Siirry suoraan sisältöön

Monikulttuurisuus seksuaaliohjauksessaLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00DL59

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet:
• Saada valmiuksia toimia monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja kohdata kulttuuritaustoiltaan erilaisia asiakkaita
• Tunnistaa asiakkaan kulttuuritaustan merkitys seksuaaliohjauksen onnistumiseen vaikuttavana tekijänä
• Tietää maahanmuuttajien seksuaaliterveyteen liittyviä erityispiirteitä ja osata tukea heidän seksuaaliterveyttään asiakaslähtöisesti
• Osata toimia seksuaalioikeuksia edistävällä tavalla omassa toimintaympäristössä

Sisältö

Verkkokoulutus muodostuu kolmesta osiosta:
1. Kulttuuri 1 op, jonka tavoitteena on ymmärtää:
• mitä kulttuurilla tarkoitetaan
• miten kulttuuri vaikuttaa yksilön elämään, arvoihin ja elämänvalintoihin
• miten seksuaaliohjausta toteuttavan työntekijän oma kulttuuritausta vaikuttaa asiakastyössä
2.Seksuaalisuus eri kulttuureissa 2 op, jonka tavoitteena on:
• ymmärtää mitä seksuaalikulttuuri tarkoittaa ja miten se vaikuttaa yksilön elämään
• saada käsitys miten seksuaalikulttuurit vaihtelevat eri kulttuureissa ja uskonnoissa
• tutustua Suomen yleisimpien maahanmuuttajaryhmien seksuaalikulttuureihin
3. Monikulttuurisen seksuaaliohjauksen erityispiirteet 2 op, jonka tavoitteena on:
• tunnistaa seksuaaliohjaukseen liittyvät erityispiirteet kahden erilaisen kulttuurin kohdatessa
• tietää maahanmuuttajien seksuaaliohjaukseen liittyviä erityiskysymyksiä
• tiedostaa seksuaalioikeuksien toteutumista edistäviä ja ehkäiseviä tekijöitä

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
  • Tiina Lybeck
Vastuuhenkilö

Tiina Lybeck

Opiskelijaryhmät
  • VV2022-2023
    Valinnaiset opinnot 2022-2023
  • VV2023-2024
    Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
• Saada valmiuksia toimia monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja kohdata kulttuuritaustoiltaan erilaisia asiakkaita
• Tunnistaa asiakkaan kulttuuritaustan merkitys seksuaaliohjauksen onnistumiseen vaikuttavana tekijänä
• Tietää maahanmuuttajien seksuaaliterveyteen liittyviä erityispiirteitä ja osata tukea heidän seksuaaliterveyttään asiakaslähtöisesti
• Osata toimia seksuaalioikeuksia edistävällä tavalla omassa toimintaympäristössä

Sisältö

Verkkokoulutus muodostuu kolmesta osiosta:
1. Kulttuuri 1 op, jonka tavoitteena on ymmärtää:
• mitä kulttuurilla tarkoitetaan
• miten kulttuuri vaikuttaa yksilön elämään, arvoihin ja elämänvalintoihin
• miten seksuaaliohjausta toteuttavan työntekijän oma kulttuuritausta vaikuttaa asiakastyössä
2.Seksuaalisuus eri kulttuureissa 2 op, jonka tavoitteena on:
• ymmärtää mitä seksuaalikulttuuri tarkoittaa ja miten se vaikuttaa yksilön elämään
• saada käsitys miten seksuaalikulttuurit vaihtelevat eri kulttuureissa ja uskonnoissa
• tutustua Suomen yleisimpien maahanmuuttajaryhmien seksuaalikulttuureihin
3. Monikulttuurisen seksuaaliohjauksen erityispiirteet 2 op, jonka tavoitteena on:
• tunnistaa seksuaaliohjaukseen liittyvät erityispiirteet kahden erilaisen kulttuurin kohdatessa
• tietää maahanmuuttajien seksuaaliohjaukseen liittyviä erityiskysymyksiä
• tiedostaa seksuaalioikeuksien toteutumista edistäviä ja ehkäiseviä tekijöitä

Opiskelumateriaali

Tarvittava opiskelumateriaali on Learn-alustalla.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävät suoritetaan kokonaan verkossa omassa aikataulussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 t

Toteutuksen osien kuvaus

Kulttuuri 1 op
Seksuaalisuus eri kulttuureissa 2 op
Monikulttuurisen seksuaaliohjauksen erityispiirteitä 2 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on pieniä esseetehtäviä ja tietotestejä, jotka opiskelija voi suorittaa omassa aikataulussa.
Opintojakso soveltuu kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita kulttuurisista ilmiöistä ja kohtaavat tulevassa työssään eri kulttuureista tulevia asiakkaita.
Opintojakson voi suorittaa myös kesäopintoina.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.