Siirry suoraan sisältöön

Green woodLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00EJ16

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen
- tutustut sekä perehdyt greenwood-puuntyöstössä käytettyihin eri puuntyöstömenetelmiin, materiaaliin sekä filosofiaan
- ymmärrät opintojakson jälkeen tuoreen puun (Greenwood) ja koneellisesti kuivatun teollisuudelle ja puusepille myytävän puutavaran eron sekä erilaisten puumateriaalien ja puulajien erilaiset käyttökohteet tulevat tutuiksi
- tuntuma puumateriaaliin syvenee, käyttämällä puuntyöstössä perinteisiä käsityökaluja sekä kansanperinteestä saatua tietoa puusta ja sen käyttökohteista sekä
- tutustut puun höyrytaivutukseen

Sisältö

Tuoreen puun työstö, Green woodworking, on perinteistä puun käyttötaitoa. Tuoreella puulla tarkoitetaan puumateriaalia, jota ei ole keinokuivattu. Ihanteellisinta olisi kuitenkin, että materiaali olisi tuoretta, eli vasta kaadettua tai kaadosta on kulunut vain vähän aikaa. Tuoreen puun työstäjä käyttää hyväkseen puun luontaista rakennetta. Työvälineet ovat yksinkertaisia käsityökaluja sekä apuvälineitä ja muoto syntyy materiaalin ehdoilla. Aihiot valmistetaan tavallisesti halkaisemalla, jolloin puun syyrakenne säilyy ehjänä ja mahdollisimman lujana, muoto seuraa syyrakennetta ja hukka minimoituu. Puumateriaali tuoksuineen, väreineen ja pintoineen antaa tuotteelle ominaiset piirteet. Kutistuminen ja muodonmuutokset kuuluvat asiaan. Tuoreen puun työstö on esimerkki valmistustavasta, jossa luontoa kunnioittaen, paikallisesti tuotetaan tarve-esineitä, kalusteita, rakennusten osia ja kokonaisia puurakennuksia mahdollisimman pienellä energiamäärällä. Materiaaliksi soveltuvat myös toisarvoiset ja muuten hukkaan joutuvat puun osat, kuten harvennushakkuiden rangat, ylisuuret tyvipölkyt, mutkaiset rungon osat, oksat, juurakot jne. Opintojaksolla suunnittelemme ja valmistamme esineen Greenwood -käsityömenetelmin.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Biotuotemuotoilun koulutus
 • Puumuotoilun koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Tommi Rintamäki
Vastuuhenkilö

Tommi Rintamäki

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen
- tutustut sekä perehdyt greenwood-puuntyöstössä käytettyihin eri puuntyöstömenetelmiin, materiaaliin sekä filosofiaan
- ymmärrät opintojakson jälkeen tuoreen puun (Greenwood) ja koneellisesti kuivatun teollisuudelle ja puusepille myytävän puutavaran eron sekä erilaisten puumateriaalien ja puulajien erilaiset käyttökohteet tulevat tutuiksi
- tuntuma puumateriaaliin syvenee, käyttämällä puuntyöstössä perinteisiä käsityökaluja sekä kansanperinteestä saatua tietoa puusta ja sen käyttökohteista sekä
- tutustut puun höyrytaivutukseen

Sisältö

Tuoreen puun työstö, Green woodworking, on perinteistä puun käyttötaitoa. Tuoreella puulla tarkoitetaan puumateriaalia, jota ei ole keinokuivattu. Ihanteellisinta olisi kuitenkin, että materiaali olisi tuoretta, eli vasta kaadettua tai kaadosta on kulunut vain vähän aikaa. Tuoreen puun työstäjä käyttää hyväkseen puun luontaista rakennetta. Työvälineet ovat yksinkertaisia käsityökaluja sekä apuvälineitä ja muoto syntyy materiaalin ehdoilla. Aihiot valmistetaan tavallisesti halkaisemalla, jolloin puun syyrakenne säilyy ehjänä ja mahdollisimman lujana, muoto seuraa syyrakennetta ja hukka minimoituu. Puumateriaali tuoksuineen, väreineen ja pintoineen antaa tuotteelle ominaiset piirteet. Kutistuminen ja muodonmuutokset kuuluvat asiaan. Tuoreen puun työstö on esimerkki valmistustavasta, jossa luontoa kunnioittaen, paikallisesti tuotetaan tarve-esineitä, kalusteita, rakennusten osia ja kokonaisia puurakennuksia mahdollisimman pienellä energiamäärällä. Materiaaliksi soveltuvat myös toisarvoiset ja muuten hukkaan joutuvat puun osat, kuten harvennushakkuiden rangat, ylisuuret tyvipölkyt, mutkaiset rungon osat, oksat, juurakot jne. Opintojaksolla suunnittelemme ja valmistamme esineen Greenwood -käsityömenetelmin.

Opiskelumateriaali

Saatavilla opintojakson Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä lukujärjestyksen mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen työelämälähtöinen harjoitustyö, jossa aito toimeksianto ulkopuoliselta yhteistyöyritykseltä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 30.04.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Biotuotemuotoilun koulutus
 • Puumuotoilun koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Tommi Rintamäki
Vastuuhenkilö

Tommi Rintamäki

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen
- tutustut sekä perehdyt greenwood-puuntyöstössä käytettyihin eri puuntyöstömenetelmiin, materiaaliin sekä filosofiaan
- ymmärrät opintojakson jälkeen tuoreen puun (Greenwood) ja koneellisesti kuivatun teollisuudelle ja puusepille myytävän puutavaran eron sekä erilaisten puumateriaalien ja puulajien erilaiset käyttökohteet tulevat tutuiksi
- tuntuma puumateriaaliin syvenee, käyttämällä puuntyöstössä perinteisiä käsityökaluja sekä kansanperinteestä saatua tietoa puusta ja sen käyttökohteista sekä
- tutustut puun höyrytaivutukseen

Sisältö

Tuoreen puun työstö, Green woodworking, on perinteistä puun käyttötaitoa. Tuoreella puulla tarkoitetaan puumateriaalia, jota ei ole keinokuivattu. Ihanteellisinta olisi kuitenkin, että materiaali olisi tuoretta, eli vasta kaadettua tai kaadosta on kulunut vain vähän aikaa. Tuoreen puun työstäjä käyttää hyväkseen puun luontaista rakennetta. Työvälineet ovat yksinkertaisia käsityökaluja sekä apuvälineitä ja muoto syntyy materiaalin ehdoilla. Aihiot valmistetaan tavallisesti halkaisemalla, jolloin puun syyrakenne säilyy ehjänä ja mahdollisimman lujana, muoto seuraa syyrakennetta ja hukka minimoituu. Puumateriaali tuoksuineen, väreineen ja pintoineen antaa tuotteelle ominaiset piirteet. Kutistuminen ja muodonmuutokset kuuluvat asiaan. Tuoreen puun työstö on esimerkki valmistustavasta, jossa luontoa kunnioittaen, paikallisesti tuotetaan tarve-esineitä, kalusteita, rakennusten osia ja kokonaisia puurakennuksia mahdollisimman pienellä energiamäärällä. Materiaaliksi soveltuvat myös toisarvoiset ja muuten hukkaan joutuvat puun osat, kuten harvennushakkuiden rangat, ylisuuret tyvipölkyt, mutkaiset rungon osat, oksat, juurakot jne. Opintojaksolla suunnittelemme ja valmistamme esineen Greenwood -käsityömenetelmin.

Arviointiasteikko

1-5