Siirry suoraan sisältöön

HenkilöverotusLaajuus (5 op)

Tunnus: LT00AB34

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat nimetä luonnollisen henkilön verotusta koskevat säädökset ja kertoa niiden pääsisällön.

Osaat kuvata miten verot määräytyvät yleisimmissä tilanteissa.

Osaat soveltaa henkilöverotusta koskevia keskeisiä säännöksiä yleisimmissä käytännön tilanteissa.

Osaat laskea luonnollisen henkilön verotettavan tulon sekä kuvata verotusmenettelyn.

Sisältö

Mitä veroja luonnollisen henkilön on maksettava ?
Miten verotettava tulo määräytyy ?
Miten verotus tapahtuu ?

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

30.01.2023 - 02.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • LYX2 Opettaja
Vastuuhenkilö

Päivi Ollila

Opiskelijaryhmät
 • LTKV20SP1
  Liiketalous, päivätoteutus (julkishallinto ja juridiikka)

Tavoitteet

Osaat nimetä luonnollisen henkilön verotusta koskevat säädökset ja kertoa niiden pääsisällön.

Osaat kuvata miten verot määräytyvät yleisimmissä tilanteissa.

Osaat soveltaa henkilöverotusta koskevia keskeisiä säännöksiä yleisimmissä käytännön tilanteissa.

Osaat laskea luonnollisen henkilön verotettavan tulon sekä kuvata verotusmenettelyn.

Sisältö

Mitä veroja luonnollisen henkilön on maksettava ?
Miten verotettava tulo määräytyy ?
Miten verotus tapahtuu ?

Opiskelumateriaali

Räbinä & Al. Henkilökohtaisen tulon verotus. Alma Talent 2019. Xamk e-aineistot.
Verolait. Alma Talent Xamk e-aineistot
Tuloverolaki (TVL)
Ennakkoperintälaki (EPL)
Laki verotusmenettelystä (VML)
Verohallinnon päätökset ja ohjeet. www.vero.fi

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Luennot, oppimistehtävät ja tentti.

Opintojakso edellyttää verkostoitumista ja tekemällä oppimista. Opintojaksolla opiskellaan parityöskentelynä ja yksilötyöskentelynä.

Opintojakson sisältö koostuu:
I Johdatus verotukseen
II Tuloverotuksen perusratkaisut
III Henkilökohtainen tulo
IV Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset
V Verotusmenettely tuloverotuksessa

Tentit ja muut määräajat

Learn-tentti opintojakson lopussa.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus, oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu ja tentti yhteensä 135 h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu arvosanoilla 1-5. Oppimistehtäviä ei voi uusia eikä korottaa eikä korvata muilla suorituksilla. Oppimistehtävien ja tentin osuus kokonaisarvionnista ilmoitetaan Learn-alustalla opintojakson alussa-

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

07.02.2022 - 02.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jussi Seppänen
Vastuuhenkilö

Kaarina Leppänen

Opiskelijaryhmät
 • LTKV20KM1
  Liiketalous, monimuoto (juridiikka)
 • LTKV19SP1
  Liiketalous, päivätoteutus, julkishallinto ja juridiikka

Tavoitteet

Osaat nimetä luonnollisen henkilön verotusta koskevat säädökset ja kertoa niiden pääsisällön.

Osaat kuvata miten verot määräytyvät yleisimmissä tilanteissa.

Osaat soveltaa henkilöverotusta koskevia keskeisiä säännöksiä yleisimmissä käytännön tilanteissa.

Osaat laskea luonnollisen henkilön verotettavan tulon sekä kuvata verotusmenettelyn.

Sisältö

Mitä veroja luonnollisen henkilön on maksettava ?
Miten verotettava tulo määräytyy ?
Miten verotus tapahtuu ?

Opiskelumateriaali

Räbinä & Al. Henkilökohtaisen tulon verotus. Alma Talent 2019. Xamk e-aineistot.
Verolait. Alma Talent Xamk e-aineistot
Niskakangas, Viitala, Hokkanen: Johdatus Suomen verojärjestelmään. Alma Talent 2020.
Tuloverolaki (TVL)
Laki elinkeinotulon verottamisesta (EVL)
Maatilatalouden tuloverolaki (MVL)
Arvonlisäverolaki (AVL)
Ennakkoperintälaki (EPL)
Laki verotusmenettelystä (VML)
Verohallinnon päätökset ja ohjeet. www.vero.fi
Karttunen ym. Juridiikan perusteet

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Luennot, oppimistehtävät ja tentti tai tentin osalta vaihtoehtoisena suoritustapana oppimispäiväkirja.

Kurssi edellyttää verkostoitumista ja tekemällä oppimista. Kurssilla opiskellaan parityöskentelynä, ryhmätyöskentelynä ja yksilötyöskentelynä.

Kurssi koostuu 3 tehtävästä: yksilötehtävästä, paritehtävästä ja ryhmätyöstä (60%) ja LEARN-tentistä tai oppimispäiväkirjasta (40 %)

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentti on Learnissä. Uusintatenttiin ilmoittaudutaan suoraan opettajalle sähköpostitse aikaisintaan kuukausi ja viimeistään viikko ennen uusintaa.

Opiskelijan työmäärä

Kurssi koostuu:
I Johdatus verotukseen
II Tuloverotuksen perusratkaisut
III Henkilökohtainen tulo
IV Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset
V Verotusmenettely tuloverotuksessa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu arvosanoilla 1-5. Kurssin hyväksytty suorittaminen tarkoittaa sitä, että kaikki kurssin osa-alueet on suoritettu hyväksytysti. Oppimistehtäviä ei voi uusia eikä korottaa. Jokainen osa-alue on suoritettava hyväksyttävästi. Mikäli haluaa korottaa arvosanaa tulee suorittaa kurssi kokonaisuudessaan uudestaan.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

15.01.2021 - 11.04.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Päivi Ollila
Vastuuhenkilö

Päivi Ollila

Opiskelijaryhmät
 • LTKV18SP1
  Liiketalous, julkishallinto ja juridiikka

Tavoitteet

Osaat nimetä luonnollisen henkilön verotusta koskevat säädökset ja kertoa niiden pääsisällön.

Osaat kuvata miten verot määräytyvät yleisimmissä tilanteissa.

Osaat soveltaa henkilöverotusta koskevia keskeisiä säännöksiä yleisimmissä käytännön tilanteissa.

Osaat laskea luonnollisen henkilön verotettavan tulon sekä kuvata verotusmenettelyn.

Sisältö

Mitä veroja luonnollisen henkilön on maksettava ?
Miten verotettava tulo määräytyy ?
Miten verotus tapahtuu ?

Opiskelumateriaali

Oppimistehtävissä käytettävä kirja: Räbinä & Al. Henkilökohtaisen tulon verotus. Alma Talent 2019. Xamk e-aineistot.
Luennot.
Learnissä oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla on lähiopetuksena luennot ja keskustelut, oppimistehtäviä tehdään sekä lähitunneilla että Learnissä. Opintojakson lopussa on tentti.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty tenttisuoritus tai korottaa sitä kaksi kertaa Learn-alustalla ilmoitettuina ajankohtina.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson oppimistehtävien painoarvo kokonaisarvioinnissa on 80% ja tentin 20 %. Oppimistehtäviä ei voi uusia. Jos opiskelija ei saa oppimistehtävistä niin paljon pisteitä että ne yhdessä tentin kanssa riittäisivät opintojakson läpäisemiseen, opintojakso uusitaan kirjatentillä.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

16.03.2020 - 25.05.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Päivi Ollila
Vastuuhenkilö

Päivi Ollila

Opiskelijaryhmät
 • LTKV18KM1
  Julkishallinto ja juridiikka
 • LTKV17SP1
  Liiketalous, julkishallinto ja juridiikka

Tavoitteet

Osaat nimetä luonnollisen henkilön verotusta koskevat säädökset ja kertoa niiden pääsisällön.

Osaat kuvata miten verot määräytyvät yleisimmissä tilanteissa.

Osaat soveltaa henkilöverotusta koskevia keskeisiä säännöksiä yleisimmissä käytännön tilanteissa.

Osaat laskea luonnollisen henkilön verotettavan tulon sekä kuvata verotusmenettelyn.

Sisältö

Mitä veroja luonnollisen henkilön on maksettava ?
Miten verotettava tulo määräytyy ?
Miten verotus tapahtuu ?

Opiskelumateriaali

Räbinä & Al. Henkilökohtaisen tulon verotus. Alma Talent 2019. Xamk e-aineistot.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Luennot, oppimistehtävät ja tentti.

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentit ke 2.9.2020, 7.10.2020, 3.11.2020 ja 3. 2.2020. Uusintatentti on Learnissä. Uusintatenttiin ilmoittaudutaan suoraan opettajalle sähköpostitse aikaisintaan kuukausi ja viimeistään viikko ennen uusintaa.

Arviointiasteikko

1-5