Siirry suoraan sisältöön

Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuriLaajuus (5 op)

Tunnus: MO00CW80

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat tunnistaa venäläisen liiketoiminta- ja tapakulttuurin peruspiirteet.
Osaat tunnistaa suomalaisen ja venäläisen liiketoiminta- ja viestintäkulttuurin eroja.
Osaat arvioida ja soveltaa oppimaasi liiketoimintaan liittyvissä viestintätilanteissa.

Sisältö

Miten tunnistat suomalaisen ja venäläisen tapa-, liiketoiminta- ja viestintäkulttuurin erot?
Miten toimit venäläisessä liiketoimintaympäristössä?
Miten osaat käyttäytyä venäläisten käyttäytymissääntöjen ja –normien mukaan?
Kuinka etsit tietoa ja sovellat sitä?

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Muut Venäjä-opinnot ja venäjän kieliopinnot.

Lisätiedot

Opinto on aiemmin toteutettu koodilla BYYY00715
Opintojakso toteutetaan Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.03.2022

Ajoitus

02.05.2022 - 31.07.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kotka

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Opettaja
 • Mariya Loginova
Vastuuhenkilö

Mariya Loginova

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Osaat tunnistaa venäläisen liiketoiminta- ja tapakulttuurin peruspiirteet.
Osaat tunnistaa suomalaisen ja venäläisen liiketoiminta- ja viestintäkulttuurin eroja.
Osaat arvioida ja soveltaa oppimaasi liiketoimintaan liittyvissä viestintätilanteissa.

Sisältö

Miten tunnistat suomalaisen ja venäläisen tapa-, liiketoiminta- ja viestintäkulttuurin erot?
Miten toimit venäläisessä liiketoimintaympäristössä?
Miten osaat käyttäytyä venäläisten käyttäytymissääntöjen ja –normien mukaan?
Kuinka etsit tietoa ja sovellat sitä?

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tunneilla käsitellään oikeita yritystapauksia.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

mariya.loginova@xamk.fi
Ennen opintojakson alkua saat opettajlta sähköpostitse toimintaohjeet kurssialustalle liittymiseksi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Lisätiedot

Opinto on aiemmin toteutettu koodilla BYYY00715
Opintojakso toteutetaan Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautumisaika

15.03.2021 - 31.03.2021

Ajoitus

03.05.2021 - 31.07.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Riitta Savolainen
Vastuuhenkilö

Riitta Savolainen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat tunnistaa venäläisen liiketoiminta- ja tapakulttuurin peruspiirteet.
Osaat tunnistaa suomalaisen ja venäläisen liiketoiminta- ja viestintäkulttuurin eroja.
Osaat arvioida ja soveltaa oppimaasi liiketoimintaan liittyvissä viestintätilanteissa.

Sisältö

Miten tunnistat suomalaisen ja venäläisen tapa-, liiketoiminta- ja viestintäkulttuurin erot?
Miten toimit venäläisessä liiketoimintaympäristössä?
Miten osaat käyttäytyä venäläisten käyttäytymissääntöjen ja –normien mukaan?
Kuinka etsit tietoa ja sovellat sitä?

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

riitta.savolainen@xamk.fi
Ennen opintojakson alkua saat opettajlta sähköpostitse toimintaohjeet kurssialustalle liittymiseksi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Lisätiedot

Opinto on aiemmin toteutettu koodilla BYYY00715
Opintojakso toteutetaan Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautumisaika

16.03.2020 - 27.03.2020

Ajoitus

04.05.2020 - 31.07.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Riitta Savolainen
Vastuuhenkilö

Mikko Koho

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Osaat tunnistaa venäläisen liiketoiminta- ja tapakulttuurin peruspiirteet.
Osaat tunnistaa suomalaisen ja venäläisen liiketoiminta- ja viestintäkulttuurin eroja.
Osaat arvioida ja soveltaa oppimaasi liiketoimintaan liittyvissä viestintätilanteissa.

Sisältö

Miten tunnistat suomalaisen ja venäläisen tapa-, liiketoiminta- ja viestintäkulttuurin erot?
Miten toimit venäläisessä liiketoimintaympäristössä?
Miten osaat käyttäytyä venäläisten käyttäytymissääntöjen ja –normien mukaan?
Kuinka etsit tietoa ja sovellat sitä?

Aika ja paikka

Tämä on verkkototeutus (eKampus), jossa ei ole aikataulutettuja tapaamisia.

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali Moodlessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Tämä on verkkototeutus (eKampus), jossa ei ole aikataulutettuja tapaamisia. AMK-opiskelijoille.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Verkkototeutus.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tämä on verkkototeutus (eKampus), jossa ei ole aikataulutettuja tapaamisia.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan suomen kielellä, mutta osa materiaalista on/voi olla englanninkielistä.
riitta.savolainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana perustuu jatkuvaan arviointiin, jota todennetaan palautettavilla tehtävillä.

Hylätty (0)

Oppimistehtäviä ei ole palautettu tai ne eivät ole hyväksytysti tehty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suoritettuaan opintojakson tällä arvosanalla opiskelija osaa
- käyttää auttavasti venäläistä yhteiskuntaa ja kulttuuria kuvaavia käsitteitä.
- osaa etsiä tietoa tietolähteistä ja soveltaa sitä auttavasti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suoritettuaan opintojakson tällä arvosanalla opiskelija osaa
- käyttää hyvin venäläistä yhteiskuntaa ja kulttuuria kuvaavia käsitteitä.
- osaa etsiä tietoa tietolähteistä ja soveltaa sitä hyvin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suoritettuaan opintojakson tällä arvosanalla opiskelija osaa
- käyttää erinomaisesti venäläistä yhteiskuntaa ja kulttuuria kuvaavia käsitteitä.
- osaa etsiä tietoa tietolähteistä ja soveltaa sitä erinomaisesti

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Lisätiedot

Opinto on aiemmin toteutettu koodilla BYYY00715
Opintojakso toteutetaan Moodle verkko-oppimisympäristössä.