Siirry suoraan sisältöön

Globaali etiikkaLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00EM39

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen sinulla on seuraavat taidot ja tiedot
- tunnistat tärkeimmät etiikka- ja moraaliteoriat - myös käsitteet - ja pystyt soveltamaan niitä tosielämän tilanteissa
- kykenet arvioimaan kriittisesti aiheeseen liittyviä ajankohtaisia trendejä ja suuntauksia ja kykenet tuomaan esille sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä näkökohtia
- kykenet löytämään ja analysoimaan ensisijaisia ongelmia, jotka ovat yleisiä erityisesti globaalissa päätöksenteossa
- ymmärrät sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden ja syrjinnän tärkeimmät syyt ja löydät keinoja ja menetelmiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi
- kykenet osallistumaan aktiivisesti etiikkaa ja moraalia koskeviin keskusteluihin
- kykenet antamaan oma eettinen panoksesi yhteisöön, jossa olet mukana - nyt ja tulevaisuudessa
- ymmärrät virtuaalisuden merkityksen digitaalisella aikakaudella ja kykenet arvioimaan kriittisesti omaa osallistumistasi ja roolia verkossa erityisesti eettisten kysymysten suhteen

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 16.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 30.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Englanti
Opettaja
  • Markku Nikkanen
Vastuuhenkilö

Markku Nikkanen

Opiskelijaryhmät
  • VV2021-2022
    Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen sinulla on seuraavat taidot ja tiedot
- tunnistat tärkeimmät etiikka- ja moraaliteoriat - myös käsitteet - ja pystyt soveltamaan niitä tosielämän tilanteissa
- kykenet arvioimaan kriittisesti aiheeseen liittyviä ajankohtaisia trendejä ja suuntauksia ja kykenet tuomaan esille sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä näkökohtia
- kykenet löytämään ja analysoimaan ensisijaisia ongelmia, jotka ovat yleisiä erityisesti globaalissa päätöksenteossa
- ymmärrät sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden ja syrjinnän tärkeimmät syyt ja löydät keinoja ja menetelmiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi
- kykenet osallistumaan aktiivisesti etiikkaa ja moraalia koskeviin keskusteluihin
- kykenet antamaan oma eettinen panoksesi yhteisöön, jossa olet mukana - nyt ja tulevaisuudessa
- ymmärrät virtuaalisuden merkityksen digitaalisella aikakaudella ja kykenet arvioimaan kriittisesti omaa osallistumistasi ja roolia verkossa erityisesti eettisten kysymysten suhteen

Opiskelumateriaali

Kirjallisuus
- Widdows, H. (2011), Global Ethics: an Introduction (eKirja)
- Hutchings, K.(2010), Global Ethics: an Introduction
- Ethics and Business: A Global Introduction (Routledge-Noordhoff International Editions) 1st Edition by Bart Wernaart (Author) eBook/2021
- Rethinking Business Responsibility in a Global Context: Challenges to Corporate Social Responsibility, Sustainability and Ethics (CSR, Sustainability, Ethics & Governance;1. painos toimittanut Bodo B. Schlegelmilch and Ilona Sz?cs)
- aiheeseen liittyvä eArtikkelikokoelma (ilmoitetaan myöhemmin)

Täydentävä kirjallisuus:
- Küng, Hans (1993), Global Responsibility: In Search of a New World Ethic
- Nikkanen, M. (2013), Notes & Tones on Aspects of Aesthetics in Studying Harmony and Disharmony: a Dialectical Examination, Publications of Kyamk, Series B, No: 96

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson suorittamisen jälkeen sinulla on seuraavat taidot ja tiedot

? tunnistat tärkeimmät etiikka- ja moraaliteoriat - myös käsitteet - ja pystyt soveltamaan niitä tosielämän tilanteissa
? kykenet arvioimaan kriittisesti aiheeseen liittyviä ajankohtaisia trendejä ja suuntauksia ja kykenet tuomaan esille sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä näkökohtia
? kykenet löytämään ja analysoimaan ensisijaisia ongelmia, jotka ovat yleisiä erityisesti globaalissa päätöksenteossa
? ymmärrät sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden ja syrjinnän tärkeimmät syyt ja löydät keinoja ja menetelmiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi
? kykenet osallistumaan aktiivisesti etiikkaa ja moraalia koskeviin keskusteluihin
? kykenet antamaan oma eettinen panoksesi yhteisöön, jossa olet mukana - nyt ja tulevaisuudessa
? ymmärrät virtuaalisuden merkityksen digitaalisella aikakaudella ja kykenet arvioimaan kriittisesti omaa osallistumistasi ja roolia verkossa erityisesti eettisten kysymysten suhteen

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat tekevät kolme tutkimuspaperia valituista aiheista, jotka liittyvät kurssin aihealueisiin.

Toteutuksen osien kuvaus

- Johdanto (mukaan lukien tärkeimmät filosofiset lähestymistavat etiikan alalla ja niiden soveltamisalueet)
- yhteistyö, ongelmanratkaisutilanteet ja kommunikoiva vuoropuhelu vertaisoppimisen avulla verkossa
- virtuaalista ja etäopiskelua hyödynnetään koko kurssin aikana Learn – ja Teams- alustojen avulla
- Opiskelijat kirjoittavat kolme keskusteluartikkelia/esseetä joko henkilökohtaisesti, tiiminä (ryhmätyö) tai yhteisöllisesti
- Seuraavat teemat ovat erityisen esillä: köyhyys ja maailmanlaajuinen eriarvoisuus, ihmisoikeudet ja ilmastonmuutos.
- Opiskelija voi ottaa myös oman aiheensa perehtyen siihen tarkemmin
- Pedagogisesta näkökulmasta vertaisoppiminen antaa opiskelijoille mahdollisuuden jakaa tietoa, arvioida oppimiskokemuksiaan ja reflektoida omia mielipiteitään ja näkemyksiään muiden opiskelijoiden keskuudessa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kolme kirjallista raporttia/esseetä ja niihin liittyvät esitykset: kukin 30%
- Aktiivinen verkko-osallistuminen: 10%
- Kaikki tehtävät on suoritettava kurssin läpäisemiseksi
- Arviointi: 1-5