Siirry suoraan sisältöön

Venäjä 7Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM56

Laajuus

3 op

Osaamistavoitteet

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti eri asioimistilanteissa

Kertaat ja syvennät edelleen rakenteiden hallintaa.

Ymmärrät helppoja työelämän tekstejä ja lyhyitä ja selkeitä suullisia esityksiä

Etsit tietoa kielialueen eri lähteistä ja tutustut yhteiskunnallisiin ilmiöihin

Sisältö

Miten vahvistat kielen kirjallista ja suullista taitoa?

Miten kertaat ja syvennät rakenteiden osaamistasi?

Miten etsit työelämässä tarvittavaa sanastoa?

Mistä voit saada luotettava tietoa kielialueen yhteiskunnallisista ilmiöistä?

Esitietovaatimukset

Venäjä 1-6 tai vastaava osaaminen.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Xamkin Venäjä-opinnot.

Asioi venäjäksi.