluketjussa?
Mitkä ovat yrittäjäpohjaisen kaupan kilpailukeinot?
Millainen on kauppiasyrittäjän rooli vähittäiskauppaketjussa ja ketjuyrityksessä?

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Kauppa- ja yrittäjyysopinnot:
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op
Tunnusluvut ja johtaminen 5 op

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 29.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Marjaana Roponen
 • Marita Kankaanranta
Vastuuhenkilö

Marita Kankaanranta

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Kauppa- ja yrittäjyysopinnot on vähittäiskauppaa ja yrittäjyyttä käsittelevä opintokokonaisuus. Opintojen sisällöstä vastaa K-kauppiasliitto ry yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa. Lisätietoja http://www.k-kauppiasliitto.fi/k-kauppiasliitto/kauppa-ja-yrittajyys-opinnot

Muodostat kokonaiskäsityksen kaupan alasta ja sen merkityksestä Suomessa
Osaat kuvailla eri vähittäiskaupan toimialojen asiakaskohderyhmiä
Osaat kertoa kaupan roolin ja tehtävät jakeluketjussa
Osaat kuvailla, millä keinoilla yrittäjäpohjainen kauppa kilpailee
Osaat määritellä kauppiasyrittäjän roolin vähittäiskauppaketjussa ja ketjuyrityksessä.

Sisältö

Mikä merkitys kaupan alalla on yhteiskunnassa?
Mitkä ovat vähittäiskaupan eri alojen kohderyhmät?
Mitkä ovat kaupan rooli ja tehtävät jakeluketjussa?
Mitkä ovat yrittäjäpohjaisen kaupan kilpailukeinot?
Millainen on kauppiasyrittäjän rooli vähittäiskauppaketjussa ja ketjuyrityksessä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla on runsaasti tehtäviin liittyvää materiaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Kokonaan verkossa toteutettava. Kaikki opintojakson palautettavat tehtävät ja tentit tulee olla suoritettu ja palautettu 1.5.2022 mennessä arvioinnin saamiseksi keväällä 2022.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on K-kauppiasliiton ylläpitämä ja tehtävät koskevat kaupan alan päivittäisiä toimintoja ja näkökulmia.

Tentit ja muut määräajat

Xamk antaa kullekin opintojaksolle määräpäivän, jolloin kaikki siihen kuuluvat tehtävät ja tentit tulee olla tehtyä.

Opiskelijan työmäärä

1 op vastaa 27 h opiskelijatyötä. Opintojakson suorittamiseen kannattaa varata aikaa 1-2 kk.

Lisätietoja opiskelijoille

K-kauppiasliiton ylläpitämä kolmen opintojakson kokonaisuus, jotka kannattaa tehdä järjestyksessä. Halutessaan voi myös suorittaa yhden näistä opintojaksoista.

Kauppa- ja yrittäjyysopinnot:
1. Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot
2. Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op
3. Tunnusluvut ja johtaminen 5 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jokaisessa tehtävässä on annettu määrittelyt arvosanoille 1-5, tai hyväksytty arvosanalle. Tenteistä määräytyy arvosana pisteiden perusteella.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

11.01.2021 - 31.05.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Marjaana Roponen
 • Marita Kankaanranta
Vastuuhenkilö

Marita Kankaanranta

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Kauppa- ja yrittäjyysopinnot on vähittäiskauppaa ja yrittäjyyttä käsittelevä opintokokonaisuus. Opintojen sisällöstä vastaa K-kauppiasliitto ry yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa. Lisätietoja http://www.k-kauppiasliitto.fi/k-kauppiasliitto/kauppa-ja-yrittajyys-opinnot

Muodostat kokonaiskäsityksen kaupan alasta ja sen merkityksestä Suomessa
Osaat kuvailla eri vähittäiskaupan toimialojen asiakaskohderyhmiä
Osaat kertoa kaupan roolin ja tehtävät jakeluketjussa
Osaat kuvailla, millä keinoilla yrittäjäpohjainen kauppa kilpailee
Osaat määritellä kauppiasyrittäjän roolin vähittäiskauppaketjussa ja ketjuyrityksessä.

Sisältö

Mikä merkitys kaupan alalla on yhteiskunnassa?
Mitkä ovat vähittäiskaupan eri alojen kohderyhmät?
Mitkä ovat kaupan rooli ja tehtävät jakeluketjussa?
Mitkä ovat yrittäjäpohjaisen kaupan kilpailukeinot?
Millainen on kauppiasyrittäjän rooli vähittäiskauppaketjussa ja ketjuyrityksessä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla on runsaasti tehtäviin liittyvää materiaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Kokonaan verkossa toteutettava. Kaikille opintojakson palautettaville tehtäville annetaan 1 tai 2 määräaikaa, jolloin ne tulee olla palautettuna. Kaikki tehtävät ja tentit tulee olla suoritettuna 15.5. mennessä.

Tentit ja muut määräajat

Xamk antaa kullekin opintojaksolle määräpäivän, jolloin kaikki siihen kuuluvat tehtävät ja tentit tulee olla tehtyä.

Opiskelijan työmäärä

1 op vastaa 27 h opiskelijatyötä. Opintojakson suorittamiseen kannattaa varata aikaa 1-2 kk.

Lisätietoja opiskelijoille

K-kauppiasliiton ylläpitämä kolmen opintojakson kokonaisuus, jotka kannattaa tehdä järjestyksessä. Halutessaan voi myös suorittaa yhden näistä opintojaksoista.

Kauppa- ja yrittäjyysopinnot:
1. Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot
2. Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op
3. Tunnusluvut ja johtaminen 5 op

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jokaisessa tehtävässä on annettu määrittelyt arvosanoille 1-5, tai hyväksytty arvosanalle. Tenteistä määräytyy arvosana pisteiden perusteella.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 30.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Marjaana Roponen
 • Marita Kankaanranta
Vastuuhenkilö

Marita Kankaanranta

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Kauppa- ja yrittäjyysopinnot on vähittäiskauppaa ja yrittäjyyttä käsittelevä opintokokonaisuus. Opintojen sisällöstä vastaa K-kauppiasliitto ry yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa. Lisätietoja http://www.k-kauppiasliitto.fi/k-kauppiasliitto/kauppa-ja-yrittajyys-opinnot

Muodostat kokonaiskäsityksen kaupan alasta ja sen merkityksestä Suomessa
Osaat kuvailla eri vähittäiskaupan toimialojen asiakaskohderyhmiä
Osaat kertoa kaupan roolin ja tehtävät jakeluketjussa
Osaat kuvailla, millä keinoilla yrittäjäpohjainen kauppa kilpailee
Osaat määritellä kauppiasyrittäjän roolin vähittäiskauppaketjussa ja ketjuyrityksessä.

Sisältö

Mikä merkitys kaupan alalla on yhteiskunnassa?
Mitkä ovat vähittäiskaupan eri alojen kohderyhmät?
Mitkä ovat kaupan rooli ja tehtävät jakeluketjussa?
Mitkä ovat yrittäjäpohjaisen kaupan kilpailukeinot?
Millainen on kauppiasyrittäjän rooli vähittäiskauppaketjussa ja ketjuyrityksessä?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista