Siirry suoraan sisältöön

Väri- ja pigmenttikemiaLaajuus (5 op)

Tunnus: RE00BH88

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- hallitset väri- ja valo-opin perusteet
- osaat tunnistaa yleisimpiä luonnon pigmenttejä analyysikaavioiden ja osoitusreaktioiden avulla
- osaat mitata värispektrejä spektrofotometrillä
- osaat tunnistaa tyypillisimpien pigmenttien spektrit referenssispektrien perusteella
- hallitset orgaanisen kemian perusteet
- ymmärrät kemian perustietojen yhteyden konservoinnissa ja restauroinnissa esiintyviin materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin
- osaat teoriassa XRF-analyysin perusteet ja tehdä XRF-analysaattorilla vaadittavat referenssimittaukset
- tunnet teoriassa myös muita materiaalitutkimuksen analyyttisiä menetelmiä

Sisältö

- Mitä on luonnon väriaineiden sekä väri- ja valo-opin teoria?
- Millaisia erilaisia väripigmentejä on olemassa?
- Miten tehdään referenssipigmenttien mittauksia spektrofotometrillä ja miten spektrejä tulkitaan?
- Miten pigmenttianalyysejä tehdään laboratoriossa?
- Mitä ovat orgaanisen kemian perusteet?
- Mitkä ovat konservointiin ja restaurointiin liittyvät tärkeimmät orgaaniset materiaaliryhmät?
- Miten XRF-analysaattoria käytetään materiaalitutkimuksessa?

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Edellytetään restaurointikemian opintojakson suorittaminen

Lisätiedot

Opintojaksoa täydentävät opinnot
Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.09.2020 - 20.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
  • Restauroinnin koulutus
Opettaja
  • Jarmo Kilpeläinen
Vastuuhenkilö

Jarmo Kilpeläinen

Opiskelijaryhmät
  • REKV19SP
    Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- hallitset väri- ja valo-opin perusteet
- osaat tunnistaa yleisimpiä luonnon pigmenttejä analyysikaavioiden ja osoitusreaktioiden avulla
- osaat mitata värispektrejä spektrofotometrillä
- osaat tunnistaa tyypillisimpien pigmenttien spektrit referenssispektrien perusteella
- hallitset orgaanisen kemian perusteet
- ymmärrät kemian perustietojen yhteyden konservoinnissa ja restauroinnissa esiintyviin materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin
- osaat teoriassa XRF-analyysin perusteet ja tehdä XRF-analysaattorilla vaadittavat referenssimittaukset
- tunnet teoriassa myös muita materiaalitutkimuksen analyyttisiä menetelmiä

Sisältö

- Mitä on luonnon väriaineiden sekä väri- ja valo-opin teoria?
- Millaisia erilaisia väripigmentejä on olemassa?
- Miten tehdään referenssipigmenttien mittauksia spektrofotometrillä ja miten spektrejä tulkitaan?
- Miten pigmenttianalyysejä tehdään laboratoriossa?
- Mitä ovat orgaanisen kemian perusteet?
- Mitkä ovat konservointiin ja restaurointiin liittyvät tärkeimmät orgaaniset materiaaliryhmät?
- Miten XRF-analysaattoria käytetään materiaalitutkimuksessa?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyväksytysti suoritettu tentti (arvosana vähintään 1) ja palautetut oppimistehtävät. Arviointiin vaikuttaa myös aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Edellytetään restaurointikemian opintojakson suorittaminen

Lisätiedot

Opintojaksoa täydentävät opinnot
Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja