Siirry suoraan sisältöön

Kunnallis- ja virkamiesoikeusLaajuus (5 op)

Tunnus: LT00AB21

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat kuvata kunnallisten yhteisöjen rakenteet ja kunnallisen päätöksenteko- ja hallintomenettelyn.

Osaat kertoa kunnallisen itsehallinnon periaatteet sekä kunnallisten yhteisöjen tehtävät ja järjestämisvastuut.

Osaat käyttää kunnan asukkaana osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä oikeusturvaasi.

Osaat kertoa virka- ja työsuhteiden keskeiset erot sekä virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden valintaan liittyvät periaatteet ja heidän oikeudet, velvollisuudet ja virkavastuun.

Sisältö

Mikä on kuntien rooli Suomen hallintorakenteessa ja miten toimii kunnallinen päätöksenteko?
Mistä tekijöistä koostuu kunnan itsehallinto ja miten kunnat voivat sitä käyttää tehtäviä järjestäessään?
Miten kunnan asukas voi käyttää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan kunnallishallinnossa?
Mitkä ovat virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden virkakelpoisuusehdot virkojen täyttämisessä?
Mitkä ovat virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden oikeudet ja velvollisuudet?

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Julkisoikeuden perusteet

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opiskelijaryhmät
 • LTKV22SP
  Liiketalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat kuvata kunnallisten yhteisöjen rakenteet ja kunnallisen päätöksenteko- ja hallintomenettelyn.

Osaat kertoa kunnallisen itsehallinnon periaatteet sekä kunnallisten yhteisöjen tehtävät ja järjestämisvastuut.

Osaat käyttää kunnan asukkaana osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä oikeusturvaasi.

Osaat kertoa virka- ja työsuhteiden keskeiset erot sekä virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden valintaan liittyvät periaatteet ja heidän oikeudet, velvollisuudet ja virkavastuun.

Sisältö

Mikä on kuntien rooli Suomen hallintorakenteessa ja miten toimii kunnallinen päätöksenteko?
Mistä tekijöistä koostuu kunnan itsehallinto ja miten kunnat voivat sitä käyttää tehtäviä järjestäessään?
Miten kunnan asukas voi käyttää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan kunnallishallinnossa?
Mitkä ovat virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden virkakelpoisuusehdot virkojen täyttämisessä?
Mitkä ovat virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden oikeudet ja velvollisuudet?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Sampo Järvinen
Vastuuhenkilö

Sampo Järvinen

Opiskelijaryhmät
 • LTKV22KM1
  Liiketalous, monimuoto (julkishallinto ja juridiikka)

Tavoitteet

Osaat kuvata kunnallisten yhteisöjen rakenteet ja kunnallisen päätöksenteko- ja hallintomenettelyn.

Osaat kertoa kunnallisen itsehallinnon periaatteet sekä kunnallisten yhteisöjen tehtävät ja järjestämisvastuut.

Osaat käyttää kunnan asukkaana osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä oikeusturvaasi.

Osaat kertoa virka- ja työsuhteiden keskeiset erot sekä virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden valintaan liittyvät periaatteet ja heidän oikeudet, velvollisuudet ja virkavastuun.

Sisältö

Mikä on kuntien rooli Suomen hallintorakenteessa ja miten toimii kunnallinen päätöksenteko?
Mistä tekijöistä koostuu kunnan itsehallinto ja miten kunnat voivat sitä käyttää tehtäviä järjestäessään?
Miten kunnan asukas voi käyttää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan kunnallishallinnossa?
Mitkä ovat virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden virkakelpoisuusehdot virkojen täyttämisessä?
Mitkä ovat virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden oikeudet ja velvollisuudet?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Sampo Järvinen
Vastuuhenkilö

Sampo Järvinen

Opiskelijaryhmät
 • LTKV21SP1
  Liiketalous, päivätoteutus (julkishallinto ja juridiikka)

Tavoitteet

Osaat kuvata kunnallisten yhteisöjen rakenteet ja kunnallisen päätöksenteko- ja hallintomenettelyn.

Osaat kertoa kunnallisen itsehallinnon periaatteet sekä kunnallisten yhteisöjen tehtävät ja järjestämisvastuut.

Osaat käyttää kunnan asukkaana osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä oikeusturvaasi.

Osaat kertoa virka- ja työsuhteiden keskeiset erot sekä virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden valintaan liittyvät periaatteet ja heidän oikeudet, velvollisuudet ja virkavastuun.

Sisältö

Mikä on kuntien rooli Suomen hallintorakenteessa ja miten toimii kunnallinen päätöksenteko?
Mistä tekijöistä koostuu kunnan itsehallinto ja miten kunnat voivat sitä käyttää tehtäviä järjestäessään?
Miten kunnan asukas voi käyttää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan kunnallishallinnossa?
Mitkä ovat virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden virkakelpoisuusehdot virkojen täyttämisessä?
Mitkä ovat virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden oikeudet ja velvollisuudet?

Opiskelumateriaali

Kurssimateriaali:

1. Virkamiesoikeuden perusteet, Seppo Koskinen - Heikki Kulla, Talentum 2019 (e-kirja https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.224966)

2. Kuntalaki - Tausta ja tulkinnat, Heikki Harjula, Kari Prättälä, Talentum 2015 (e-kirjahttps://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.219147)

3. lainsäädäntö

4. muu opettajan Learn -alustalle lataama aineisto

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelu tapahtuu yksilö-, ryhmä- ja parityöskentelynä.

Kurssin suorittaminen edellyttää luentojen aktiivista seuraamista ja keskusteluun osallistumista ja ryhmä- ja paritehtävien sekä yksilötehtävien ja tentin suorittamista.

Kunnallis- ja virkamiesoikeuden kurssi jakautuu kahteen pääosaan eli kunnallisoikeuteen ja virkamiesoikeuteen.

A Virkamiesoikeuden osio:

-valtion virkamiesten ja kunnan viranhaltijoiden oikeudet, velvollisuudet ja vastuut,

-virkasuhteeseen ottaminen ja virkasuhteen päättäminen ja

-virkaehtosopimusjärjestelmä sekä yhteistoimintamenettely kunnissa.


B Kunnallisoikeuden osio

-kunnan / kaupungin ja niiden eri yhteisöjen itsehallinnollista asemaa, niiden organisaatioita ja rakennetta, kuntien tehtäviä, luottamusmiesten asemaa, taloutta ja kuntien yhteistoimintaa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset ryhmätyöhön liittyvät työelämähaastattelut.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu näiden oppimistehtävien keskiarvon ja tentin keskiarvosta. Lisäksi kurssin läpäiseminen edellyttää, että annetut oppimistehtävät suoritetaan hyväksytysti. Arviointiasteikko on 1-5.

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kaarina Leppänen
Vastuuhenkilö

Kaarina Leppänen

Opiskelijaryhmät
 • LTKV20SP1
  Liiketalous, päivätoteutus (julkishallinto ja juridiikka)

Tavoitteet

Osaat kuvata kunnallisten yhteisöjen rakenteet ja kunnallisen päätöksenteko- ja hallintomenettelyn.

Osaat kertoa kunnallisen itsehallinnon periaatteet sekä kunnallisten yhteisöjen tehtävät ja järjestämisvastuut.

Osaat käyttää kunnan asukkaana osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä oikeusturvaasi.

Osaat kertoa virka- ja työsuhteiden keskeiset erot sekä virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden valintaan liittyvät periaatteet ja heidän oikeudet, velvollisuudet ja virkavastuun.

Sisältö

Mikä on kuntien rooli Suomen hallintorakenteessa ja miten toimii kunnallinen päätöksenteko?
Mistä tekijöistä koostuu kunnan itsehallinto ja miten kunnat voivat sitä käyttää tehtäviä järjestäessään?
Miten kunnan asukas voi käyttää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan kunnallishallinnossa?
Mitkä ovat virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden virkakelpoisuusehdot virkojen täyttämisessä?
Mitkä ovat virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden oikeudet ja velvollisuudet?

Opiskelumateriaali

Kurssimateriaali:

1. Virkamiesoikeuden perusteet, Seppo Koskinen - Heikki Kulla, Talentum 2019 (e-kirja https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.224966)

2. Kuntalaki - Tausta ja tulkinnat, Heikki Harjula, Kari Prättälä, Talentum 2015 (e-kirjahttps://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.219147)

3. lainsäädäntö

4. muu opettajan Learn -alustalle lataama aineisto

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelu tapahtuu LEARN-alustalla yksilö, ryhmä- ja parityöskentelynä.

KURSSIN TYÖTAVAT

Kurssin suorittaminen edellyttää luentojen aktiivista seuraamista ja keskusteluun osallistumista ja ryhmä- ja paritehtävien sekä yksilötehtävien (5 tehtävää) ja kunnallisoikeuden tentin suorittamista.

Teams-luennot 31.8, 7.9, 14.9, 21.9, 28.9, 5.10, 13.10, 20.10

2.11 tentti

15.11 uusintatenttiKURSSIN TYÖTAVAT

Kurssin suorittaminen edellyttää luentojen aktiivista seuraamista ja keskusteluun osallistumista ja ryhmä- ja paritehtävien sekä yksilötehtävien ja tentin suorittamista.

KURSSIN SISÄLTÖ

Kunnallis- ja virkamiesoikeuden kurssi jakautuu kahteen pääosaan eli kunnallisoikeuteen ja virkamiesoikeuteen.

A Virkamiesoikeuden osio:

-valtion virkamiesten ja kunnan viranhaltijoiden oikeudet, velvollisuudet ja vastuut,

-virkasuhteeseen ottaminen ja virkasuhteen päättäminen ja

-virkaehtosopimusjärjestelmä sekä yhteistoimintamenettely kunnissa.


B Kunnallisoikeuden osio

-kunnan / kaupungin ja niiden eri yhteisöjen itsehallinnollista asemaa, niiden organisaatioita ja rakennetta, kuntien tehtäviä, luottamusmiesten asemaa, taloutta ja kuntien yhteistoimintaa.

Virkamiesoikeuden osiosta tulee paritehtäviä ja ryhmätehtävä. Kunnallisoikeuden osiosta tulee tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset ryhmätyöhön liittyvät työelämähaastattelut.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu näiden ryhmätyön ja tentin keskiarvosta. Lisäksi kurssin läpäiseminen edellyttää, että annetut oppimistehtävät suoritetaan hyväksytysti. Arviointiasteikko on 1-5.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

08.02.2021 - 10.05.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Yrjö Tyni
Vastuuhenkilö

Yrjö Tyni

Opiskelijaryhmät
 • LTKV20KM1
  Liiketalous, monimuoto (juridiikka)

Tavoitteet

Osaat kuvata kunnallisten yhteisöjen rakenteet ja kunnallisen päätöksenteko- ja hallintomenettelyn.

Osaat kertoa kunnallisen itsehallinnon periaatteet sekä kunnallisten yhteisöjen tehtävät ja järjestämisvastuut.

Osaat käyttää kunnan asukkaana osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä oikeusturvaasi.

Osaat kertoa virka- ja työsuhteiden keskeiset erot sekä virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden valintaan liittyvät periaatteet ja heidän oikeudet, velvollisuudet ja virkavastuun.

Sisältö

Mikä on kuntien rooli Suomen hallintorakenteessa ja miten toimii kunnallinen päätöksenteko?
Mistä tekijöistä koostuu kunnan itsehallinto ja miten kunnat voivat sitä käyttää tehtäviä järjestäessään?
Miten kunnan asukas voi käyttää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan kunnallishallinnossa?
Mitkä ovat virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden virkakelpoisuusehdot virkojen täyttämisessä?
Mitkä ovat virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden oikeudet ja velvollisuudet?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

31.08.2020 - 18.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Yrjö Tyni
Vastuuhenkilö

Yrjö Tyni

Opiskelijaryhmät
 • LTKV19SP1
  Liiketalous, päivätoteutus, julkishallinto ja juridiikka

Tavoitteet

Osaat kuvata kunnallisten yhteisöjen rakenteet ja kunnallisen päätöksenteko- ja hallintomenettelyn.

Osaat kertoa kunnallisen itsehallinnon periaatteet sekä kunnallisten yhteisöjen tehtävät ja järjestämisvastuut.

Osaat käyttää kunnan asukkaana osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä oikeusturvaasi.

Osaat kertoa virka- ja työsuhteiden keskeiset erot sekä virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden valintaan liittyvät periaatteet ja heidän oikeudet, velvollisuudet ja virkavastuun.

Sisältö

Mikä on kuntien rooli Suomen hallintorakenteessa ja miten toimii kunnallinen päätöksenteko?
Mistä tekijöistä koostuu kunnan itsehallinto ja miten kunnat voivat sitä käyttää tehtäviä järjestäessään?
Miten kunnan asukas voi käyttää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan kunnallishallinnossa?
Mitkä ovat virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden virkakelpoisuusehdot virkojen täyttämisessä?
Mitkä ovat virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden oikeudet ja velvollisuudet?

Arviointiasteikko

1-5