Siirry suoraan sisältöön

KustannuslaskelmatLaajuus (5 op)

Tunnus: LT00DT76

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat laskea tuotteiden ja palveluiden kustannukset eri menetelmillä.
Osaat hinnoitella tuotteet ja palvelut erilaisia menetelmiä käyttäen.
Osaat suunnitella ja vertailla investointien kannattavuutta.

Sisältö

Miten erotat erilaiset kustannuskäsitteet ja tunnistat niiden erityispiirteet?
Miten lasket tuotteiden ja palveluiden kustannukset?
Miten hinnoittelet tuotteet ja palvelut?
Miten erilaisten investointien välistä kannattavuutta voidaan vertailla?

Esitietovaatimukset

Kannattavuus ja talouden suunnittelu (5 op) tai vastaavat tiedot.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Yrityspeli (5 op)

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 02.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Riitta Vento
Vastuuhenkilö

Riitta Vento

Opiskelijaryhmät
 • LTKV21SP2
  Liiketalous, päivätoteutus (taloushallinto)

Tavoitteet

Osaat laskea tuotteiden ja palveluiden kustannukset eri menetelmillä.
Osaat hinnoitella tuotteet ja palvelut erilaisia menetelmiä käyttäen.
Osaat suunnitella ja vertailla investointien kannattavuutta.

Sisältö

Miten erotat erilaiset kustannuskäsitteet ja tunnistat niiden erityispiirteet?
Miten lasket tuotteiden ja palveluiden kustannukset?
Miten hinnoittelet tuotteet ja palvelut?
Miten erilaisten investointien välistä kannattavuutta voidaan vertailla?

Opiskelumateriaali

Jyrkkiö-Riistama: Laskentatoimi päätöksenteon apuna, WSOY.
Learn-alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan opettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovitaan opettajan kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Tentti suoritetaan opintojakson päätteeksi learnalustalla ja lisäksi mahdollisuus suorittaa uusintatentti 2 kertaa. Päivät ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 133 h opiskelijan työtä. Työ koostuu lähiopetustunneista, opiskelijan tehtävistä learn-alustalla, itsenäisestä opiskelusta ja tenttiin valmistautumisesta.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja opintojaksosta antaa lehtori Riitta Vento, sähköposti: riitta.vento@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena on tenttitulos (100%) sekä lisäksi toimintolaskennan tehtävä, joka arvioidaan hyväksytty/täydennettävä.

Esitietovaatimukset

Kannattavuus ja talouden suunnittelu (5 op) tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 28.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Riitta Vento
Vastuuhenkilö

Riitta Vento

Opiskelijaryhmät
 • LTKV21KM2
  Liiketalous, monimuoto (taloushallinto)

Tavoitteet

Osaat laskea tuotteiden ja palveluiden kustannukset eri menetelmillä.
Osaat hinnoitella tuotteet ja palvelut erilaisia menetelmiä käyttäen.
Osaat suunnitella ja vertailla investointien kannattavuutta.

Sisältö

Miten erotat erilaiset kustannuskäsitteet ja tunnistat niiden erityispiirteet?
Miten lasket tuotteiden ja palveluiden kustannukset?
Miten hinnoittelet tuotteet ja palvelut?
Miten erilaisten investointien välistä kannattavuutta voidaan vertailla?

Opiskelumateriaali

Jyrkkiö-Riistama: Laskentatoimi päätöksenteon apuna, WSOY.
Learn-alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan opettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 133 h opiskelijan työtä. Työ koostuu lähiopetustunneista, opiskelijan tehtävistä learn-alustalla, itsenäisestä opiskelusta ja tenttiin valmistautumisesta.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja opintojaksosta antaa lehtori Riitta Vento, sähköposti: riitta.vento@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tenttitulokseen.

Esitietovaatimukset

Kannattavuus ja talouden suunnittelu (5 op) tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

17.01.2022 - 08.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Riitta Vento
Vastuuhenkilö

Riitta Vento

Opiskelijaryhmät
 • LTKV20SP2
  Liiketalous, päivätoteutus (taloushallinto)

Tavoitteet

Osaat laskea tuotteiden ja palveluiden kustannukset eri menetelmillä.
Osaat hinnoitella tuotteet ja palvelut erilaisia menetelmiä käyttäen.
Osaat suunnitella ja vertailla investointien kannattavuutta.

Sisältö

Miten erotat erilaiset kustannuskäsitteet ja tunnistat niiden erityispiirteet?
Miten lasket tuotteiden ja palveluiden kustannukset?
Miten hinnoittelet tuotteet ja palvelut?
Miten erilaisten investointien välistä kannattavuutta voidaan vertailla?

Opiskelumateriaali

Riistama-Jyrkkiö: Laskentatoimi päätöksenteon apuna, WSOY.
Learn-alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan opettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 133 h opiskelijan työtä. Työ koostuu lähiopetustunneista, opiskelijan tehtävistä learn-alustalla, itsenäisestä opiskelusta ja tenttiin valmistautumisesta.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja opintojaksosta antaa lehtori Riitta Vento, sähköposti: riitta.vento@xamk.fi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tenttitulokseen.

Esitietovaatimukset

Kannattavuus ja talouden suunnittelu (5 op) tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anu Nyholm
Vastuuhenkilö

Anu Nyholm

Opiskelijaryhmät
 • LTKV20KM2
  Liiketalous, monimuoto (taloushallinto)

Tavoitteet

Osaat laskea tuotteiden ja palveluiden kustannukset eri menetelmillä.
Osaat hinnoitella tuotteet ja palvelut erilaisia menetelmiä käyttäen.
Osaat suunnitella ja vertailla investointien kannattavuutta.

Sisältö

Miten erotat erilaiset kustannuskäsitteet ja tunnistat niiden erityispiirteet?
Miten lasket tuotteiden ja palveluiden kustannukset?
Miten hinnoittelet tuotteet ja palvelut?
Miten erilaisten investointien välistä kannattavuutta voidaan vertailla?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Kannattavuus ja talouden suunnittelu (5 op) tai vastaavat tiedot.