Siirry suoraan sisältöön

Puuntyöstön erikoistekniikatLaajuus (5 op)

Tunnus: RE00EC96

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat leikkavan sorvauksen perusteet

Osaat huoltaa leikkavat puuntyöstövälineet

Osaat koristeveistämisen perusteet

Osaat erilaisia intarsiakuvioiden valmistustekniikoita

Osaat restauroida erilaisia puukoristeita

Tunnistat erilaisia puumateriaaleja

Sisältö

Mitä on leikkaava puunsorvaus tekniikka?

Mitä eroa on erilaisilla intarsia tekniikoilla?

Miten intarsia tekniikat ovat kehittyneet?

Miten eri puulajeja voidaan hyödyntää erilaisissa rakennus ja huonekalu koristelussa?

Miten huollan puuntyöstön erikoistyökaluja?

Miten voin restauroida erilaisia puukoristeita?

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
  • Restauroinnin koulutus
Opettaja
  • Jari-Pekka Muotio
Vastuuhenkilö

Jari-Pekka Muotio

Opiskelijaryhmät
  • REKV20SP
    Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat leikkavan sorvauksen perusteet

Osaat huoltaa leikkavat puuntyöstövälineet

Osaat koristeveistämisen perusteet

Osaat erilaisia intarsiakuvioiden valmistustekniikoita

Osaat restauroida erilaisia puukoristeita

Tunnistat erilaisia puumateriaaleja

Sisältö

Mitä on leikkaava puunsorvaus tekniikka?

Mitä eroa on erilaisilla intarsia tekniikoilla?

Miten intarsia tekniikat ovat kehittyneet?

Miten eri puulajeja voidaan hyödyntää erilaisissa rakennus ja huonekalu koristelussa?

Miten huollan puuntyöstön erikoistyökaluja?

Miten voin restauroida erilaisia puukoristeita?

Opiskelumateriaali

Puun työstötekniikoihin perehdyttävä kirjallisuus ja muu materiaali, esimerkiksi intarsia, sorvaus ja koristeveisto

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Käytännön harrjoitukset koulun asiakastöiden yhteydessä.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h, josta itsenäisentyönosuus 65h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty