Siirry suoraan sisältöön

Liiketalous, päivätoteutus: Julkishallinto ja juridiikka

Tunnus: LTKV18SP

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2018

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

Elämämme oikeudellistuu koko ajan. Elämässä tarvitaan oikeudellista osaamista mitä moninaisimmissa asioissa ja työelämässä arvostetaan työntekijöitä, jotka osaavat etsiä alansa oikeudellista tietoa ja soveltaa sitä työtehtävissään. Myös yrittäjä tarvitsee oikeudellista osaamista. Monet yritystoiminnan rakenteet ja tilanteet ovat juridisesti säädeltyjä ja niitä koskee valtava määrä oikeudellista sääntelyä, joista yrityksen omistajien ja johdon on oltava riittävästi perillä. Juridiikan opinnot antavat laaja-alaisen kuvan työelämässä hyödyllisistä oikeudenaloista.

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Syksy
2018
Kevät
2019
Syksy
2019
Kevät
2020
Syksy
2020
Kevät
2021
Syksy
2021
1. / 2018 2. / 2019 3. / 2019 1. / 2019 2. / 2020 3. / 2020 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021
LTKV17KM-1190
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

150
LTKV17KM-1191
Liiketoiminnan perustaidot

(Valitaan kaikki)

15
LT00AA91 Yritystoiminta ja yrittäjyys 5
LT00AA92 Yrityksen talous 5
LT00AA93 Asiakaslähtöinen markkinointi 5
LTKV17KM-1192
Liiketoiminnan tuki

(Valitaan kaikki)

15
LT00AA94 Tietotekniset työvälineet 5
KY00AA02 Viestintätaidot 5
MO00AA08 Ideasta innovaatioon 5
LTKV17KM-1193
Yrityksen toimintaympäristö

(Valitaan kaikki)

15
KY00AA04 Ammattienglanti 5
LT00AA96 Talous- ja rahoitusmatematiikka 5
LT00AA97 Kansantalous 5
LTKV17KM-1194
Asiakkaat ja kumppanuudet

(Valitaan kaikki)

15
LT00AA98 Asiakasymmärrys ja asiakaspalvelu 5
LT00AA99 Kauppaoikeus 5
LT00AB01 Toimitusketjun hallinta 5
LTKV17KM-1195
Kannattava liiketoiminta

(Valitaan kaikki)

15
LT00AB02 Kansainvälinen liiketoiminta 5
LT00AB03 Kannattavuus ja talouden suunnittelu 5
LT00AB04 Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5
LTKV17KM-1196
Liiketoimintaprosessit

(Valitaan kaikki)

15
KY00AA03 Ammattiruotsi 5
LT00AB05 Yrityspeli 5
LT00AB06 Asiakasprojekti 5
LTKV17KM-1197
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
KY00AA01 Ammatillinen kasvu 5
LT00AB07 Tutkimus- ja kehittämistyö 5
LT00AB08 Tutkimusmenetelmät 5
LTKV17KM-1198
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
LT00AB09 Perusharjoittelu 10
LT00AB10 Syventävä harjoittelu 20
LTKV17KM-1199
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
LTKV17KM-1200
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
LTKV17KM-1201
Julkishallinto ja juridiikka

(Valitaan kaikki)

30
LT00AB20 Julkisoikeuden perusteet 5
LT00AB21 Kunnallis- ja virkamiesoikeus 5
LT00DN66 Julkiset hankinnat 5
LT00AB23 Yhtiöoikeus 5
LT00AB24 Perhe- ja jäämistöoikeus 5
LT00AB25 Asunto- ja kiinteistökaupan juridiikka 5
LTKV17KM-1203
Juridiikan syventävä osaaminen

(Valitaan kaikki)

20
LT00AB32 Rikos- ja rikosprosessioikeus 5
LT00AB33 Oikeudenkäynti ja täytäntöönpano 5
LT00AB34 Henkilöverotus 5
LT00AB35 Työoikeuden syventävä osaaminen 5
LTKV17KM-1211
Valinnaiset opintokokonaisuudet

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
MO1000

Digitalisaatio-opinnot

0
MO00AA05 Data-analyysi 5
MO00AA06 Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5
MO00AA07 Tietoturvatietoisuus 5
MO00DL50 Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5
MO00DL51 Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5
MO00DO09 Web ohjelmointi 5
MO00DS11 Johdatus ohjelmointiin 5
MO00DS12 Tietoturvallisuus 5
MO00DS13 Digitaaliset työvälineet 1 3
MO00DS14 Digitaaliset työvälineet 2 2
VV00EO91 Digitaidot kunnolla vauhtiin 3
OM00EE03 Johdatus ohjelmointiin 5
MO1003

Hyvinvointiteknologia

0
MO00AE67 Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5
MO00AE68 Hyvinvointiteknologian työkalut 5
MO00AE69 Hyvinvointiteknologiset palvelut 5
MO1001

Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot

0
MO00AA09 Konseptisuunnittelu 5
MO00CT76 Yrittäjyysvalmennus 1 - 10
399100115 Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5
399100315 Tunnusluvut ja johtaminen 5
Y26300003 Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5
VV00CW58 KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
VV00DB93 Emma Gaalan someviestintä 3 - 7
MO00DB95 Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5
MO00DB96 Entrepreneurship and Small Business Marketing 5
MO00DB97 KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5
MO00DB98 KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5
MO00DI10 StartUp Passion MOOC 5
MO00DK10 Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5
MO00DK11 Liiketoimintasuunnitelma 5
MO00DL26 Innovaatiojohtaminen 5
MO00DO50 Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 1 - 10
MO00DO88 Innoleiri 2
MO00DO99 Yrityksen perustaminen 3
MO00DP00 Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2
MO00DP01 Innovaatiojohtaminen digiajassa 5
MO00DP02 Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2
MO00DP03 Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5
MO00DP04 Konseptointi ja tuotteistaminen 5
MO00DS40 Ideasta innovaatioon 5
MO00DS33 Sparraus yrittäjyyteen 1 - 10
MO00DW50 StartUp Passion 5
MO00DS39 Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5
MO00EF58 Aineettomat oikeudet (IPR) 2
MO00EJ41 Entrepreneurship and small business marketing (instructed in Russian) 3
MO00DS31 Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3
MO00ET82 Yrityksen visuaalinen viestintä ja brändin rakentaminen 5 op 5
MO1004

Tutkimus- ja kehittämisopinnot

0
MO00DB99 Tutki, kehitä, raportoi 5
MO00DL48 Tulevaisuuden tutkimus 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
MO00EI29 SPSS virtuaaliklinikka 1 - 3
VV2000

Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot

0
VV00CW98 Venäjä 1 5
VV00CW99 Venäjä 2 5
VV00CX00 Venäjä 3 5
VV00CX01 Venäjä 4 5
VV00CX02 Venäjää työelämässä 5
VV00EA49 Venäjän kielen rakenteet 5
MO00DS54 Asioi venäjäksi 3
VV00CX03 Espanja 1 5
VV00CX04 Espanja 2 5
VV00CX05 Espanja 3 5
VV00CX06 Espanja 4 5
VV00CX07 Espanjaa työelämässä 5
VV00CX08 Saksa 1 5
VV00CX09 Saksa 2 5
VV00CX10 Saksa 3 5
VV00CX11 Saksa 4 5
VV00CX12 Saksaa työelämässä 5
J00DS16 Saksan kertauskurssi 5
VV00CX13 Italia 1 5
VV00CX14 Italia 2 5
VV00CX15 Ranska 1 5
VV00CX16 Ranska 2 5
VV00BH03 Ruotsin tehovalmennus 3
8888201126 Hallintoruotsi 2
VV00DJ27 Lär dig mera svenska! 5
VV00CX88 Suomen alkeet 2
888800114 Finnish for Beginners 5
KY00DS49 Suomi 1 5
KY00DS50 Suomi 2 5
VV00CW84 Suomi 3 5
VV00CW85 Suomi 4 5
VV00DW05 Suomea venäjää puhuville 2
YYYY10015 Suomen tehovalmennus 1 1
YYYY20015 Suomen tehovalmennus 2 1
YYYY30015 Suomen tehovalmennus 3 1
YYYY40015 Suomen tehovalmennus 4 1
YYYY50015 Suomen tehovalmennus 5 1
VV00DL93 Korkeakouluun valmentavaa suomea B1-B2-tasoilla 2
VV00DH03 Esiintymistaidon tehovalmennus 3
VV00DH18 Viestintätaidon tehovalmennus 3
VV00DW55 Asiantuntijaviestintä 1 - 5
VV00BH02 Englannin tehovalmennus 3
VV00EA06 English preparatory course (instructed in Russian) 3
J00D106 Markkinoinnin englanti 5
MO00DO45 Liike-elämän englanti 3
VV00DI18 Effective workplace writing 5
VV00EA07 English professional vocabulary for paramedics (instructed in Russian) 2
BY00DN22 Advanced Professional English 5
BY00EA54 Academic writing for master’s thesis 5
888830614 Focus on Finland 5
VV00DH27 Kiina 1 5
VV00DJ30 Kiina 2 5
VV00DP46 Kiinalainen liiketoimintakulttuuri 3
888890310 Tandem-opinnot suomen kielessä 2
888871812 Tandem-opinnot espanjan kielessä 2
888891310 Tandem-opinnot englannin kielessä 2
888890910 Tandem-opinnot arabian kielessä 2
888890512 Tandem-opinnot bengalin kielessä 2
888890213 Tandem-opinnot hollannin kielessä 2
888890510 Tandem-opinnot italian kielessä 2
888891510 Tandem-opinnot japanin kielessä 2
888890810 Tandem-opinnot kiinan kielessä 2
888890113 Tandem-opinnot kroatian kielessä 2
888891010 Tandem-opinnot latvian kielessä 2
888891410 Tandem-opinnot nepalin kielessä 2
888890112 Tandem-opinnot portugalin kielessä 2
888890610 Tandem-opinnot puolan kielessä 2
888891210 Tandem-opinnot ranskan kielessä 2
888823312 Tandem-opinnot ruotsin kielessä 2
888890410 Tandem-opinnot saksan kielessä 2
888890312 Tandem-opinnot turkin kielessä 2
888890412 Tandem-opinnot unkarin kielessä 2
888890710 Tandem-opinnot venäjän kielessä 2
888891110 Tandem-opinnot vietnamin kielessä 2
VV00DJ32 Tandem-opinnot sloveenin kielessä 2
VV00EE20 KiVAKO: Venäjä 1 3
VV00EE21 KiVAKO: Italia 2 3
VV00EF15 Tandem-opinnot korean kielessä 2
BY00EF30 Advanced English for health and social services 5
KY00AA04 Ammattienglanti 5
VV00EF96 Suomen kielen alkeet 5
VV00EG76 Swedish preparotory course (instructed in Russian) 3
KY00DS51 Viestintätaidot 5
KY00AA03 Ammattiruotsi 5
VV00EJ42 Professional English vocabulary for health care purposes (instructed in Russian) 3
VV00EK29 KiVAKO: Saksa 7 3
VV00EK41 Käytännön suomea venäjänkielisille 3
VV00EM22 Venäjä 1 3
VV00EM23 Saksa 4 3
VV00EM24 Saksa 5 3
VV00EM50 Venäjä 2 3
VV00EM52 Venäjä 3 3
VV00EM53 Venäjä 4 3
VV00EM54 Venäjä 5 3
VV00EM55 Venäjä 6 3
VV00EM56 Venäjä 7 3
VV00EM57 Venäjä 8 3
VV00EM58 Espanja 1 3
VV00EM59 Espanja 2 3
VV00EM60 Espanja 3 3
VV00EM61 Espanja 4 3
VV00EM62 Espanja 5 3
VV00EM63 Espanja 6 3
VV00EM64 Espanja 7 3
VV00EM65 Espanja 8 3
VV00EM66 Saksa 1 3
VV00EM67 Saksa 2 3
VV00EM68 Saksa 3 3
VV00EM71 Saksa 6 3
VV00EM72 Saksa 7 3
VV00EM73 Saksa 8 3
VV00EM74 Ranska 1 3
VV00EM75 Ranska 2 3
VV00EM76 Ranska 3 3
VV00EM78 Ranska 4 3
VV00EM79 Italia 1 3
VV00EM80 Italia 2 3
VV00EM81 Italia 3 3
VV00EM82 Italia 4 3
VV00EN06 Venäjän kieliopin kertaus 3
VV00EN07 Saksan kieliopin kertaus 3
OM00EE03 Johdatus ohjelmointiin 5
VV00EO24 Venäjä 1 ja 2, 6op 6
VV00EO30 Englannin IELTS testin valmennus 2 - 3
VV00EO49 Suomi 5 5
AV00EM94 Venäjän kieliopin kertaus 3
AV00EM95 Venäjää venäjänkielisille 3
AV00EM89 Asioi venäjäksi 3
VV00EP48 Opinnäytetyön raportoinnin tuki 1
VV00EP49 Suomi 6 5
HT00EK69 Hoitotyön englanti 3
VV00EQ41 Logistiikan englanti 5
VV00EQ73 Suomalais-venäläinen tandem 3
VV00ER98 Hoitotyön ruotsi 3
VV00ES57 Kieli- ja kulttuuritietoisuus 2 - 5
MO1002

Venäjä-opinnot

0
203005912 Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5
203006912 Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5
203004912 Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5
MO00CW80 Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5
MO00CW81 Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5
MO00DL47 Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2
MO00DL72 Russian Business Culture 3
MO00DL85 Asioi venäjäksi 3
VV1000

Vapaasti valittavat opinnot

0
KY00BH71 Promoottori 5
VVVV00614 Taidegrafiikka 5
301104310 Johdatus talousmatematiikkaan 3
301102212 Kirjanpidon erityiskysymykset 5
301102312 Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5
S00Y200 Lääkehoito sosiaalialalla 3
AV00CT94 Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2
VV00CW58 KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
VV00CW97 Ympäristöliiketoiminta 5
VV00CX18 Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5
S00Y047 Kivunhoito 5
S00D012 Haavahoito 3
S00Y028 Väkivaltatyö 5
VV00CY62 Raskausajan diabetes 3
SH00AC91 Gerontologinen hoitotyö 5
SH00AD10 Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5
VV00CY67 Hygieniapassi 2
VV00CY73 Syrjäytymisen ehkäisy 5
VV00CY89 Logistiikan perusmatematiikka 5
VV00CZ15 Liikunta 1 2
VVVV18151 Rokotusosaamisen perusteet 2
VV00CZ34 Matematiikan tehovalmennus 1
VV00CZ54 Lapin vaellus 5
T06D050 Sähköturvallisuustutkinto 1 3
VV00CZ68 Design project 5
VV00DA27 Sosiaalialan hoitotyö 5
S00D044 Väkivaltatyö II 5
S00Y062 Kehitysvammatyön perusteet ja perheen tukeminen 5
VV00DB93 Emma Gaalan someviestintä 3 - 7
VV00DC94 Farmakologia 5
VV00DE91 Tekniikan alan kemian tehovalmennus 3
VV00DE92 Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus 3
H00D204 Sairaanhoitajan kliiniset perustaidot - laboraatioharjoituksia teoriatietoa soveltamalla 2
VV00DF50 Verhoilu 5
VV00DF51 Puhdistus 5
VV00DF52 Koristemaalaus 5
VV00DF54 Ovi- ja ikkunarestaurointi 5
VV00DF55 Sisustustekstiilien valintakriteerit 5
VV00DF56 Sisustussuunnittelu 5
VV00DF57 Pintakäsittely 5
VVVV00715 CAM -perusteet 5
VV00DF65 Yrityskuvan viestiminen verkossa 5
VV00DF66 Intercultural Communication 5
VV00DF98 Liikunta 3 2
VV00DF99 Liikunta 4 2
VV00DG01 Liikunta 2 2
VV00DG13 Asennusharjoitukset 5
VV00DG23 Ilmastonmuutos 5
VV00DG73 Lääketieteelliset termit 5
VV00DH25 Tietotekniikan tehovalmennus 1
EN00CY18 Metsäteollisuuden energiantuotanto ja -käyttö 5
VVVV0114 Creative Digital Photography 5
VV00DI03 Tietojohtaminen 5
VV00DI17 Lääkelaskut 0
VV00DI18 Effective workplace writing 5
VV00DI33 Sarjakuva 5
VV00DI58 Pain management intensive course 5
VV00DJ20 Anniskelupassi 2
601203216 Brändin suunnittelu 5
VV00DJ59 Leikkaushoitotyö 5
VV00DJ60 UiPath robot 3
LO00DK02 Eettinen kysyntä-toimitusketjun hallinta 5
VV00DK60 Prosessiteollisuuden sivuvirrat 5
VV00DL08 Opiskelutaidot - minä vastuullisena opiskelijana 2
YYYY00314 Johtaminen 5
ME00AE60 Metsälogistiikka ja -teollisuus 5
ME00AE62 Puunkorjuutekniikka 5
VV00DL53 Rautatieliikenne 5
VV00DL55 Lasten psykiatrinen hoitotyö ja toiminnalliset menetelmät 5
VV00DL56 Nuorten psykiatrinen hoitotyö ja toiminnalliset menetelmät 5
VV00DL59 Monikulttuurisuus seksuaaliohjauksessa 5
VV00DL84 Skanska Oppiva 5
399103816 Public relations 5
VV00DL87 Monikulttuurinen johtaminen 5
AV00DM09 Avaimet elämäntapamuutokseen osa 1: Perusteiden peruste, ihminen 5
VV00DM10 Esimies ja tietoturva 5
AV00DM11 Avaimet elämäntapamuutokseen osa 2: Voimaharjoittelu 5
AV00DM12 Avaimet elämäntapamuutokseen osa 3: Ravitsemus 5
SH00DM48 Yleinen patologia 5
VV00DM51 Koodarikilta 1 5
VV00DM52 Koodarikilta 2 5
VV00DM53 Koodarikilta 3 5
VV00DM55 Lääkelaskentaa kertaamassa – yllätät itsesi iloisesti! 5
VV00DM96 Tekoälytaitaja 5
SH00DO05 Akuutti kipu ja kivunhoito 5
SH00DO06 Lääkehoidon kädentaidot turvallisesti 5
SH00DO07 Akuutit haavat - tehokas hoito 5
VV00DO19 Päähine - piste i:n päälle 5
AV00DO20 Psyykkisen valmennuksen perusteet 3
AV00DO21 Tietoisen läsnäolon hyvinvointivaikutukset 5
VV00DO44 Design-tuote workshop 5
VV00DO51 Tulevaisuuden duuni 2
VV00DO96 Opiskelukyky ja opiskelijan hyvinvointi 2
VV00DP05 Liikunta 1, Mikkeli 2
VV00DP06 Liikunta 2, Mikkeli 2
VV00DP07 Liikunta 3, Mikkeli 2
VV00DP08 Liikunta 4, Mikkeli 2
AV00DP09 Neuropsykologian soveltaminen hoito- ja kuntoutustyössä 5
AV00DP11 Uudet teknologiat terveysalalla 5
VV00DX00 Environmental issues affecting our health 5
VV00DZ67 3D sculpting with Zbrush 5
399101415 Yrityspeli 5
VV00EA46 Promotor /ambassador 1 - 5
VV00EA62 3D-tulostus, laserleikkaus 5
VV00EA63 Design Workshop 5
VV00EA64 Grafis-kaavoitus, jatkokurssi 5
VV00EA65 Muotopuriste 5
VV00EA66 SolidWorks 5
VV00EA69 Tutorointi 5
VV00EA82 Php-ohjelmointi 5
VV00EA99 LVI-tekniikan perusteet 5
SH00ED28 Trakeostomoidun potilaan hoitotyö 5
VV00ED90 Unreal Engine C++ development 3
VV00ED91 Creating network game using Unreal Engine 3
VV00ED92 Using animation editor inside Unreal Engine 3
VV00ED94 LVI-asennukset 2
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
IT00DX02 Python programming and data processing 5
TK00EC43 Ohjelmistotestaus 5
VV00EE14 Projektitutkielma 5
VV00EE16 Robotic Process Automation (RPA) 5
T06D080 SFS 6002 Sähkötyöturvallisuuskoulutus 1
VV00EE22 Kiertotalouden ideointiprojekti 5
VV00EE23 Ensiavun perusteet 1
VV00EE24 Ensiavun jatko-opinnot 1
VV00EE98 Metallipintojen konservointi 5
VV00EF14 Luova materiaalipaja 10
VV00EF50 Järjestöt osana hyvinvointiyhteiskuntaa