Siirry suoraan sisältöön

Tutki, kehitä, raportoiLaajuus (5 op)

Tunnus: MU00BH77

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Omaksut analyyttisen, kriittisen, tutkivan ja reflektoivan työskentelyotteen tutkimus- ja kehittämistyössä.Osaat toteuttaa tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheet: aiheen valinta, suunnittelu, tiedonhaku ja tietoperustan luominen sekä lähteiden tarkoituksenmukainen käyttö, toteutus, kirjallinen raportointi ja arviointi.Tunnet erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä laadullisen, määrällisen ja prosessuaalisen lähestymistavan kannalta ja osaat valita ja käyttää vähintään yhtä näistä omassa työssäsi.Harjoittelet tutkimuksen luotettavuuden arviointia ja eettisten periaatteiden toteuttamista.

Sisältö

Millainen on tutkimus- ja kehittämisprosessi? Mitkä ovat sen vaiheet? Miten kirjoitat tutkimusraportin? Miten käytät lähteitä? Mitä tarkoittavat tutkimusetiikka ja TKI-prosessin luotettavuus?Mitä tilastollisia käsitteitä on olemassa? Millaisia tietoteknisiä välineitä käytetään tilastomenetelmissä? Miten hankit ja analysoit tilastollisen aineiston?Millaisia laadullisia lähestymistapoja on olemassa? Mitkä ovat yleisimpiä laadullisen tutkimuksen menetelmiä? Miten niitä sovelletaan? Esimerkiksi joitakin seuraavista: case-tutkimus, havainnointi, sisällönanalyysi, teemahaastattelu, kuva-analyysi, tulevaisuudentutkimus.Millaisia prosessuaalisia lähestymistapoja on olemassa? Miten niitä sovelletaan? Esimerkiksi joitakin seuraavista: toimintatutkimuksen syklimalli ja muita käyttäjälähtöisiä/osallistavia menetelmiä.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

18.01.2021 - 30.04.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Graafisen muotoilun koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Leena Muotio
 • Marko Raitanen
Vastuuhenkilö

Leena Muotio

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021
 • REKV19SP
  Restaurointi, päivätoteutus
 • SKKV19SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus
 • GRKV19SP
  Graafinen muotoilu, päivätoteutus

Tavoitteet

Omaksut analyyttisen, kriittisen, tutkivan ja reflektoivan työskentelyotteen tutkimus- ja kehittämistyössä.Osaat toteuttaa tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheet: aiheen valinta, suunnittelu, tiedonhaku ja tietoperustan luominen sekä lähteiden tarkoituksenmukainen käyttö, toteutus, kirjallinen raportointi ja arviointi.Tunnet erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä laadullisen, määrällisen ja prosessuaalisen lähestymistavan kannalta ja osaat valita ja käyttää vähintään yhtä näistä omassa työssäsi.Harjoittelet tutkimuksen luotettavuuden arviointia ja eettisten periaatteiden toteuttamista.

Sisältö

Millainen on tutkimus- ja kehittämisprosessi? Mitkä ovat sen vaiheet? Miten kirjoitat tutkimusraportin? Miten käytät lähteitä? Mitä tarkoittavat tutkimusetiikka ja TKI-prosessin luotettavuus?Mitä tilastollisia käsitteitä on olemassa? Millaisia tietoteknisiä välineitä käytetään tilastomenetelmissä? Miten hankit ja analysoit tilastollisen aineiston?Millaisia laadullisia lähestymistapoja on olemassa? Mitkä ovat yleisimpiä laadullisen tutkimuksen menetelmiä? Miten niitä sovelletaan? Esimerkiksi joitakin seuraavista: case-tutkimus, havainnointi, sisällönanalyysi, teemahaastattelu, kuva-analyysi, tulevaisuudentutkimus.Millaisia prosessuaalisia lähestymistapoja on olemassa? Miten niitä sovelletaan? Esimerkiksi joitakin seuraavista: toimintatutkimuksen syklimalli ja muita käyttäjälähtöisiä/osallistavia menetelmiä.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali löytyy Learnista.

Tentit ja muut määräajat

Määräajat selviävät Learnista.

Opiskelijan työmäärä

Raportoinnin opiskelu 1 op
Laadulliset menetelmät ja raportti 2 op
Määrälliset menetelmät 1 op
Prosessiluoteiset menetelmät 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto edeltää Kulttuurialan Projektitutkielmaa (3 lukuvuosi) ja tulee olla suoritettuna ennen sitä.

Arviointiasteikko

1-5