Siirry suoraan sisältöön

Yrityksen talouden analysointiLaajuus (5 op)

Tunnus: LT00DT77

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat analysoida tilinpäätöstä sekä laatia eri käyttötarkoituksiin tunnusluku- ja muita analysointilaskelmia.
Osaat suunnitella yrityksen tulevaisuutta laatimalla tilinpäätösennusteita.
Osaat hyödyntää raportoinnissa nykyaikaisia raportointityökaluja.
Osaat suunnitella ja mitata yrityksen strategista toimintaa.

Sisältö

Miten oikaiset ja analysoit yrityksen julkaiseman tilinpäätösaineiston?
Miten lasket yrityksen tunnusluvut ja laadit laskelmiesi pohjalta erilaisia analyysejä, jotka ottavat huomioon yrityksen aikaisemman kehityksen?
Miten rakennetaan yrityksen tilinpäätösennuste?
Millaisia raportointityökaluja on olemassa ja miten niitä hyödynnetään?
Miten kehität ja mittaat yrityksen toimintaa strategia huomioiden?

Esitietovaatimukset

Kirjanpito (5 op) ja Kustannuslaskelmat (5 op) tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

30.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Katriina Vesala
Vastuuhenkilö

Katriina Vesala

Opiskelijaryhmät
 • LTKV21SP2
  Liiketalous, päivätoteutus (taloushallinto)

Tavoitteet

Osaat analysoida tilinpäätöstä sekä laatia eri käyttötarkoituksiin tunnusluku- ja muita analysointilaskelmia.
Osaat suunnitella yrityksen tulevaisuutta laatimalla tilinpäätösennusteita.
Osaat hyödyntää raportoinnissa nykyaikaisia raportointityökaluja.
Osaat suunnitella ja mitata yrityksen strategista toimintaa.

Sisältö

Miten oikaiset ja analysoit yrityksen julkaiseman tilinpäätösaineiston?
Miten lasket yrityksen tunnusluvut ja laadit laskelmiesi pohjalta erilaisia analyysejä, jotka ottavat huomioon yrityksen aikaisemman kehityksen?
Miten rakennetaan yrityksen tilinpäätösennuste?
Millaisia raportointityökaluja on olemassa ja miten niitä hyödynnetään?
Miten kehität ja mittaat yrityksen toimintaa strategia huomioiden?

Opiskelumateriaali

Tilinpäätösanalyysi, Niskanen & Niskanen, Edita
Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, Yritystutkimus ry, Gaudeamus

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla käsitellään hyvin laajasti erilaisia aihealueita ja työskennellään ryhmissä. Mikäli opiskelija kokee jonkun osa-alueen AHOT-käsittelyn mahdollisena, niin opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opettajaan jo ajoissa ennen opintojakson alkua. Luennoilla ei ole läsnäolopakkoa, mutta itsenäisesti opiskelevan on myös osallistuttava ryhmätöihin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään kaksi laajempaa ryhmätyötä, josta ainakin toinen kohdistuu opiskelijoiden omista verkostoista valittuun yritykseen tai yhdistykseen.

Tentit ja muut määräajat

Teoriaosio on mahdollista uusia Exam-luokassa sopimalla opettajan kanssa uusintatenttipäivän.

Opiskelijan työmäärä

Opintojaksolla tehdään kaksi laajempaa ryhmätyötä, jossa analysoidaan valittujen yritysten taloutta eri menetelmillä. Opintojakson lopussa olevassa teoriatentissä mitataan opintojakson aiheiden ymmärrystä, joita on ryhmätöissä myös käsitelty.

Toteutuksen osien kuvaus

Tilinpäätösanalyysi: Tässä osassa opiskelijat työskentelevät ryhmässä analysoiden valitsemansa pörssiyhtiön tai muun yrityksen tietoja. Käytettävissä tulee olla tilinpäätös liitetietoineen. Analyysissä käytetään monia tilinpäätösanalyysin menetelmiä.
Balanced Scorecard: Tässä osassa opiskelijat työskentelevät ryhmässä analysoiden valitsemansa yrityksen, yhdistyksen tai muun organisaation taloutta määrittäen yritykselle vison ja strategian sekä niiden pohjalta muodostaen ja suunnitellen BSC-mittariston käyttöönottoineen.
BI-raportointi: ryhmät voivat ansaita tenttiin lisäpisteitä laatimalla yrityksen monimuotoisen ja interaktiivisen raportointipohjan ja sen esittämistilanteen.
Tentti: Opintojakson lopuksi tehdään valvotusti teoriatentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä on taloushallinnon erikoitumisalan viimeinen opintojakso ja tarkoitus on, että ainakin Kirjanpito ja Verotus -opintojaksot ovat suoritettu ennen opintojaksolle osallistumista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu ryhmätehtäviin ja tenttiin

Esitietovaatimukset

Kirjanpito (5 op) ja Kustannuslaskelmat (5 op) tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Katriina Vesala
Vastuuhenkilö

Katriina Vesala

Opiskelijaryhmät
 • LTKV21KM2
  Liiketalous, monimuoto (taloushallinto)

Tavoitteet

Osaat analysoida tilinpäätöstä sekä laatia eri käyttötarkoituksiin tunnusluku- ja muita analysointilaskelmia.
Osaat suunnitella yrityksen tulevaisuutta laatimalla tilinpäätösennusteita.
Osaat hyödyntää raportoinnissa nykyaikaisia raportointityökaluja.
Osaat suunnitella ja mitata yrityksen strategista toimintaa.

Sisältö

Miten oikaiset ja analysoit yrityksen julkaiseman tilinpäätösaineiston?
Miten lasket yrityksen tunnusluvut ja laadit laskelmiesi pohjalta erilaisia analyysejä, jotka ottavat huomioon yrityksen aikaisemman kehityksen?
Miten rakennetaan yrityksen tilinpäätösennuste?
Millaisia raportointityökaluja on olemassa ja miten niitä hyödynnetään?
Miten kehität ja mittaat yrityksen toimintaa strategia huomioiden?

Opiskelumateriaali

Tilinpäätösanalyysi, Niskanen & Niskanen, Edita
Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, Yritystutkimus ry, Gaudeamus 2017

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla käsitellään hyvin laajasti erilaisia aihealueita ja työskennellään ryhmissä. Mikäli opiskelija kokee jonkun osa-alueen AHOT-käsittelyn mahdollisena, niin opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opettajaan jo ajoissa ennen opintojakson alkua. Luennoilla ei ole läsnäolopakkoa, mutta itsenäisesti opiskelevan on myös osallistuttava ryhmätöihin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään kaksi laajempaa ryhmätyötä, josta ainakin toinen kohdistuu opiskelijoiden omista verkostoista valittuun yritykseen tai yhdistykseen.

Tentit ja muut määräajat

Teoriaosio on mahdollista uusia Exam-luokassa sopimalla opettajan kanssa uusintatenttipäivän.

Opiskelijan työmäärä

Opintojaksolla tehdään kaksi laajempaa ryhmätyötä, jossa analysoidaan valittujen yritysten taloutta eri menetelmillä. Opintojakson lopussa olevassa teoriatentissä mitataan opintojakson aiheiden ymmärrystä, joita on ryhmätöissä myös käsitelty.

Toteutuksen osien kuvaus

Tilinpäätösanalyysi: Tässä osassa opiskelijat työskentelevät ryhmässä analysoiden valitsemansa pörssiyhtiön tai muun yrityksen tietoja. Käytettävissä tulee olla tilinpäätös liitetietoineen. Analyysissä käytetään monia tilinpäätösanalyysin menetelmiä.
Balanced Scorecard: Tässä osassa opiskelijat työskentelevät ryhmässä analysoiden valitsemansa yrityksen, yhdistyksen tai muun organisaation taloutta määrittäen yritykselle vison ja strategian sekä niiden pohjalta muodostaen ja suunnitellen BSC-mittariston käyttöönottoineen.
BI-raportointi: ryhmät voivat ansaita tenttiin lisäpisteitä laatimalla yrityksen monimuotoisen ja interaktiivisen raportointipohjan ja sen esittämistilanteen.
Tentti: Opintojakson lopuksi tehdään valvotusti teoriatentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä on taloushallinnon erikoitumisalan viimeinen opintojakso ja tarkoitus on, että ainakin Kirjanpito ja Verotus -opintojaksot ovat suoritettu ennen opintojaksolle osallistumista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu ryhmätehtäviin ja tenttiin

Esitietovaatimukset

Kirjanpito (5 op) ja Kustannuslaskelmat (5 op) tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

21.02.2022 - 01.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Katriina Vesala
Vastuuhenkilö

Katriina Vesala

Opiskelijaryhmät
 • LTKV20SP2
  Liiketalous, päivätoteutus (taloushallinto)

Tavoitteet

Osaat analysoida tilinpäätöstä sekä laatia eri käyttötarkoituksiin tunnusluku- ja muita analysointilaskelmia.
Osaat suunnitella yrityksen tulevaisuutta laatimalla tilinpäätösennusteita.
Osaat hyödyntää raportoinnissa nykyaikaisia raportointityökaluja.
Osaat suunnitella ja mitata yrityksen strategista toimintaa.

Sisältö

Miten oikaiset ja analysoit yrityksen julkaiseman tilinpäätösaineiston?
Miten lasket yrityksen tunnusluvut ja laadit laskelmiesi pohjalta erilaisia analyysejä, jotka ottavat huomioon yrityksen aikaisemman kehityksen?
Miten rakennetaan yrityksen tilinpäätösennuste?
Millaisia raportointityökaluja on olemassa ja miten niitä hyödynnetään?
Miten kehität ja mittaat yrityksen toimintaa strategia huomioiden?

Opiskelumateriaali

Tilinpäätösanalyysi, Niskanen & Niskanen, Edita
Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, Yritystutkimus ry, Gaudeamus 2017

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla käsitellään hyvin laajasti erilaisia aihealueita ja työskennellään ryhmissä. Mikäli opiskelija kokee jonkun osa-alueen AHOT-käsittelyn mahdollisena, niin opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opettajaan jo ajoissa ennen opintojakson alkua. Luennoilla ei ole läsnäolopakkoa, mutta itsenäisesti opiskelevan on myös osallistuttava ryhmätöihin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään kaksi laajempaa ryhmätyötä, josta ainakin toinen kohdistuu opiskelijoiden omista verkostoista valittuun yritykseen tai yhdistykseen.

Tentit ja muut määräajat

Teoriaosio on mahdollista uusia Exam-luokassa sopimalla opettajan kanssa uusintatenttipäivän.

Opiskelijan työmäärä

Opintojaksolla tehdään kaksi laajempaa ryhmätyötä, jossa analysoidaan valittujen yritysten taloutta eri menetelmillä. Opintojakson lopussa olevassa teoriatentissä mitataan opintojakson aiheiden ymmärrystä, joita on ryhmätöissä myös käsitelty.

Toteutuksen osien kuvaus

Tilinpäätösanalyysi: Tässä osassa opiskelijat työskentelevät ryhmässä analysoiden valitsemansa pörssiyhtiön tai muun yrityksen tietoja. Käytettävissä tulee olla tilinpäätös liitetietoineen. Analyysissä käytetään monia tilinpäätösanalyysin menetelmiä.
Balanced Scorecard: Tässä osassa opiskelijat työskentelevät ryhmässä analysoiden valitsemansa yrityksen, yhdistyksen tai muun organisaation taloutta määrittäen yritykselle vison ja strategian sekä niiden pohjalta muodostaen ja suunnitellen BSC-mittariston käyttöönottoineen.
BI-raportointi: ryhmät voivat ansaita tenttiin lisäpisteitä laatimalla yrityksen monimuotoisen ja interaktiivisen raportointipohjan ja sen esittämistilanteen.
Tentti: Opintojakson lopuksi tehdään valvotusti teoriatentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä on taloushallinnon erikoitumisalan viimeinen opintojakso ja tarkoitus on, että ainakin Kirjanpito ja Verotus -opintojaksot ovat suoritettu ennen opintojaksolle osallistumista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu ryhmätehtäviin ja tenttiin

Esitietovaatimukset

Kirjanpito (5 op) ja Kustannuslaskelmat (5 op) tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

04.10.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Katriina Vesala
Vastuuhenkilö

Katriina Vesala

Opiskelijaryhmät
 • LTKV20KM2
  Liiketalous, monimuoto (taloushallinto)

Tavoitteet

Osaat analysoida tilinpäätöstä sekä laatia eri käyttötarkoituksiin tunnusluku- ja muita analysointilaskelmia.
Osaat suunnitella yrityksen tulevaisuutta laatimalla tilinpäätösennusteita.
Osaat hyödyntää raportoinnissa nykyaikaisia raportointityökaluja.
Osaat suunnitella ja mitata yrityksen strategista toimintaa.

Sisältö

Miten oikaiset ja analysoit yrityksen julkaiseman tilinpäätösaineiston?
Miten lasket yrityksen tunnusluvut ja laadit laskelmiesi pohjalta erilaisia analyysejä, jotka ottavat huomioon yrityksen aikaisemman kehityksen?
Miten rakennetaan yrityksen tilinpäätösennuste?
Millaisia raportointityökaluja on olemassa ja miten niitä hyödynnetään?
Miten kehität ja mittaat yrityksen toimintaa strategia huomioiden?

Opiskelumateriaali

Tilinpäätösanalyysi, Niskanen & Niskanen, Edita
Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, Yritystutkimus ry, Gaudeamus 2017

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla käsitellään hyvin laajasti erilaisia aihealueita ja työskennellään ryhmissä. Mikäli opiskelija kokee jonkun osa-alueen AHOT-käsittelyn mahdollisena, niin opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opettajaan jo ajoissa ennen opintojakson alkua. Luennoilla ei ole läsnäolopakkoa, mutta itsenäisesti opiskelevan on myös osallistuttava ryhmätöihin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään kaksi laajempaa ryhmätyötä, josta ainakin toinen kohdistuu opiskelijoiden omista verkostoista valittuun yritykseen tai yhdistykseen.

Tentit ja muut määräajat

Teoriaosio on mahdollista uusia Exam-luokassa sopimalla opettajan kanssa uusintatenttipäivän.

Opiskelijan työmäärä

Opintojaksolla tehdään kaksi laajempaa ryhmätyötä, jossa analysoidaan valittujen yritysten taloutta eri menetelmillä. Opintojakson lopussa olevassa teoriatentissä mitataan opintojakson aiheiden ymmärrystä, joita on ryhmätöissä myös käsitelty.

Toteutuksen osien kuvaus

Tilinpäätösanalyysi: Tässä osassa opiskelijat työskentelevät ryhmässä analysoiden valitsemansa pörssiyhtiön tai muun yrityksen tietoja. Käytettävissä tulee olla tilinpäätös liitetietoineen. Analyysissä käytetään monia tilinpäätösanalyysin menetelmiä.
Balanced Scorecard: Tässä osassa opiskelijat työskentelevät ryhmässä analysoiden valitsemansa yrityksen, yhdistyksen tai muun organisaation taloutta määrittäen yritykselle vison ja strategian sekä niiden pohjalta muodostaen ja suunnitellen BSC-mittariston käyttöönottoineen.
Tentti: Opintojakson lopuksi tehdään valvotusti teoriatentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä on taloushallinnon erikoitumisalan viimeinen opintojakso ja tarkoitus on, että ainakin Kirjanpito ja Verotus -opintojaksot ovat suoritettu ennen opintojaksolle osallistumista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu ryhmätehtäviin ja tenttiin

Esitietovaatimukset

Kirjanpito (5 op) ja Kustannuslaskelmat (5 op) tai vastaavat tiedot.