Siirry suoraan sisältöön

Väri- ja kuosisuunnitteluLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00EN64

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi
Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 22

Opettaja
 • Seija Kiuru-Lavaste
 • Iida Silvennoinen
Vastuuhenkilö

Iida Silvennoinen

Opiskelijaryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Opiskelumateriaali

Saatavilla opintojakson Learn alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä lukujärjestyksen mukaan ja itsenäinen työskentely

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssilla ei ole erillisiä ulkopuolisia yhteistyötahoja, mutta tehtävät harjoitukset voivat toimia työnäytteinä tulevaisuuden harjoittelu- ja työpaikkoja hakiessa. Kurssille voidaan myös ottaa mukaan ulkopuolisten yritysten tehtävänantoja tilanteen mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Ei kirjallista tenttiä. Kurssin loppupalautuksena on portfolio, jossa esitellään kurssilla tehtyjä erillisiä tehtäviä sekä itsenäistä työskentelyä.

Kansainvälinen yhteistyö

Kurssi ei sisällä erillistä kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 5 opintopistettä, josta osa toteutetaan itsenäisesti ja osa ohjatusti.

Toteutuksen osien kuvaus

Väri- ja kuosisuunnittelun kurssilla tutustutaan väritrendien syntymiseen ja ennustamiseen. Käydään läpi kuosien erilaisia käyttötarkoituksia ja tyylejä ja kokeillaan erilaisia tekniikoita kuosien suunnittelussa. Opetellaan väri- ja kuosisuunnittelun luovaa prosessia (työkaluina mm. moodboardit). Tutustutaan sekä kaupalliseen kuosisuunnitteluun että luovempiin menetelmiin. Kurssi sopii täydentämään laajasti eri muotoilun alan opintoja, mutta painotus on pehmeissä materiaaleissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikana työskennellään sekä tietokoneen että perinteisten piirustusvälineiden kanssa. Varatkaa siis henkilökohtaisia piirustusvälineitä kurssia varten. Kurssia varten suositellaan, että perusopinnot kuvankäsittelystä ja/tai CAD opinnoista on suoritettu - kurssilla käydään adobe ohjelmien kuosisuunnitteluun olennaisesti liittyviä toimintoja lyhyesti läpi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Portfolioon kerätään kurssin aikana syntyneet työ. Esittele moodboardit ja luonnokset, kuosien rakentamisen vaiheita ja lopulta kokonaisia kuosi ja printtiperheitä ja miten näet niitä käytettävän. Kurssin portfoliossa painotetaan runsaita kokeiluja ja variaatioita.

- Luova ajattelu kuosien suunnittelussa: ideointikyky, luovuus ja mielikuvitus
- Kokonaisuuksien hahmotus
- sommittelun luovuus ja harmonia: muodot, mittasuhteet, väri- ja kuviomaailma
- ideoiden runsaus ja kokeilullisuus

Kurssin arvosana on mahdollista korottaa kerran uusimalla tai täydentämällä loppuportfoliota.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 29.04.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Muodin ja puvustuksen koulutus
Opettaja
 • Iida Silvennoinen
Vastuuhenkilö

Iida Silvennoinen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Opiskelumateriaali

Saatavilla opintojakson Learn alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä lukujärjestyksen mukaan ja itsenäinen työskentely

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssilla ei ole erillisiä ulkopuolisia yhteistyötahoja, mutta tehtävät harjoitukset voivat toimia työnäytteinä tulevaisuuden harjoittelu- ja työpaikkoja hakiessa. Kurssille voidaan myös ottaa mukaan ulkopuolisten yritysten tehtävänantoja tilanteen mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Ei kirjallista tenttiä. Kurssi koostuu erillisten tehtävien suorittamisesta ja palautuksesta. Loppupalautuksena portfolio.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 5 opintopistettä, josta osa toteutetaan itsenäisesti ja osa ohjatusti.

Toteutuksen osien kuvaus

Väri- ja kuosisuunnittelun kurssilla tutustutaan väritrendien syntymiseen ja ennustamiseen. Käydään läpi kuosien erilaisia käyttötarkoituksia ja tyylejä ja kokeillaan erilaisia tekniikoita kuosien suunnittelussa. Opetellaan väri- ja kuosisuunnittelun luovaa prosessia (työkaluina mm. moodboardit). Tutustutaan sekä kaupalliseen kuosisuunnitteluun että luovempiin menetelmiin. Kurssi sopii täydentämään laajasti eri muotoilun alan opintoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikana työskennellään sekä tietokoneen että perinteisten piirustusvälineiden kanssa. Varatkaa siis henkilökohtaisia piirustusvälineitä kurssia varten. Kurssia varten suositellaan, että perusopinnot kuvankäsittelystä ja/tai CAD opinnoista on suoritettu - kurssilla käydään adobe ohjelmien kuosisuunnitteluun olennaisesti liittyviä toimintoja lyhyesti läpi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Luova ajattelu kuosien suunnittelussa: ideointikyky, luovuus ja mielikuvitus
- Kokonaisuuksien hahmotus
- sommittelun luovuus ja harmonia: muodot, mittasuhteet, väri- ja kuviomaailma